Genderová diverzita

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO ŽENY A MUŽE NA PRACOVNÍM TRHU.

  • Genderová rovnost a zastoupení žen v rámci soukromého a veřejného sektoru je diskutovaným tématem od 90.let.
  • Pro českou společnost bylo a stále je téma genderové rovnosti jedním zklíčových témat

 

Platforma Byznys po společnost od roku 2013 realizuje iniciativu, sdružující společnosti a firmy, které se zabývají tématem rovných příležitostí na pracovním trhu – Tematická expertní skupina (TES Leadership žen). Tato skupina se aktivně věnuje podpoře tématu rovných příležitostí pro muže a ženy v rozhodovacích pozicích v soukromém a veřejném sektoru.

Cílem skupiny, která je od listopadu 2014 součástí většího tematického celku TES Diverzita,  je otevřít diskusi k tématu rovných příležitostí pro ženy a muže ve firmách, podpořit dobrou praxi, a zvýšit tak připravenost českých firem přijmout chystaná opatření Evropské komise, zahrnující kvóty pro zastoupení žen ve správních radách kótovaných společností.

Zapojené firmy chtějí v rámci skupiny podpořit zavádění opatření směřující k dodržování rovných příležitostí ve firemní praxi, dále rozvoj a využívání leadership kompetencí žen.

Výstupy činnosti TES Leadership žen

Kulatý stůl na MPSV se zástupci vedení firem a státní správy na téma zavádění kvót. Dalšími výstupy budou příklady dobré praxe a konference.

Memorandum Diverzita 2013+ o podpoře rovných příležitostí na pracovním trhu a aktivním uplatňování principu genderové vyváženosti – připravily členské firmy TES Leadership žen ve spolupráci se zástupci MPSV jako další konkrétní výstup své činnosti.

5.11. 2013 se 18 členských firem TES Leadership žen přihlásilo k principům Memoranda:

Accenture, Allen & Overy, Antalis, ČSOB, GE Money Bank, GSK, Henkel ČR, IBM Česká republika, pojišťovna Kooperativa, MOSAIC HOUSE, Plzeňský Prazdroj, PwC Česká republika, Santé Network, Siemens, Skupina ČEZ, ŠKODA AUTO, Telefónica Czech Republic a Vodafone Czech Republic. K Memorandu svůj podpis následně připojili: Pivovary Staropramen, Zentiva Group, MPSV ČR, Sodexo Benefity, UNILEVER, Microsoft Česká republika

  • Znění Memoranda Diverzita 2013+ naleznete zde.