Archiv článků

TOP management, který jde příkladem, cíle, závazky, podpůrné programy – to je cesta k rozvoji diverzity a inkluze na pracovištích a ve společnosti

Současná pandemie Covidu-19 ve firmách a organizacích změnila pohled či zrychlila změny týkající se pracovních podmínek pro různé skupiny lidí v práci, ať už se jedná třeba o flexibilní formy práce, podporu mezigenerační spolupráce, podmínky pro pracující rodiče s dětmi, zejména ženy, neformálně pečující zaměstnance a zaměstnankyně nebo prosazování žen do manažerských pozic.

Shodli se na tom diskutující z řad nadnárodních i českých zaměstnavatelů na mezinárodní konferenci Evropský Den diverzity, která se konala 21. 5. 2021 Jak čeští, tak zahraniční řečníci se shodli, že rozvíjet a prosazovat diverzitu a inkluzi na pracovištích a ve společnosti nelze bez osobních příkladů top managementu firem či organizací a bez srozumitelných závazků a cílů.

Pokud chcete prostředí změnit, musíte jím zatřást. Musí to začít na nejvyšší úrovni. Jestliže si to vezme nejvyšší management za své, stanoví si jasné cíle, stane se to realitou,”uvedl v Česko-německém panelu k tématu Thomas Schäfer, předseda představenstva ŠKODA AUTO, a.s.

Dopady na trh práce, které ovlivnila pandemie, zachytily také první výstupy ankety Byznysu pro společnost mezi zaměstnavateli. Pracovní podmínky ve smyslu větší flexibility zaměstnanců upravilo 80 % dotazovaných firem – především práci z domova a flexibilní pracovní dobu. Jako velkou výzvu do budoucna zaměstnavatelé vedle podpory well-being a work-life balance zaměstnanců, práce online či obnovy komunikace mezi týmy, vnímají právě celkový rozvoj diverzity a inkluze ve firemním prostředí.

Podle ředitelky firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje Pavlíny Kalousové došlo díky pandemii k akceleraci toho, co nešlo dříve. Covid 19 se tak pro mnoho firem stal vlastně příležitostí. Uvedla, že pro podporu diverzity a inkluze ve firmách je důležité motivační nastavení cílů. “Do roku 2023 chceme mít 40% zastoupení žen v managementu. Toto číslo je ale potřeba doplnit dalšími aktivitami – silnou komunikací, směrnicemi, ale třeba také nástroji jako je podpora návratu rodičů z mateřské/rodičovské dovolené. Osvěta je nutná i proto, že muži si často neuvědomují, jakým překážkám ženy v pracovním prostředí čelí,” vysvětlila Pavlína Kalousová.

Ani pro Moneta Money Bank není podle ředitelky HR banky Kláry Escobar diverzita pouze prázdné slovo. Pandemie podle ní zcela smazala limity mezi pracovním a soukromých životem, a to si s sebou firmy ponesou do budoucna a budou se s tím muset naučit pracovat. “Museli jsme udržet pobočky v provozu a najít správný tón pro to, jak požádat zaměstnance,

aby byli flexibilní. Rozšířili jsme práci z domova, rodičům samoživitelům dorovnáváme příjem k ošetřovnému, podporujeme LGBT rodiny, máme cílený rozvojový program pro ženy ve vedení,” řekla během konference Klára Escobar. “Na co jsem opravdu hrdá, je skutečnost, že k začátku června budeme mít v manažerských pozicích 30 % žen. To je vhledem k tomu, že před rokem to byla nula, obrovský úspěch,” doplnila.

I přes tyto pozitivní zprávy během konference také zaznělo, že například v otázce gender nerovností si v ČR dlouhodobě nevedeme příliš dobře. A potvrzují to i mezinárodní indexy. “Nedávno vyšel Global Gender Gap, index od Světového ekonomického fóra, v kterém se ČR umístila na 78. místě z celkem 156 zemí. V rámci EU se umísťujeme zhruba na 23 místě z 27 členských států,” uvedl Radan Šafařík, ředitel Odboru rovných příležitostí Úřadu vlády ČR. Přitom různé průzkumy ze zemí jako je Holandsko či Švédsko podle Šafaříka ukazují, že genderová rovnost může mít pozitivní dopad v mnoha oblastech rodinného života. “V těchto zemích rodiče, a zejména muži, tráví mnohem více času se svými dětmi, a tak s nimi mají mnohem lepší vztah, především v době dospívání. Studie také ukazují, že zavedení rodičovské pro muže a sdílená péče o děti se pozitivně odráží na kvalitě partnerského vztahu,” doplnil.

Podle Christopha Isranga velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR, rovněž v Německu v zastoupení žen ve vedoucích pozicích jsou pozadu. Nicméně se snaží situaci změnit. “Německá vláda přistoupila k Německé Chartě Diverzity, která byla založena v roce 2006. Přidala se také většina orgánů státní správy a ministerstva. V roce 2015 jsme připravili zákon, který zajišťuje rovné postavení žen a mužů v manažerských pozicích. Momentálně se diskutuje v parlamentu, tedy dozná nejspíš nějakých změn,” uvedl Christoph Israng.

V Česko německém panelu konference mluvčí sdíleli své zkušeností z nadnárodních společností, především pak německých, působících v ČR. Shoda panovala na tom, že zásadním úkolem pro účinný rozvoj diverzity je změna myšlení nejen ve firemním prostředí, ale vlastně v celé společnosti. Podle Sabine Weinheimer–Hoepermans, viceprezidentky HR poradenské společnosti CGI Central & Eastern Europe, jsou lidé v oblasti diverzity „přednastaveni” už výchovou. “Jde o to, co slýcháme od útlého dětství. A právě proto se diverzita a inkluze v každodenním životě musí stát tématem celé společnosti. Jen tak bude součástí naší DNA,” řekla během konference.

Zkušenosti například z Commerzbank ukazují, že ve zdravém pracovním prostředí je to boj o talenty bez rozdílu na to, zda se jedná o ženy či muže. “V Praze zaměstnáváme více než 350 IT expertů z více než 40 různých zemí. Praha je tak naším nejvíce diverzitním-rozmanitým pracovištěm. Snažíme se dlouhodobě přitáhnout talenty z různých prostředí,” uvedl Sven Gohlke, Regional Board Member for Central and Northern Europe of Commerzbank. “Máme program pro začlenění lidí na pracovišti. Ovšem platí, že je to o celkové změně firemní kultury. Každý ve firmě musí chtít,” dodal.

V ČR by pomocnou hnací silou měla být i připravená Strategie vlády, kterou stručně představil Radan Šafařík, ředitel Odboru rovných příležitostí Úřadu vlády ČR. Pomoci pracovním podmínkám žen by měla například povinnost zajistit místo ve školce dětem mladším 3 let.

Pozitivní dopad by měl mít také povinný nárok nejen na zkrácený úvazek, ale také na homeoffice.

Podle stávajících čísel zastoupení žen v managementu firem, podniků a organizací, a to jak domácích, mezinárodních nebo ve státní správě a samosprávě, je i nadále na čem pracovat, aby se situace pozitivně změnila ve prospěch většího počtu žen. 

Byznys pro společnost, jako národní koordinátor evropské Charty diverzity v ČR může podporovat firmy i organizace statní správy právě v tom, jak postupně nastavovat diverzitu a inkluzi v pracovním a firemním prostředí, vytvářet příležitosti pro vzájemný interní networking, mezigenerační spolupráci a vzájemné sdílení dobré praxe i mezi firmami a organizacemi.

Jak řekl v předvečer konference Armin Borries, Viceprezident společnosti Deutsche Börse Group, „diverzita je jádro věci!“

Máte chuť se na konferenci podívat znova nebo jste živé vysílání nestihli?

Fotogalerie

Celý záznam v české verzi je vám k dispozici zde

V anglické zde

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s organizací Byznys pro společnost vyhlašují nultý ročník ceny „Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employers 2021“. Hledají se zaměstnavatelé aktivně pomáhající těm svým lidem, kteří musejí skloubit práci s dlouhodobou péčí o své blízké.

Cenu „Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employers 2021“ vyhlašují společně Ministerstvo práce a sociálních věcí s BPS – Byznysem pro společnost, největší aliancí firem prosazující odpovědný a udržitelný přístup v podnikání u nás. Nultého ročníku ceny se mohou účastnit soukromí i veřejní zaměstnavatelé. Vyhlášení ceny bylo inspirováno zkušenostmi z poradny „Starám se a pracuji“ pro neformálně pečující (www.staramseapracuji.cz), kterou Byznys pro společnost provozuje již třetím rokem. Ocenění se dostane zaměstnavatelům, kteří vytvářejí pracovní prostředí vstřícné vůči neformálně pečujícím.

„Smyslem ceny ‚Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employers 2021‘ je napřít pozornost všech českých zaměstnavatelů k významným trendům na trhu práce, jako je stárnutí populace, mezigenerační spolupráce a respekt. Hledáme zaměstnavatele aktivně vytvářející podmínky pro své zaměstnance a zaměstnankyně, kteří se mimo práci starají o své dlouhodobě nemocné blízké,“ představuje cenu Pavel Štern, ředitel programů Byznysu pro společnost.

Fenomén neformálně pečujících osob v ČR

Tzv. neformálně pečující se starají o své blízké – nejčastěji partnery, rodiče, děti a příbuzné – z důvodu nemocí stáří, vážného úrazu, těžké nemoci nebo dlouhodobého hendikepu. Bezmála dvě třetiny těchto neformálně pečujících jsou přitom ženy ve věku 35 až 64 let.

„V České republice jsou téměř dva miliony lidí, kteří chodí do práce, a přitom ve volném čase pečují o někoho ze svých blízkých. Někdo takový se tedy najde v naprosté většině firem. Zaměstnavatelé si to však mnohdy neuvědomují a pracujícím jejich dvojí roli nijak cíleně neusnadňují. Soutěž je jednou z cest, jak na současný stav upozornit a změnit ho. Pečujících lidí navíc bude v budoucnu přibývat spolu s tím, jak populace stárne,“ uvádí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Letošní nultý ročník bude podle organizátorů specifický: „Nebudeme vyhlašovat jediného vítěze, jde nám o to zapojit co nejvíce nominovaných, kteří splní zadaná kritéria. Ti všichni budou zařazeni do národního seznamu zaměstnavatelů, kteří vytváří pracovní prostředí přátelské k neformálně pečujícím, a poslouží jako příklad dobré praxe pro ostatní,“ vysvětluje Pavel Štern.

Zaměstnavatelé se mohou přihlásit do 30. června 2021 na stránce www.pecujicizamestnavatel.cz.  

Z přihlášených zaměstnavatelů organizátoři sestaví vůbec první národní seznam zaměstnavatelů přátelských vůči neformálně pečujícím („Caregivers Friendly Employers“).

Zaměstnavatelé se budou ucházet o cenu ministryně práce a sociálních věcí za inovativní přístupy k tématu neformálně pečujících. Výsledky nultého ročníku budou vyhlášeny na každoroční konferenci Fórum rodinné politiky, která letos proběhne 7. září 2021 v Praze.

Bližší informace naleznete na https://www.subscribepage.com/pecujicizamestnavatel2021

Bližší informace rád předá:

Pavel Štern

Mobil: 607 919 028

E-mail: stern@byznysprospolecnost.cz

Projekt Podpora pečujících osob na trhu práce, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008208, je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost

Registrujte se do 18. května na https://bit.ly/3dOfa8F – česká verze registrace nebo https://bit.ly/2S3zGd8 – anglická verze registrace.

Kontaktní osoba: Jana Skalková, Manažerka HR programů, skalkova@byznysprospolecnost.cz, tel.: +420 604 208 566

Je to tady! Akce roku v oblasti diverzity, flexibility a inkluze – evropský měsíc diverzity. V čase, kdy si více než jindy uvědomujeme, jak důležité jsou evropské hodnoty pro naši společnost, jak důležité je propojení, spolupráce, společný postup, vzájemná podpora.

Diverzita, flexibilita, solidarita a inkluze jsou hodnoty, které ovlivňují náš každodenní život, formují na dlouhá desetiletí naší společnost.

26 zemí, v čele s eurokomisařkou Helen Dalli, která následuje příklad své předchůdkyně, Věry Jourové se rozhodlo poprvé společně propojit Evropu a poukázat na význam diverzity, podpořit ji.

Slavnostní zahájení proběhne on-line formou 4.5. v Bruselu a všichni jste k němu srdečně zváni.

Následovat bude série lokálních i zahraničních akcí, ke kterým se můžete přidat.

Všechny potřebné informace najdete zde

Zapojit se můžete také vy: sdílet lze příklady dobré praxe, vaše aktivity, ve kterých jste úspěšní, i ty, které chcete realizovat. Vše se počítá, každý dobrý střípek je důležitý. Prosím registrujte se: EUSurvey – Survey (europa.eu)

Už teď se těšíme na Vaše příklady, aktivity. Společně měníme české prostředí, společně měníme český trh práce!

Za tým Charty diverzity

Jana Skalková, Manažerka HR programů, skalkova@byznysprospolecnost.cz

Současně Vás chceme již nyní pozvat na workshopy a akce, které v rámci Evropského měsíce diverzity pořádáme za českou Chartu diverzity:

13. 5. 2021, od 14.00 do 16.00 – Workshop/Webinář: Strategie rovnosti mužů a žen a její implementace v českém prostředí

Slaďování profesního a osobního života, podpora duševního zdraví zaměstnanců a právo na odpojení

Workshop pořádáme společně s Úřadem vlády ČR.

Diskutovat a příklady dobré praxe budou sdílet například společnosti Accenture; Česká pošta; Exxon Mobile; Puls investiční.

workshop_13. 5._PDF

21. 5. 2021, 9.00 – 14.15 Evropský den Diverzity v Parlamentu ČR

Přidejte se k top eventu v oblasti diverzity v ČR!

Pořádá Byznys pro společnost, národní koordinátor Evropské Charty diverzity. TOP event je součástí „Evropského měsíce diverzity“ v ČR. Záštitu poskytly poslankyně a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a Šárka Jelínková, senátorka PČR. Konference je pořádána s podporou Evropské komise a ve spolupráci s Německou Chartou diverzity. 

Evropský Den diverzity bude věnován mezinárodní spolupráci a networkingu v diverzitě, inkluzi a flexibilitě. Aktuálním zkušenostem a trendům, budoucnosti práce a reflexi dopadů Covidu 19 na zaměstnavatele a lidi v práci. Na Evropském Dni diverzity vystoupí významní zástupci a zástupkyně byznysu z České republiky a Německa, z veřejné správy a samosprávy, Evropské Unie, velvyslankyně a velvyslanci z Evropy i zámoří, zástupci akademické sféry a další. Tradičně je Evropský Den diverzity spojen se slavnostním přistoupením nových signatářů Evropské Charty diverzity i za účasti významných hostů konference. Jednacími jazyky budou čeština a angličtina, simultánní tlumočení bude zajištěno. 

Evropský den diverzity 2021 CZ Stáhnout PDF

European Diversity Day 2021 EN Download PDF

24. 5. 2021, 9.00 – 12.00 Workshop česko-slovenská spolupráce, tréninkové centrum společnosti McDonald´s

Řada firem působících v ČR má své zázemí, sesterskou organizaci také na Slovensku. V dnešní Covid 19 době to tak díky uzavřeným hranicím znamená:

  • Přetržené týmy – a horší interkulturní spolupráce
  • Přetržené rodiny – napříč generacemi (situace ČR a SR je z historického hlediska velmi specifická,
  • Počet Slováků, pracujících v ČR napříč odvětvími je po Ukrajině druhý nejvyšší z pohledu zastoupení cizinců).

Zlatý ambasador Charty diverzity, společnost McDonald´s poskytuje zázemí pro diskusi ve svém tréninkovém středisku, diskutovat dále budou Zuzana Filipová z Moneta Money Bank, Petra Valentová z GEFCO, Daniela Hrbková z TESCO a další.

31. 5. 2021, 14.00 – 16.00 Workshop k tématu Gender pay gap ve spolupráci s MPSV a projektem Rovná odměna

Málokteré téma rezonuje českým pracovním trhem s takovou urgencí, jako podpora rovného odměňování mužů a žen a systematicky, procesně uchopená redukce gender pay gap. Rozdíl v odměňování mužů a žen je dlouhodobě 22 %. Dotýká se žen již při nástupu do zaměstnání, fatálně pak při rodičovské dovolené a návratu do zaměstnání po RD. Řešíte i u vás, jak procesně vyřešit tento problém? Jak zrevidovat a upravit procesy odměňování, valorizace, career promotion? Přijďte se s námi podělit o své zkušenosti a diskutovat se zaměstnavateli a zástupci HR, kteří už podobné aktivity ve svých firmách realizují.

123


Signatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN