Cesta k modernímu HR

 

Jak implementovat moderní HR do konzervativní firemní kultury? Jaká jsou na této cestě možná úskalí a dá se jim vyhnout? Nejen na tyto otázky jsme se zaměřili 25. ledna na diskuzním setkání, které jsme připravili společně s firmou HOCHTIEF CZ.

Adriana De Martini a Karolína Kříženecká ze společnosti HOCHTIEF CZ na příkladu společnosti HOCHTIEF provedly účastníky vlastními zkušenostmi při zavádění nástrojů moderního HR a interní komunikace. Diskuse se tak vedla nad tím, jak dobře nastavit komunikaci, jak provázat komunikaci s různorodou organizační strukturou, jak mohou pomoci klíčoví spojenci mezi zaměstnanci tzv. ambasadoři, jak zapojit vedení a střední management. Zajímavé bylo také téma, jak překonávat úskalí při komunikaci se zaměstnanci, kteří  nemají přístup na intranet. A jaká další témata se probírala? Jak pracovat se zaměstnanci s různou úrovní motivace, věková diverzita a stárnutí zaměstnanců, diverzita zaměstnanců z pohledu vzdělání a jak jí v HR komunikaci překlenout, jak motivovat střední management pro změnu, transformace konzervativní firmy na firmu 21. století (noví zaměstnanci versus zakladatelé), jak připravit firmu na inkluzi cizinců či mladých apod.

Celá řada témat rezonovala mezi účastníky, a tak se na dalším setkání budeme věnovat příkladům z jiných firem i detailní diskusi nad těmi nejpalčivějšími. Výsledkem by mohla být i sada doporučení a příkladů. Zájemci o účast se, prosím, hlaste Veronice Hejzlarové na email: hejzlarova@byznysprospolecnost.cz.

 

 

Comments are closed.