Podpora pečujících osob na trhu práce

Stručný popis projektu:

Projekt se zaměřuje na podporu CS – neformálně pečujících osob o sobu blízkou a jiné závislé osoby. Cílem projektu je usnadnit a zlepšit situaci této skupině v jejich obtížné situaci, zejména na trhu práce. Projekt nabídne komplexní poradenský program – mobilní poradnu pečujícím osobám ve složité životní situaci, včetně informačního webového portálu a rozšiřování získaných zkušeností dobré praxe prostřednictvím vzdělávacích aktivit.

Cílové skupiny:

Neformální pečovatelé

Projekt: Podpora pečujících osob na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008208

 

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_16_134
Název výzvy: Podpora sociálního začleňování v Praze

 

Příjemce projektu: Byznys pro společnost, z.s.

Období realizace: 2.4.2018-30.9.2020

 

Kontaktní osoba projektu:

Pavel Štern

ředitel programů

Tel.: +420 607 919 028

stern@byznysprospoelcnost.cz

 

Drahomíra Zajíčková

odborný garant projektu

Tel. +420 608 821 984

zajickova@byznysprospolecnost.cz

 

ESF logo barevné