Signatáři evropské Charty diverzity

Záštita

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Do kompetence ministerstva patří především sociální politika (problematika zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), sociální pojištění (důchody, nemocenské, apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.), pracovněprávní legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovné příležitosti pro ženy a muže (genderová problematika), migrace a integrace cizinců, evropská integrace a oblast čerpání finanční pomoci z fondů Evropské unie (EU).

Úřad vlády ČR
Úřad vlády České republiky

Úřad vlády ČR je ústřední orgán státní správy, který plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády a jejích orgánů.

Národní koordinátor

Byznys pro společnost
Byznys pro společnost

Největší odborná platforma firem pro sdílení a šíření principů společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání v České republice. Cílem platformy je nastavovat standardy pro jednotlivé oblasti odpovědného podnikání, kultivovat způsob podnikání a přístupy k byznysu v ČR, motivovat společensky odpovědné chování firem a jiných institucí. A rovněž – zapojit stakeholdery do vytváření řešení přínosných pro společnost.

Zlatí signatáři

IKEA
IKEA

V obchodních domech IKEA najdete vše, co dělá domov domovem – nábytek, textilie, dekorace i designové doplňky. V České republice společnost provozuje čtyři obchodní domy: v Praze na Zličíně a Černém Mostě, v Brně a v Ostravě.

ING Bank ČR
ING Bank ČR

Cítíme se spoluodpovědní za finanční gramotnost v Česku. Dobrovolníci z řad našich zaměstnanců navštěvují žáky a studenty základních a středních škol a učí je hravou a srozumitelnou formou, jak chytře hospodařit s penězi nebo jak se bezpečně chovat v on-line světě. Jsme dlouholetým partnerem iniciativ Global Money Week či Bankéři jdou do škol. Finanční gramotnost formou her a kvízů přinášíme také široké veřejnosti v rámci nejrůznější partnerských akcí, např. v rámci Zlínského filmového festivalu či sportovně-charitativní akce Teribear hýbe Prahou. ING Bank Fond vznikl v roce 2005 a funguje na bázi generálního partnerství s Nadací Terezy Maxové dětem. V souladu s celosvětovou strategií ING Group a filozofií Nadace Terezy Maxové dětem pomáhá dětem v náhradní rodinné péči nebo dětských domovech v rozvoji talentu, vzdělávání či náplni volnočasových aktivit. ING Bank Fond si klade za cíl podporovat znevýhodněné děti vyrůstající v dětských domovech nebo náhradní rodinné péči prostřednictvím grantů. Fond je podporován nejen managementem banky ING, ale i jejími zaměstnanci, kteří tvoří grantovou komisi spolu se zástupci nadace. ING celosvětově je již od roku 2007 100% klimaticky neutrální. ING věří, že udržitelnost jakéhokoli odvětví hraje klíčovou roli nejen z pohledu dlouhodobé udržitelnosti podnikání, ale i pro nastupující generace. Společně s našimi klienty se proto snažíme prostředí byznysu kultivovat a motivovat k odpovědnému podnikání, a to především v oblasti nabídky „zelených“ finančních nástrojů či odborných konferencí zaměřených na udržitelné financování (např. konference Sustainable FinancING). Prostřednictvím našich iniciativ sdílíme s ostatními trendy, inovace a dobrou praxi odpovědného podnikání nejen v oblasti bankovnictví. Je pro nás zásadní, že podmínky našich produktů jsou pro naše zákazníky srozumitelné a transparentní. Naše komunikace si zakládá na férovosti a etice. Nic neskrýváme, nic nepřikrášlujeme. Prostřednictvím řady vzdělávacích akcí, materiálů či on-line nástrojů se snažíme naše klienty vést ke správným finančním rozhodnutím a krokům v jejich životě.

ThermoFisher Scientific
Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific je světovým lídrem produktů pro vědu s více než 70 000 zaměstnanci v 50 zemích světa. Společnost pomáhá svým zákazníkům urychlovat výzkum v oblasti živých věd, řešit složité analytické problémy, zlepšovat lékařskou diagnostiku a zvyšovat produktivitu laboratoří. Naše přístroje se podílí na vědeckých objevech, materiálovém výzkumu i vývoji budoucí elektroniky. Každý den se snažíme, aby byl svět zdravější, čistší a bezpečnější.

Signatáři

Accenture
Accenture

Accenture je jednou ze společností, které prokázaly, že jejich podnikatelská praxe a procesy splňují mezinárodně uznávané a deklarované zásady v oblasti životního prostředí, lidských práv, pracovních vztahů a boje proti korupci. Accenture je členem programu udržitelného a etického podnikání „The United Nations Global Compact“.

Accor Hotels
Accor Hotels

Skupina Accor Hotels je největším evropským hotelovým operátorem (v ČR s hotely Ibis, Novotel, Mercure a Mgallery by Sofitel). CSR projekty společnosti Accor Hotels jsou zastřešeny programem Planet 21, který staví na 7 základních pilířích: zdraví, příroda, redukce emisí CO2, inovace, místní příslušnost, zaměstnanci a dialog. Smyslem nejsou jen globální kroky, ale hlavní myšlenkou je lokální rozšíření a povědomí každého zaměstnance, hosta obyvatele daného města. Rovné zaměstnání bez předsudků pro muže / ženy, mladé talenty / seniory, národnosti, handicapované kolegy atd. je pro AccorHotels CZ jedním z těch pilířů. V rámci diverzity se společnost zapojila do projektu HeForShe Společnosti národů pro zrovnoprávnění žen, díky programu WAAG (Women At Accor Generation) rozvíjí ženy formou interního mentoringu a coachingu a podporuje také děti z dětských domovů, které zaměstnanci společnosti seznamují s firemním prostředím, učí je pracovním návykům, povinnostem, zkušenostem a komunikaci.

Allen & Overy
Allen & Overy

Allen & Overy je jednou z předních mezinárodních právních praxí světa. Naše stále se rozšiřující síť 42 kanceláří v 29 zemích pokrývá Evropu, Asii, Pacifik, Blízký východ, Severní a Jižní Ameriku a Afriku.

Antalis
Antalis

ANTALIS s.r.o. je dceřiná firma mezinárodní skupiny ANTALIS INTERNATIONAL patřící do skupiny Sequana. ANTALIS zaujímá pozici největšího distributora materiálů pro podporu komunikace v Evropě a čtvrtého na světě se zastoupením v 45 zemích na všech kontinentech.

Bonatrans

British American Tobacco
British American Tobacco (Czech Republic)

Jsme British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. – česká pobočka nadnárodní tabákové společnosti British American Tobacco plc. BAT je přední světová tabáková společnost, která prodává více než 200 značek na více než 200 trzích. Od roku 2014 tvoří Česká republika spolu s 8 dalšími zeměmi v našem regionu tzv. Central Europe Cluster – CEC, jehož centrála má sídlo v Praze. V CEC je naším cílem rozvíjet talent našich zaměstnanců jako součást naší konkurenční výhody, která by bez diverzity a inkluze nemohla vzniknout. Diverzita na pracovišti nám umožňuje lépe pochopit naše zákazníky, dodavatele a hlavně naše vlastní zaměstnance.

British Council

Britská obchodní komora v ČR

Britská obchodní komora v České republice vznikla v dubnu 1997, dnes reprezentuje zájmy už dvou stovek společností – od velkých investorů k drobným podnikatelům. Hlavním cílem komory je podporovat a posilovat obchodní vztahy mezi Českou republikou a Spojeným královstvím, přispět ke zlepšení konkurenčního a podnikatelského prostředí v ČR a poskytnout platformu pro vytváření nových obchodních příležitostí.

Brown-Forman Czechia

Carrier Commercial Refrigeration

Společnost Carrier má již od samého počátku přirozeně vedoucí postavení. A to nejen díky prostému faktu, že jsme vytvořili inovativní produkt, ale i proto, že tímto vynálezem jsme nastavili jakýsi standard zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. Od roku 1994 usilujeme o to, aby z průmyslu byla postupně vyřazena chladiva poškozující ozónovou vrstvu, a zároveň představujeme mnoho systémů vytápění, klimatizace a chlazení, jež patří na světě k energeticky nejúčinnějším. Naším hlavním úkolem je zachování životního prostředí a ochrana omezených přirozených světových zdrojů. Uvědomujeme si, jak zásadní význam má zachování přiměřené rovnováhy mezi pohodlím, které vytváříme dnes, a světem, v němž budeme žít zítra.

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Česká podnikatelská pojišťovna

ČPP je univerzální pojišťovnou, která nabízí svým klientům moderní produkty a komplexní pojistná řešení v oblasti životního i neživotního pojištění. Na českém pojistném trhu působí od roku 1995. Aktuálně spravuje více než 1,7 milionu smluv a její služby využívá přes 1 milion klientů. Od roku 2005 je ČPP součástí jedné z největších evropských pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group. ČPP v souladu se svou firemní strategií a moderními trendy podporuje rovné pracovní příležitosti a vytváří programy zaměřené na rozvoj zaměstnanců, zaměstnává osoby se zdravotním postižením, umožňuje flexibilní formy práce a usiluje tím o harmonizaci pracovního, rodinného a osobního života svých zaměstnanců.

Česká pojišťovna

Česká pošta

Posláním České pošty, s.p. je být důvěryhodným poskytovatelem kvalitních služeb v oblasti zprostředkování informací, plateb a zboží tradičními i elektronickými formami. Jsme si vědomi své odpovědnosti ve všech aspektech, které se dotýkají našeho podnikání a prostředí, ve kterém fungujeme. Společenská odpovědnost pro nás znamená podporu podnikání, dodržování etických zásad, péči o naše zaměstnance a samozřejmě podíl na ochraně životního prostředí. Spolupracujeme s odbornými středními i vysokými školami. Vyznáváme rovný přístup ke všem zaměstnancům, vytváříme vhodné prostředí pro návrat rodičů po mateřské či rodičovské dovolené zpět do práce, zaměstnáváme handicapované a osoby s omezenou pracovní schopností. Významnou měrou se zabýváme i zdravím našich zaměstnanců – soustředíme se na prevenci karcinomu prsu a melanomu. Jsme odpovědným podnikatelem. Podnikáme transparentně a férově tak, abychom naplňovali zásady našeho compliance programu i etického kodexu. Naším hlavním cílem je poskytovat kvalitní služby a produkty, se kterými budou zákazníci spokojeni. Ve své činnosti zohledňujeme i vliv na životní prostředí. Jsme největší logistická firma s flotilou více než pěti tisíc aut a každé páté z nich jezdí na CNG. Od poloviny června 2017 funguje v prostředí České pošty firemní nadace.

Česká spořitelna

Českomoravská stavební spořitelna

Běžně se nám říká Liška. Právě tak si lidé Českomoravskou stavební spořitelnu přejmenovali podle maskota, který ji už celých 20 let doprovází. A Liška časem dosáhla takového věhlasu, že se pro mnoho lidí stala dokonce symbolem celého oboru stavebního spoření.

Československá obchodní banka

ČSOB pociťuje zodpovědnost nejenom za svěřené prostředky, ale i za společnost, v níž podniká. Klienti, spotřebitelé, okolí i zaměstnanci jsou důležitými partnery, a proto je společenská odpovědnost ČSOB dlouhodobou investicí do udržitelné budoucnosti a vypovídá o způsobu myšlení a chování a o celkovém přístupu ČSOB k podnikání.

Deloitte Česká republika

Dentons Europe CS LLP

Dentons je současnosti největší právní firmou na světě – více než 7000 právníků a dalších profesionálů je klientům k dispozici ve více než 125 lokalitách v 50 zemích světa. V České republice působí od roku 1991. Je globální právní firmou vystavěnou na myšlence polycentrismu. Nemá žádné formální ústředí ani dominantní firemní kulturu. Ve všech kancelářích po celém světě záměrně buduje otevřenou a různorodou firemní kulturu a úzké vazby na lokální komunity. Důsledně dodržuje profesní etické standardy a klade důraz na vysokou kvalitu a svých služeb. Diverzita je stejně jako společenská odpovědnost zakořeněna v základech firemní kultury. Schopnost využít synergií a různorodých pohledů a vědomostí zaměstnanců v celé globální organizaci je obchodní nutností a předpokladem jejich úspěchu.

dm drogerie markt Česká republika

Trvalou součástí dm filozofie je příkladné působení společnosti dm ve svém okolí. CSR projekty vnímáme jako jeden ze způsobů, jak tento bod dm filozofie dlouhodobě úspěšně naplňovat. Cílem dm je pod mottem „Společně jeden pro druhého“ zapojit do projektů společenské zodpovědnost společnost dm, dm zákazníky, dm spolupracovníky a dm partnery.

Economia

Economia, a.s., je důležitým hráčem na poli online médií a digitalizace mediálního obsahu a významným vydavatelem ekonomického a odborného tisku. Od podzimu 2012 vycházejí v Hospodářských novinách speciální přílohy, které se podrobně věnují CSR neboli společenské odpovědnosti firem a udržitelnému podnikání. CSR se věnuje také zpravodajský portál iHNed.cz. Vydavatelství Economia také dlouhodobě podporuje prosazování žen do vedení firem – anketa Hospodářských novin a iHNed.cz TOP 25 žen českého byznysu.

ExxonMobil

ExxonMobil je největší veřejně obchodovaná ropná a plynárenská společnost. Využívá technologie a inovace, které pomáhají uspokojit rostoucí energetické potřeby světa. Společnost ExxonMobil vlastní nejdůležitější zdroje, největší rafinerie a je také největším obchodníkem s ropnými produkty. Chemická společnost ExxonMobil je jednou z největších na světě. V Praze sídlí ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o., klíčové centrum pro obchod, logistiku i péči o zákazníky. Ve dvou budovách na pražské Floře pracuje 1 200 lidí – 85 národností, kteří obsluhují 150 zemí a hovoří 27 jazyky.

GEFCO Česká republika

Hotová vozidla, elektronika, léky, ale také například busta prezidenta Havla. To je výčet komodit, jejichž přepravu po světě zajišťuje společnost GEFCO. Jsou to ale především zaměstnanci, na kom je kvalita poskytovaných služeb postavena. A těch si GEFCO váží a pečuje o ně.Prioritou celé skupiny je úspěšná integrace každého zaměstnance a jeho vedení v průběhu kariérního postupu při současném dodržování zásad etiky a odpovědnosti. GEFCO dbá na rozvoj kompetencí a potenciálu zaměstnanců na všech úrovních a v rámci všech oblastí podnikání. Bez ohledu na konkrétní pracoviště poskytuje stejnou úroveň i obsah vzdělávacích aktivit, což zaručuje kvalitní přístup k zákazníkům a jejich potřebám napříč regiony. Pracovní podmínky zaměstnanců společnosti GEFCO jsou navrženy tak, aby zaručily příjemné prostředí a bezpečnost zároveň. Společnost GEFCO vnímá též potřeby regionů, ve kterých podniká. Z toho důvodu podporuje lokální aktivity, stejně jako zařízení, jež pomocnou ruku vždy ocení. V rámci svých CSR aktivit dlouhodobě spolupracuje s dětským domovem v Milovicích. Za koncept terapeuticko-zábavného dne získalo GEFCO v České republice také ocenění European CSR Awards. Dalšími aktivitami jsou též pomoc nadaci Dobrý Anděl, nebo spolupráce s městem Kolín a iniciativou Lepší místo na vývoji a startu aplikace #dobrysoused. Zde společnost GEFCO poskytla nejen prostředky, ale také dobrovolníky z řad zaměstnanců pro realizaci nápadů na zlepšení prostředí na Kolínsku. GEFCO nezaostává ani v environmentálních aktivitách. Ve městě Kolín vysázelo již více než 90 kusů dřevin, aby tak podpořilo rozvoj zeleně ve městě samotném i jeho bezprostředním okolí. GEFCO je prostě společností, kde se setkává vysoká logistická profesionalita s lidským přístupem k zaměstnancům, i k okolnímu prostředí.

GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline (GSK), s. r. o., je pobočkou jedné z největších farmaceutických firem na světě GlaxoSmithKline Plc. se sídlem v Londýně. Zabývá se výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem léčivých přípravků a patří mezi přední světové inovátory v tomto oboru. Hlavním posláním společnosti je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožní lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle.

HOCHTIEF CZ

Stavební společnost HOCHTIEF CZ je součástí předního nadnárodního koncernu. V České republice zaměstnáváme více než tisíc pracovníků, kteří realizují stavby ve všech významných segmentech stavebního trhu. Ve vztahu k zaměstnancům usilujeme o otevřenou firemní kulturu, přátelské vztahy a aktivní firemní život. Své lidi podporujeme v osobním i profesním růstu a důsledně ctíme etické principy. Jsme první stavební firmou v ČR, která se připojila k evropské Chartě Diverzity. Naše společnost je různorodá docela přirozeně a my se toho neustále snažíme využívat. Získáváme tak maximální synergii, učíme se na věci dívat z různých úhlů, inspirujeme se a obohacujeme. To nám v konečném důsledku přináší pestřejší firemní kulturu i lepší služby pro naše klienty.

IBM

Společnost IBM je největším výrobcem produktů a poskytovatelem služeb informačních technologií na světě s dlouhou tradicí inovací. První pobočka IBM v České republice byla založena již v roce 1932 jako první pobočka v regionu střední a východní Evropy a jako šestá v celé Evropě. Převažující činností IBM v České republice je prodej širokého spektra IT technologií od serverů a systémů pro ukládání dat až po software a IT služby včetně služeb konzultačních.

ICZ

innogy v ČR

“Diversity” je korporátním programem společností innogy v České republice, zahrnující programy a projekty v oblastech gender, věk, hendikep a multikultura. V innogy chápeme diversitu ryze prakticky, tj. umožňujeme flexibilní pracovní úvazky, práci z domova pro administrativní pozice (home office) a pro technické pozice (home working), podporujeme rodiče s malými dětmi dny volna navíc, komunikujeme s rodiči na mateřské a rodičovské pomocí speciální platformy na Yammeru. V roce 2014 se nám podařilo získat 3. cenu v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku a v roce 2015 2. cenu – Firma roku: Rovné příležitosti pro kariérní růst žen.

INVENTI

Jsme technologická a konzultační softwarová společnost. Naším posláním je převádět nápady do digitálního světa. Vytváříme řešení na míru pro velké a střední firmy i startupy, které podporujeme i rozjíždíme. Pro klienty jsme partneři v oblastech vývoje software a mobilních aplikací včetně analýzy, designu, testingu, DevOps a agilního řízení projektů. Víme, že všechno je o lidech, proto se rozvíjíme v profesním i osobním životě. Věříme, že úspěšný tým tvoří nejen společný cíl, ale hlavně vzájemná důvěra. Proto může každý v INVENTI vyjádřit svůj názor a být sám sebou.

Johnson & Johnson

Společnost Johnson & Johnson se již 130 let věnuje péči o zdraví lidí. Díky svému širokému zaměření je Johnson & Johnson nejkomplexnějším poskytovatelem produktů a služeb ve zdravotnictví, od výrobků pro péči o děti i jejich matky přes vysoce inovativní léky, až po zdravotnické prostředky a technologie, které pomáhají stovkám tisíc lékařů denně ošetřit jejich pacienty a navrátit je zpět do běžného života. Věříme, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost k lékařům, ošetřovatelkám a pacientům, matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají naše výrobky a služby.

Kooperativa

Kooperativa pojišťovna působí na trhu od roku 1992, je součástí středoevropské skupiny Vienna Insurance Group a počínaje rokem 2018 se na ni vztahuje povinnost nefinančního reportingu. Ctí principy odpovědného chování a udržitelného podnikání jako klíčové charakteristiky moderního přístupu k podnikání a firemního byznys modelu. Čtyřmi pilíři jejího CSR jsou prevence a odpovědné podnikání, rozmanitost a flexibilita ve vztahu k zaměstnancům, ekologie a udržitelnost, a filantropie. Té se věnuje prostřednictvím Nadace Kooperativy, která funguje již od roku 2013. Společnost rovněž vnímá svou spoluodpovědnost za podporu komunit v místě, kde působí, tj. primárně v regionech prostřednictvím svých poboček, sleduje aktuální trendy a nejnovější výzvy související s udržitelností, odpovědností a diverzitou a snaží se je reflektovat ve svém podnikání.
Společnost se hlásí k Principům udržitelného rozvoje v pojišťovnictví OSN, Cílům udržitelného rozvoje OSN a je signatářem Evropské charty diverzity. Principy společenské odpovědnosti navazují také na strategii mateřské skupiny VIG.

KPMG Česká republika

KPMG je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství. V jejích členských společnostech pracuje více než 155 000 pracovníků ve 155 zemích. Nezávislé členské společnosti sítě KPMG jsou přidružené ke KPMG International Cooperative („KPMG International”), švýcarské organizační jednotce. Každá členská společnost celosvětové sítě KPMG je právně samostatná a oddělená jednotka a tak se označuje. Společnost KPMG Česká republika zahájila svou činnost v roce 1990, kdy byla v Praze otevřena první kancelář. V současné době má 770 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Ostravě. KPMG Česká republika poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva.

L’Oréal

Společnost L’Oréal se věnuje kráse – kosmetickému průmyslu již více než 105 let. Unikátní portfolio čítá 32 mezinárodních, vzájemně se doplňujících značek, z nichž celkem 22 si mohou koupit i zákazníci v Čechách a na Slovensku. Celá skupina vygenerovala v roce 2014 obrat ve výši 22,5 miliard eur a po celém světě zaměstnává 78 600 lidí. Výzkum, inovace a specializovaný výzkumný tým složený z 3 700 lidí, který pracuje na plnění kosmetických tužeb po celém světe a na přilákání další miliardy nových zákazníků, jsou jádrem strategií skupiny L’Oréal. “Sharing beauty with all” je celosvětový závazek udržitelnosti, který stanovil, který stanovil velmi ambiciózní cíle pro udržitelný rozvoj napříč hodnotovým systémem celé skupiny pro rok 2020.
Na českém trhu společnost L´Oréal funguje od roku 1994 a v současné době zaměstnává na 300 zaměstnanců. V České republice sídlí vedení pro Českou a Slovenskou republiku a Maďarsko. Generálním ředitelem je Tomáš Hruška.

McDonald’s ČR

Microsoft ČR

Společnost Microsoft byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál. Česká pobočka společnosti Microsoft Corporation zahájila svoji činnost v roce 1992. Od července roku 2013 ji vede Biljana Weber.

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Do kompetence ministerstva patří především sociální politika (problematika zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), sociální pojištění (důchody, nemocenské, apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.), pracovněprávní legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovné příležitosti pro ženy a muže (genderová problematika), migrace a integrace cizinců, evropská integrace a oblast čerpání finanční pomoci z fondů Evropské unie (EU).

Mondelez International

Mondelez International je jedním z největších výrobců cukrovinek a pečených produktů na světě. Zaměstnává 80 tisíc lidí a umožňuje spotřebitelům ve více než 150 zemích světa vychutnávat snacky správným způsobem. Mezi jeho nejznámější globální značky patří čokolády Milka, Cadbury a Toblerone, sušenky Oreo, LU a belVita (na lokálním trhu známé jako BeBe Dobré ráno) a bonbóny a žvýkačky Halls a Trident. Do portfolia produktů na českém a slovenském trhu dále patří značky Opavia Zlaté, Brumík, Fidorka, Figaro, Kolonáda, Miňonky, Tatranky nebo TUC. V České republice a na Slovensku naše společnost působí od roku 1992. Ve čtyřech továrnách, dvou obchodních jednotkách a centru sdílených služeb zaměstnává téměř 2,5 tisíce lidí a obchodní zastoupení firmy zde prodává okolo 500 produktů pod 16 značkami. Česká obchodní jednotka sídlí v pražském Karlíně. Historicky nejstarší továrnou naší společnosti v ČR a SR je výrobní závod v Lovosicích, který se zaměřuje na výrobu sušenek a oplatek. Jeho počátky se datují až do roku 1806. Výrobní závod v Mariánských Lázních už déle než 160 let vyrábí tradiční Mariánskolázeňské oplatky Kolonáda. A výrobní závod v Opavě s bohatou tradicí, která sahá až do roku 1840, je největší a zároveň nejmodernější továrnou na sušenky a oplatky společnosti Mondelez International v Evropě. Na Slovensku máme výrobní závod v Bratislavě, který se již více než 120 let zaměřuje na výrobu čokoládových cukrovinek. V Bratislavě se dále nachází slovenská obchodní jednotka a také European Business Service Centre (EBSC). To je domovem skupiny technických odborníků z oblasti financí, informačních technologií a nákupu, kteří podporují náš globální byznys.

MONETA Money Bank

Strategie společenské odpovědnosti MONETA Money Bank je založena na předávání toho, co umíme nejlépe, našeho know-how z oblasti financí, a na osobním přístupu a zapojení zaměstnanců napříč celou naší bankou. Pomáháme tam, kde žijí a pracují naši zaměstnanci a naši zákazníci. S našimi projekty se tak můžete setkat ve všech koutech České republiky. Hlavními tématy jsou finanční gramotnost, podpora žen v podnikání, pomoc potřebným.

Nestlé Česko

Novartis

Farmaceutická společnost Novartis, se sídlem v Basileji ve Švýcarsku, vznikla v roce 1996 sloučením dvou farmaceutických firem, a to společností CIBA Geigy a Sandoz. Dnes Novartis zaměstnává kolem 127 000 lidí po celém světě ve více než 140 zemích světa.

O2 Czech Republic

O2 Czech republic, a.s. je telekomunikační operátor, který nabízí produkty a služby dostupné všem bez rozdílu potřeb a poskytuje jim tak veškeré výhody moderní komunikace.

Palivový kombinát Ústí

Palivový kombinát Ústí, s. p. se hlásí k Chartě Diverzity z důvodu dlouhodobého naplňování principů celospolečenské odpovědnosti a z toho plynoucího aktivní podpory rovných příležitostí ve vztahu nejen ke svým zaměstnancům. Organizace má řadu pracovních míst, kde nacházejí uplatnění zaměstnanci se zdravotním postižením. Podporujeme genderovou vyváženost zaměstnanců, mj. v oblasti zaměstnávání žen ve vedoucích funkcích.

Philip Morris ČR

Pivovary Staropramen

Společnost Pivovary Staropramen a.s. je jednou z největších pivovarnických společností v České republice. Jako výrobní společnost si velmi dobře uvědomujeme, že naše činnost zanechává jak negativní, tak pozitivní stopy v okolním světě. Společnost dlouhodobě integruje hodnoty odpovědného a udržitelného rozvoje do svých aktivit, a to v interní a externí rovině. CSR strategie společnosti je postavena na 4 základních pilířích – 1. Odpovědný přístup k životnímu prostředí, 2. Odpovědný výrobce, 3. Dobrý soused a 4. Odpovědný zaměstnavatel.

Plzeňský Prazdroj

Plzeňský Prazdroj je přední pivovarnickou společností v ČR a největším exportérem českého piva. Do jeho portfolia patří značky jako např. Pilsner Urquell, Gambrinus, Velkopopovický Kozel, Radegast, Frisco, Kingswood a nealkoholické pivo Birell. Od roku 1999 je součástí globální společnosti SABMiller.

Provident Financial

Společnost Provident Financial patří mezi největší nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů v České republice a oblast diverzity podporuje dlouhodobě. Společnost byla založena ve Velké Británii již v roce 1880 a na českém trhu funguje od roku 1997. K podpoře slaďování pracovního a osobního života firma nabízí svým zaměstnancům například flexibilní pracovní dobu, možnost práce z domova, flexibilní pracovní úvazky, nebo týden dovolené navíc. Zaměstnanci mají také k dispozici dva dny pro firemní dobrovolnictví a čerství tatínci mohou čerpat 3 dny dovolené navíc.

PULS Investiční

PwC Česká republika

PwC poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v mnoha průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 180 000 pracovníků ve 157 zemích nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu podnikání pro naše klienty a jejich vlastníky.

Rossmann

Sanofi

Shell Czech Republic

Skupina ČEZ

Společenská odpovědnost Skupiny ČEZ prostupuje prakticky všemi činnostmi, které Skupina ČEZ vykonává. Chceme být zodpovědnou firmou na úrovni sociální, ekonomické i environmentální. Veškerou naši činnost posuzujeme z hlediska všeobecné prospěšnosti a současně se snažíme předcházet negativním dopadům na naše zákazníky, akcionáře, zaměstnance, a z hlediska rámce ochrany životního prostředí samozřejmě na všechny obyvatele naší země. Naše společenská odpovědnost zahrnuje spolupráci s neziskovými organizacemi podle našeho motta „Pomáháme tam, kde působíme“. Skupina ČEZ se podílí na rozvoji regionů dvěma způsoby, prostřednictvím Nadace ČEZ, která je pro společnost partnerem v oblasti dárcovství a formou přímé pomoci. V oblasti kultury, zdraví, vzdělání, aktivit dětí a mládeže i životního prostředí podpořila naše společnost od roku 1993 přes dvacet tisíc projektů. Do filantropických aktivit Skupiny ČEZ se zapojují i naši zaměstnanci v rámci charitativní akce „Plníme přání” a v projektu firemního dobrovolnictví „Čas pro dobrou věc”. Od roku 2008 umožňuje Skupina ČEZ svým zaměstnancům strávit jeden pracovní den v roce ve veřejně prospěšné organizaci. Projekt firemního dobrovolnictví tím rozšiřuje dárcovství Skupiny ČEZ o dárcovství času samotných zaměstnanců. Společnost ČEZ byla v listopadu 2009 již pošesté za sebou vyhlášena největším firemním dárcem v České republice podle absolutního objemu rozdělených prostředků v žebříčku „TOP Filantrop.” Skupina ČEZ v srpnu 2010 vydala třetí Zprávu o Společenské odpovědnosti formou e-booku.

Sodexo

Náš růst je založený na silných hodnotách a etických principech. Podnikání v globalizovaném světě se stalo velmi komplexním. Při obchodních vztazích musíme pracovat v mnoha odlišných politických, finančních a ekonomických systémech, s celou řadou omezení a kulturních zvyklostí.

Sodexo Benefity

V Sodexo se CSR aktivitám věnujeme řadu let. Věříme totiž, že má smysl přemýšlet nejen o zisku, ale také o tom, jaký dopad má naše činnost na celou společnost. Má smysl vracet část úspěchu, kterého dosahujeme, zpět do společnosti.

STMicroelectonics

Škoda Auto

Unilever

Unilever plán udržitelného rozvoje bude mít do roku 2020 tři významné výsledky: 1. Pomůžeme více než miliardě lidí zlepšit zdraví a životní úroveň. 2. Oddělíme růst společnosti od dopadu na životní prostředí tak, že dosáhneme maximálních úspor v rámci celého životního cyklu našich výrobků. Naším cílem je snížit na polovinu ekologickou stopu z výroby a používání našich výrobků. 3. Zlepšíme životní úroveň stovek tisíc lidí v rámci naší distributorské sítě.

Up Česká republika

Společnost Up Česká republika, s. r. o., je filiálkou francouzské mateřské společnosti Up (dříve Le Cheque Déjeuner). U nás působí již od roku 1995 a od svého zrodu se specializuje na motivační programy pro zaměstnance v soukromém i veřejném sektoru. Konzultanti Up sestavují optimální řešení daňově výhodných benefitů pro každého klienta – papírové i elektronické stravenky a poukázky na volnočasové aktivity v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, zdraví, cestování, relaxace, nákupu knih. Komplexní systém smysluplných výhod přispívá ke kvalitě života zaměstnanců a zvyšuje tak i atraktivitu zaměstnavatele.

Úřad vlády ČR
Úřad vlády České republiky

Úřad vlády ČR je ústřední orgán státní správy, který plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády a jejích orgánů.

Vodafone

V České republice poskytuje služby více než třem milionům zákazníků. V současnosti nabízí nejrychlejší a nejrozšířenější síť mobilního internetu na tuzemském trhu. V souladu se svými CSR aktivitami se Vodafone začátkem roku 2015 přestěhoval do nové, ekologické centrály. Jeho Nadace Vodafone již rozdělila více než 170 milionů korun. Za 10 let od svého založení se dostala na přední místa v hodnocení firemních nadací. Patří mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických sociálních inovací, které zlepšují život společnosti a znevýhodněných skupin. Společnost Vodafone zavedla také nový celosvětový program podpory mateřství Global Maternity Policy pro rodiče, kteří se po narození dítěte chtějí rychle vrátit zpět do pracovního tempa. Vodafone mimoto podporuje své zaměstnance ve využívání flexi office, mohou pak pracovat odkudkoliv potřebují. Cíleně také rozvíjí talentované ženy a podporuje je v budování kariéry nejen prostřednictvím rozvojových nástrojů jako mentoring a koučink, ale také myslí na vytvoření přátelského a flexibilního prostředí.

Wunderman

Wunderman Praha je největší marketingová agentura v České republice. Pražská pobočka je součástí významné globální agentury, která na trhu působí přes 60 let. DNA agentury je spojení dat, kreativity a technologií. Pro klienty analyzuje, měří, automatizuje a využívá nové technologie. Na základě dat pak kreativci vymýšlí kreativní kampaně, které rozproudí emoce, baví i rozpláčou, hlavně ale zasáhnou toho, koho mají. A prodávají. Wunderman není jen reklamka. Wunderman dělá marketing, který přináší výsledky.Jde jí o výsledek, měří efekt kampaní, zavádí marketingové technologie, zajišťuje komplexní marketing pro celé spektrum klientů. Firmám pomáhá s jejich marketingem, od přípravy kompletní strategie komunikace až po exekuce kampaní ve všech off-line i on-line kanálech. Vytváří pro klienty korporátní identitu včetně grafických manuálů, log a klíčových vizuálů, vytváří kreativní výstupy, od idejí po návrhy klíčových vizuálů, storyboardů a videí. Navrhuje a redesignuje webové stránky, řídí e-mailingovou komunikaci, a to nejen tu jednoduchou, ale i tu automatizovanou. Firmám se stará o jejich věrnostní programy zahrnující nastavení efektivní strategie i kontinuální správu. Chytře pracuje se zákaznickými daty, řídí a plánuje CRM kampaně. Agentura Wunderman získala přes 130 českých i zahraničních ocenění. Mezi její klienty patří Globus, innogy, Komerční banka, CK FISCHER, České dráhy, Microsoft, Shell, Dr.Max a mnoho dalších.

Zentiva

Zentiva, součást skupiny Sanofi ČR, je největší farmaceutickou firmou v České republice, jejíž léky jsou k dispozici jedné miliardě pacientů ve více než 50 zemí. Diverzita je jedním z pilířů naší společenské odpovědnosti a vedle genderové vyváženosti zaměstnanecké a manažerské struktury, zahrnuje zejména speciální programy a projekty pro rozdílné věkové skupiny zaměstnanců, handicapované, rodiče a zahraniční kolegy, pracující v ČR. Samozřejmou součástí naší diverzity jsou flexibilní pracovní úvazky, rovné příležitosti a podpora žen v jejich kariéře. Za naše úsilí v oblasti diverzity jsme získali v roce 2013 ocenění Společnost přátelská rodině. Dalším strategickým pilířem CSR Zentivy a skupiny Sanofi je prevence civilizačních nemocí (diabetes, kardiovaskulární a onkologická onemocnění…) a vzdělávání zejména nejmladší generace v oblasti první pomoci. Tou nejdůležitější součástí společenské odpovědnosti jsou pak samozřejmě naši zaměstnanci, kteří se ve stále větší míře zapojují do řady dobrovolnických a charitativních projektů.Signatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN