Signatáři evropské Charty diverzity

Záštita

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Do kompetence ministerstva patří především sociální politika (problematika zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), sociální pojištění (důchody, nemocenské, apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.), pracovněprávní legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovné příležitosti pro ženy a muže (genderová problematika), migrace a integrace cizinců, evropská integrace a oblast čerpání finanční pomoci z fondů Evropské unie (EU).


Úřad vlády České republiky

Úřad vlády ČR je ústřední orgán státní správy, který plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády a jejích orgánů.


Národní koordinátor

Byznys pro společnost

Největší odborná platforma firem pro sdílení a šíření principů společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání v České republice. Cílem platformy je nastavovat standardy pro jednotlivé oblasti odpovědného podnikání, kultivovat způsob podnikání a přístupy k byznysu v ČR, motivovat společensky odpovědné chování firem a jiných institucí. A rovněž – zapojit stakeholdery do vytváření řešení přínosných pro společnost.


Zlatí ambasadoři Charty diverzity

Signatáři Charty diverzitySignatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN