Historie projektu

Projekt Diverzita 2013+ navazuje na výstupy Tematické expertní skupiny (TES) Leadership žen.

Cílem skupiny je otevřít diskusi k tématu rovných příležitostí pro ženy a muže ve firmách, podpořit dobrou praxi, a zvýšit tak připravenost českých firem přijmout chystaná opatření Evropské komise, zahrnující kvóty pro zastoupení žen ve správních radách kótovaných společností. Zapojené firmy chtějí v rámci skupiny podpořit zavádění opatření směřující k dodržování rovných příležitostí ve firemní praxi, dále rozvoj a využívání leadership kompetencí žen.