Staňte se signatářem

Máte zájem Vaši společnost připojit k evropské Chartě Diverzity?

Máte možnost vybrat si ze dvou variant signatářství. Formy se liší výhodami, které podpisem získáte. Povinnosti signatáře jsou pro obě varianty shodné.


Základní signatář získá:
Certifikát potvrzující podpis Charty
Zveřejnění vaší společnosti mezi všemi signatáři (na webu i v PR materiálech)
Zveřejnění příkladu praxe vaší firmy
Přístup na vybrané 2 akce do roka na téma diverzity
Přístup k hodnocení nastavení diverzity managementu ve vaší firmě
Základní informační zázemí pro oblast diverzity


Prémiový signatář získá:
Certifikát potvrzující podpis Charty
Zveřejnění vaší společnosti mezi všemi signatáři (na webu i v PR materiálech)
Přístup k hodnocení nastavení diverzity managementu ve vaší firmě
Možnost prezentovat příklad dobré praxe
Zdarma přístup k nejméně 6 akcím na téma diverzity ročně
Zhodnocení nastavení diverzity ve vaší firmě a konzultace k nastavení
Prémiové informační zázemí pro oblast diverzity


Signatář Charty Diverzity se zavazuje k: 
Komunikovat interně i externě o podpisu
Vyplnit dotazník DISA o nastavení diverzity ve firmě
Poskytnout příklad dobré praxe (nejméně 1x za dva roky) a základní informace o přístupu k diverzitě

 

Společnosti, které se chtějí připojit a naplňovat principy evropské Charty Diverzity, se mohou pro více informací obrátit na Janu Skalkovou.

Jana Skalková
manažerka HR programů
Tel.: +420 604 208 566
skalkova@byznysprospolecnost.cz