Rozhovor s Miriam Zábrženskou o Career & Age konferenci v Bruselu

 

Miriam Zábrženská, vedoucí HR programů, zastupovala platformu Byznys pro společnost v Bruselu na závěrečné konferenci projektu Career  & Age. Přinášíme její postřehy, v čem vidí přínosy angažmá v projektu i účasti na této mezinárodní akci (odpovědi jsou v rodném jazyce Miriam – ve slovenštině);

Čím je projekt, završený konferencí v Bruselu, výjimečný? 

Cieľom siete Career & Age a bruselskej konferencie je ukázať a zdieľať príklady dobrej praxe, metódy a nástroje a zistenia, ktoré sú užitočné pre organizácie, firmy, štát ale aj jednotlivcov  v oblasti tzv. „udržateľnej” kariéry alebo niečo, čomu hovoríme celoživotná schopnosť byť zamestnaný.

V čem se liší tento přístup od jiných Age management konceptů?

Je potrebné pozerať sa na kariéru a zamestnanosť nielen optikou veku ale aj životných štádií, v ktorých sa jednotlivec nachádza. Ide o príklady a opatrenia, ktoré sa riešia na troch úrovniach – štátu (legislatívy), firmy (byznysu) a jednotlivca.  Konkrétne ide o aktivity, smernice, prístupy, ktoré je možné na jednotlivých úrovniach prijať a tým podporiť udržateľnosť kariéry a zamestnateľnosti jednotlivcov.

Co je základním předpokladem úspěchu těchto konceptů?

Všetky sú založené na aktívnom prístupe a podpore a prispôsobení opatrení v jednotlivých štádiách života a kariéry. Ak je skutočne prioritou predĺženie pracovného života, je nutné, aby sa zmenil prístup štátu, firiem ale aj jednotlivcov.

Co mohou firmy v tomto ohledu pro své zaměstnance udělat?

Možností je veľa. Klúčový je celoživotný prístup ku kariére z pohľadu firmy i jednotlivca – podporovať  proaktívny prístup jednotlivca . Každý je zodpovedný sám za svoju kariéru, celožitovné učenie a vzdelávanie sa a schopnost meniť sa. Ďalším krokom je využitie štrukturovaného prístupu ku kariére tak, aby si firmy aj jednotlivci zachovali flexibilitu. Nutné je tiež integrovaný prístup, ktorý prepojí všetky opatrenia a aktivity. Potrebné je tiež myslieť a konať aj mimo klasických štruktúr organizácie, spolupracovať v rámci rôznych sietí.

Na koho se mohou české firmy obrátit? Existuje v ČR závazné prohlášení, ke kterému se mohou připojit?

Tu môže byť príkladom aj platforma BpS, kde firmy a organizácie spolupracujú, zdieľajú príklady dobrej praxe a zároveň inšpirujú ďalšie organizácie v zmene prístupu k riešeniu otázok vekovej diverzity. Veková diverzita a age management riešime a sú súčasťou programov ako je Diverzita+. Charta diverzity je významný dokument, ktorý pomáha otvárať otázku veku a nutných zmien v prístupe k riešeniu age managementu.

Firmy potrebujú nielen príklady dobrej praxe, ale zároveň aj merateľné podklady a výsledky. K tomu im pomáha nástroj LEA.

O Age Management a LEA:

LEA (Lifelong Employability Assessment) je firemním nástrojem k měření věkové diverzity a implementace vhodného typu Age Managementu ve firmě.

Byznys pro společnost nabízí svým členským firmám možnost jeho využití a úpravu na míru pro interní účely. Pro více informací kontaktujete prosím zabrzenska@byznysprospolecnost.cz

Štítky: , , ,

Comments are closed.