Archiv článků

„Člověk se nikdy nesmí vzdát,“ říká majitelka rodinné firmy Centrum andragogiky Marie Jírů. Heslem se planě neohání, dokázala nejen vybudovat úspěšný podnik, ale také se poprat s životem. Přečtěte si příběh podnikatelky, která chce být prospěšná ostatním a která si radost dělá tím, že dokáže skloubit práci ve firmě s péčí o tříletou dceru.

Stříbrný certifikát TOP Odpovědné malé firmy nebo vítězství v královéhradecké soutěži Stavba roku za unikátní přeměnu staré cihelny ve školící centrum jsou jen některá ocenění za přístup k lidem, komunitě i životnímu prostředí, kterými se česká rodinná firma Centrum andragogiky může letos pochlubit.

Málokdo ale ví, že majitelka firmy Marie Jírů se v posledních šesti letech soustředí také na svou neziskovou organizaci Šance na vzdělání, jež pomáhá lidem po úraze znovu najít práci a vrátit se do aktivního života, a pomalu rozjíždí i sociální podnik, který handicapované bude zaměstnávat.

JAK VYŘEŠIT EXMANŽELOVY DLUHY? PODNIKÁNÍM

Kdyby někdo řekl před dvaceti lety Marií Jirů, že bude jednou šéfovat úspěšné rodinné firmě, pomáhat handicapovaným a druhé dítě si pořídí ve 43 letech, poklepala by si asi na čelo.

Cesta šestačtyřicetileté oceňované manažerky k Centru andragogiky, firmě, která vzdělává dospělé, a její neziskovce, nebyla přímá.

Celý text si můžete přečíst ZDE.

 

V měsíci listopadu proběhlo několik debatních setkání zastupitelů/ek, zástupců/kyň městských firem a expertů/ek na diverzitu a gender. Diskuzní setkání se konala v rámci projektu „Bereme ženy na palubu“, který realizuje v partnerství platforma Byznys pro společnost a Otevřená společnost, o.p.s.

První setkání proběhlo 2. 11. ve statutárním městě Přerov a věnovalo se tématu „Zastoupení žen a mužů ve vedoucích a rozhodovacích funkcích ve veřejných firmách“. Stejnému tématu se následně věnovala setkání v Brně (4. 11.) a v Liberci (12. 11.).

DEBATA PREROV

Na debatách se řešila problematika genderu a genderové rovnosti, prezentovaly se výsledky Analýzy zastoupení žen a mužů ve vedení veřejných firem, která byla v rámci projektu vytvořena. Vždy se diskutovala aktuální situace zastoupení žen a mužů v městských firmách v daném městě. Bavili jsme se o úloze státu v zajišťování rovných příležitostí, aktuálních politikách a opatřeních. Účastníkům a účastnicím debaty byla představena chystaná legislativa v rámci EU a příklady dobré praxe ze zahraničí.

Se zástupci politické sféry města a městských obchodních společností zástupci Otevřené společnosti o.p.s. diskutovali možnosti přijetí místní politiky a postupů, které při realizaci využívají rovného přístupu k ženám a mužům (tzv. gender mainstreaming) městskou radou či přihlášení se daného města k Evropské chartě diverzity.

Oceňujeme aktivní diskuzi s účastníky/cemi setkáních a jejich zájem o problematiku vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů ve vedoucích a řídících pozicích. Jejich zpětná vazba pro nás je velmi cenná a jejich připomínky, podněty a nápady využijeme a zapracujeme do chystaných opatření na podporu vyrovnanějšího zastoupení žena a můžu ve vedení městských firem.

DEBATA BRNO

Celkově lze prohlásit, že města jsou pro vyrovnanější zastoupení žen a mužů ve vedoucích a rozhodovacích pozicích nejen v městských firmách, ale i obecně v politickém životě. Určitě by uvítala podporu a konkrétní nástroje a typy jak vyrovnanějších pozic dosáhnout včetně podpůrných argumentů pro realizaci daných opatření – co to městům a jejich občanům přinese.

Diskuze se statutárními městy budou pokračovat, další již druhé setkání se uskuteční 14. 1. 2016 v Liberci. Zde by se debata měla zaměřit již na konkrétní možná opatření, politiky či projekty, které by v rámci města mohly být přijaté a realizované. Zastupitelům/kám a zástupcům/kyním firem také představíme konkrétní typy a příklady přínosu vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů ve vedoucích a řídících pozicích.

 

Barbora Pletichová

Koordinátorka projektu

 

Uchazeči o práci ve věkové skupině 50 až 60 let narážejí na předsudky zaměstnavatelů a bývají ve srovnání s mladšími kandidáty považování za hůře technicky či jazykově vybavené. Téměř 66 procent dotazovaných v průzkumu pro Národní soustavu kvalifikací uvedlo, že jim zaměstnavatel naznačil, že preferuje mladšího kandidáta, a v dalších 14,5 procenta to dal najevo poměrně jasně. Přitom na trhu práce je nejvíc volných míst od roku 2008.

Z celorepublikového šetření Národní soustavy kvalifikací mezi respondenty ve věku 50 až 65 let vyplývá, že s věkovou diskriminací se setkalo osm z deseti lidí. Přitom firmy aktuálně nabízejí nejvíce volných míst od roku 2008.  Rychlého šetření se zúčastnilo 500 respondentů ve věku 50 až 65 let z celé České republiky. Pro Národní soustavu kvalifikací je zpracovala agentura Ipsos.

ČTĚTE: OBRAZEM ZE SETKÁNÍ, NA NĚMŽ SE ŘEŠILO, JAK MÍT KVALITNĚJŠÍ ŽIVOT

„Čísla ze srpna letošního roku ukázala, že české firmy nabízejí více než sto tisíc pracovních míst, což je nejvíce od roku 2008, kdy svět zasáhla ekonomická krize. Toho by ti, kteří uvažují o změně zaměstnání, měli využít. Mnohé společnosti hledají zkušené odborníky s vhodnou kvalifikací. Vyšší věk uchazeče tak v některých oborech může být i výhodou, uchazeč však musí být schopen své dovednosti doložit,“ říká Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory České republiky.

Uchazeči o práci ve věkové skupině 50 až 65 let podle šetření narážejí na předsudky zaměstnavatelů a bývají ve srovnání s mladšími kandidáty považováni za hůře technicky či jazykově vybavené. Téměř 66 procent dotazovaných v průzkumu pro Národní soustavu kvalifikací uvedlo, že jim zaměstnavatel preferenci mladšího kandidáta naznačil a v dalších 14,5 procenta to dal najevo poměrně jasně.

VZDĚLÁNÍ ZE ŠKOLY NESTAČÍ

Starším lidem komplikuje situaci právě  fakt, že znalosti, které získali díky studiu, v průběhu let zastaraly. Šetření Národní soustavy kvalifikací ukázalo, že takřka 59 procent pracovníků ve věkové kategorii 50+ působí v jiném oboru, než který vystudovali. Proto jim potřebná kvalifikace, případně potvrzení o tom, co skutečně umí, často zcela chybí. Pětatřicet procent mužů a žen přitom v dotazníkovém šetření uvedlo, že další vzdělávání a rozvíjení znalostí  je pro ně v jejich věku zbytečné, čímž se jejich šance na uplatnění či kariérní postup snižují.

Celý text čtěte  ZDE

Členka představenstva a ředitelka firemních vztahů a komunikace v Plzeňském Prazdroji Drahomíra Mandíková bere společenskou odpovědnost neboli CSR jako otevírání dveří k zaměstnancům, zákazníkům i partnerům firmy. Téměř u každého tématu, kterého se v rozhovoru dotkneme, dodá: důležité je, aby firma fungovala a prosperovala i za dvacet třicet let, a aby tomu tak bylo, musí se chovat odpovědně a udržitelně.

Když se před x lety stavěly v Česku a na Slovensku pivovary, nikdo neptal na spotřebu vody. Mnohé z nich měly spotřebu vody blížící se deseti litrům na litr piva. “A dneska? Teď zrovna jsme se bavili s technickým ředitelem, a naše podniky jako pivovar Velké Popovice a Radegast jsou pod třemi litry, což jsou i světově unikátní čísla. Ano, jsou za tím obrovské investice, ale je to propočítáno v business case, že se to vyplatí,” říká v exkluzivním rozhovoru pro MY89.cz členka představenstva a ředitelka firemních vztahů a komunikace v Plzeňském Prazdroji Drahomíra Mandíková, která má na starosti právě společenskou odpovědnost neboli CSR.

MY89: Bezmála 15 let děláte projekt Prazdroj lidem. Proč?

V regionech a pivovarech kde působíme, je svět kolem piva úzce propojený. S tím, že tam vyrábíme, že zaměstnáváme lidi, máme vliv na to, jakým způsobem prožívají svůj život. A je přirozené, že nás ten jejich život zajímá a myslíme na to, aby byl lepší, prosperující. Prazdroj lidem je snaha být v kontaktu s komunitou, která nás obklopuje.

Drahomíra_Mandíková_do-článku

MY89: Za ty roky už vidíte, kde jsou silné a slabé stránky programu. V čem jste se poučili? Je aktuální ročník jiný, než byly ty minulé?

Jsou věci, které měníme v podstatě každý rok a pak ty, co zůstávají, protože fungují dobře. Když začnu těmi, které vidím jako dobré – na prvním místě je to zapojení veřejnosti, což je pro mě klíč celého projektu. Na začátku sice je skupina odborníků, kteří jsou přímo z místa a předvyberou projekty. Ale to finální rozhodnutí, kam peníze mají jít, je na veřejnosti. Takže se lidé s projekty opravdu seznámí a vyberou ty relevantní. A rovněž to dává unikátní možnost místním neziskovým organizacím – nejde jen o získání grantu, ale zároveň šanci se zviditelnit, třeba proto, že se o ně zajímají místní média.

Na co se naopak díváme každý rok, jsou oblasti, které bychom měli podpořit. Na začátku to byla velmi široká oblast témat, od sociálních přes kulturu a sport, prostě co zvyšuje kvalitu života v regionu. Potom jsme po nějakou dobu říkali, že ten program podporuje „lepší budoucnost“, tedy budoucí generace. Aby ty projekty nebyly jednorázové, ale zaměřené na dlouhodobý efekt a udržitelnost, aby po nich něco trvale zůstalo.

Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE

Nepromeškejte šanci potkat se s lídry největších zaměstnavatelů v ČR a prodiskutovat s nimi příležitosti i úskalí, které přináší možnosti pracovat odkudkoliv.

Součástí poslední diverzitní snídaně v tomto roce bude i mimořádná prohlídkanových prostor sídla Microsoftu.

REGISTRUJTE SE ONLINE ZDE  (Kapacita akce omezena!)

Co: Vzdělávací snídaně: Jak je (ne)důležité pro zaměstnance mít vlastní židli?

 

Kde: společnost Microsoft, Vyskočilova 1561/4A, Praha 4

Kdy: 3. listopadu, 9:00 – 11:30

Partnerem akce je Microsoft Česká republika a Sodexo Benefity. Mediálním partnerem je časopis Marianne.

Vzdělávací snídaně se koná v rámci projektu Diverzita 2013+ – Bereme ženy na palubu, který je financován z Norských fondů prostřednictvím programu Dejme (že)nám šanci, který v České republice realizuje Nadace Open Society Fund Praha.

Signatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN