Archiv článků

V Indexu rovnosti žen a mužů je Česko podprůměrné

Evropský institut pro genderovou rovnost (EIGE) vydal Index genderové rovnosti pro rok 2020: Česká republika skončila s 56,2 ze 100 bodů na 23. místě žebříčku, její skóre je o 11,7 bodů nižší než průměr zemí EU. Zatímco nejlépe jsme si v rovnosti vedli v oblasti zdraví, velký propad nastal v oblasti zastoupení žen v rozhodovacích pozicích firem a institucí. Tento výsledek nám nezavdává mnoho důvodů k radosti. Firmy v alianci Byznysu pro společnost se tento trend snaží zvrátit, hlásí se k principům evropské Charty diverzity a přicházejí s férovějšími pracovními podmínkami pro všechny.

Skóre České republiky vzrostlo od roku 2010 jen o 0,6 bodu, k největšímu nárůstu z toho (o 0,5 bodu) došlo od roku 2017. Pomalé tempo růstu také znamená, že se naše země na žebříčku od roku 2010 propadla o devět míst. Skončili jsme na 23. místě z 28 členských států EU, za námi zůstávají Polsko, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko nebo Řecko.

Nejvyššího skóre dosáhla česká společnost v oblasti zdraví (86,3 bodu), ač jde o jedno z nižších skóre v porovnání s ostatními zeměmi (jsme na 18. místě). Největší propad jsme naopak zaznamenali v oblasti rozhodování (-3,3 bodu), kde jsme se od roku 2010 posunuli z 16. na 26. místo žebříčku. Získali jsme pouze 27,7 bodů ze 100, což v praxi znamená, že ženy v Česku nejsou zastoupeny v téměř žádných rozhodovacích pozicích v politice, ekonomice, vědě, médiích či ve sportu. Největšího zlepšení jsme dosáhli v oblasti času na péči (+3,5 bodu), peněz a znalostí (+3 body v obou kategoriích).

„Velmi nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích ve vedení firem a v politice je alarmující. Nicméně řada našich členských firem se to snaží změnit, stanovují si vlastní ambiciózní cíle a v rámci podpisu evropské Charty diversity chtějí jít příkladem a motivovat i další společnosti. Zjistili také, že diverzifikované týmy jsou dlouhodobě výrazně ekonomicky úspěšnější,“ uvedla Daniela Němcová, ředitelka Byznysu pro společnost, a dodává: „Bohužel, pandemie koronaviru k rovnému postavení žen ve společnosti příliš nepřispěla. Nesou větší zátěž péče o rodinu a nemocné.“

„Dobré příklady praxe vidíme například u firem Velux, Vodafone, Microsoft, kde je téma diverzity klíčové a důležitost rovného přístupu a férových pracovních podmínek součástí strategických cílů. Tyto cíle jsou velmi konkrétní a měřitelné,“ řekla Daniela Němcová.

Odstraňování genderových nerovností se věnuje Odbor rovnosti žen a mužů na Úřadu vlády ČR. „Výsledky letošního indexu genderové rovnosti nás netěší. Potvrzují, že v této oblasti máme stále co dohánět a že řada nerovností v naší společnosti přetrvává. Stát jako největší zaměstnavatel by měl jít soukromému sektoru příkladem. Také proto se na podporu diverzity a zvýšení zastoupení žen ve vedoucích pozicích v obchodních společnost s majetkovou účastí státu zaměřujeme v připravované strategii rovnosti žen a mužů. Tu by měla vláda projednat v lednu příštího roku,“ říká Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů.

„Letošní výsledky Indexu rovnosti poukazují na zásadní význam podpory flexibilních forem práce, dostupnost zdravotních a sociálních služeb, předškolních zařízení již pro děti od 2 let – tedy služby, které pomáhají rodičům a zejména matkám ladit pracovní a soukromý život. Péče si zasluhuje podporu, nikoliv penalizaci. Za svou péči o kohokoliv (děti, stárnoucí rodiče) nemohou být ženy společností znevýhodňovány.  Oblast platových nerovností je rovněž dlouhodobým problém, na který jsme EU upozorňováni. ČR zlepšila podíl VŠ vzdělaných žen, ty ovšem již s narozením prvního dítěte začínají být platově znevýhodňovány. Klíčová jsou proto opatření, které ženám v oblasti mzdové rovnosti systematicky pomáhají (daňové zvýhodnění pro matky, které se vrací po MD/RD; udržení matek ve valorizaci mezd atd.). Kromě firemních aktivit je naprosto zásadní podporovat celospolečenskou diskusi na uvedená témata, změnu mnohaletých stereotypů, které ženy znevýhodňují nejen na trhu práce, ale dlouhodobě v rámci běžného života,“ uvádí Jana Skalková, manažerka HR programů při Chartě diverzity. 

Index genderové rovnosti

Co index genderové rovnosti vlastně znamená? Je to měřící nástroj, který ukazuje, jak daleko – či blízko – má Evropská unie a její jednotlivé členské státy k dosažení genderově rovné společnosti. Od roku 2010 je Unie jako celek i její členské země hodnoceny na škále od 1 do 100, kde 1 znamená naprostou nerovnost a 100 naprostou rovnost. Skóre je založeno na rozdílech mezi ženami a muži v šesti klíčových oblastech – práce, peníze, vzdělání, čas, rozhodování a zdraví – a jejich podoblastech. Index též zahrnuje dvě další oblasti, které ale nemají vliv na celkové skóre: intersekcionální nerovnosti ukazují, jak se genderová nerovnost projevuje v kombinaci s věkem, zdravotní (ne)schopností, zemí narození, vzděláním a rodinným zázemím. Oblast násilí na ženách měří a analyzuje zkušenosti žen s násilím.

Index se skládá z 31 indikátorů – v každé z klíčových oblastí je sledováno od tří do osmi indikátorů a situaci zemí je tak možné porovnat z hlediska každé oblasti i z hlediska každého jednoho indikátoru zvlášť.

Byznys pro společnost – evropský koordinátor Charty diverzity v ČR

Byznys pro společnost, největší platforma pro odpovědné a udržitelné podnikání, témata, která genderovou nerovnost odrážejí, intenzivně řeší a přináší v těchto oblastech celou řadu konstruktivních podnětů a příkladů dobré praxe napříč sektory i regiony. Mezi tato témata patří

flexibilita práce, podpora slaďování práce a rodiny, zejména u žen – matek malých dětí, podpora kariérního růstu žen, rozvoj jejich digitálních dovedností aj.

Stále více lidí se snaží skloubit práci s péčí o někoho blízkého. Ať se jedná o stárnoucí rodiče, manžela nebo manželku po úrazu, dlouhodobě nemocného nebo zdravotně postiženého člena rodiny, péče o blízkou osobu je velmi náročná a mnohdy i vyčerpávající fyzicky, psychicky i finančně. Pro všechny, kteří se v této náročné situaci nacházejí a zároveň pracují Byznys pro společnost provozuje bezplatnou poradnu Starám se a pracuji.

Naši odborníci rádi poskytnou zdarma individuální pomoc a podporu všem, kteří neformálně pečují, a to v rozsahu až 60 hodin. Praktické informace naleznou neformálně pečující také na webovém portálu www.staramseapracuji.cz.

Odpovědi na základní otázky spojené s péčí o své blízké dostanou neformální pečující taktéž v následujících videích, která jsme nově připravili.

Flexibilita – často ji požadujeme po našich zaměstnancích a zaměstnankyních. Jsme jim ale schopni poskytnout flexibilní formy práce, když je sami potřebují?

Co ještě můžeme jako zaměstnavatel udělat, abychom podpořili neformálně pečující a vytvářeli tzv. Caregivers Friendly Workplaces? Proč je čím dál důležitější věnovat pozornost skupině neformálně pečujících zaměstnanců a zaměstnankyň?

Vše se dozvíte ve videu, které vzniklo v rámci našeho programu Starám se a pracuji, pod jehož hlavičkou provozujeme také bezplatnou poradnu pro neformálně pečující.

Jak se stát zaměstnavatelem, který je přátelský vůči neformálně pečujícím? Sledujte follow-up workshop navazující na Den Diverzity 2020 II.

Workshop se uskuteční dne 12. 11. 2020 v době od 15:00 do 16:30 hodin na platformě Zoom meeting.

Pro připojení k online workshopu klikněte na tento odkaz a spusťte stažený soubor nebo se připojte přes prohlížeč.
Meeting ID: 817 0792 3934
Passcode: 263221

Workshop se zaměří zejména na témata:

 • Proč by zaměstnavatelé měli být tzv. Caregivers Friendly Employers
 • Proč bude téma neformálně pečujících zaměstnanců/zaměstnankyň na trhu práce čím dál více důležité?
 • Co mohou zaměstnavatelé udělat pro to, aby se stali Caregivers Friendly Employers?
 • Jaká je dobrá praxe zaměstnavatelů na českém trhu práce a jak podporují „své“caregivers?
 • Jak může stát podporovat a motivovat zaměstnavatele, kteří chtějí být Caregivers Friendly Employers?

Na workshopu můžete vidět a slyšet:

 • Ivanu Šturmovou, manažerku útvaru udržitelného rozvoje ČEZ, a. s.
 • Martina Hasince, HR Managera, Microsoft, Czech Republic & Slovakia
 • Martinu Štěpánkovou Štýbrovou, ředitelku odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV

Workshop moderuje Pavel Štern, Byznys pro společnost

Zajímá-li vás téma neformálně pečujících, respektive jak se stát Caregivers Friendly Emloyers, připojte se na náš online workshop a sdílejte s námi praxi a zkušenosti zaměstnavatelů.

Pro připojení k online workshopu klikněte na tento odkaz a spusťte stažený soubor nebo se připojte přes prohlížeč.
Meeting ID: 817 0792 3934
Passcode: 263221

Těšíme se na vaši účast a podrobnosti k workshopu sledujte na webu Byznys pro společnost nebo zde na portále Starám se a pracuji.

Kontaktní osoba:
Mgr. Michaela Kocourková, program „Starám se a pracuji“
kocourkova@byznysprospolecnost.cz
Tel: +420 739 311 486

Těšíme se na virtuální setkání s vámi!

V pátek 9. 10. pořádá Byznys pro společnost, největší odborná platforma pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného podnikání v ČR a lokální garant Charty diverzity, Den diverzity II. Akce s podtitulem Na cestě od strategií k diverzitě pro každý den je setkáním zástupkyň a zástupců politické reprezentace, zaměstnavatelů/firem, veřejné správy a dalších stakeholderů dnes tolik aktuálního tématu diverzity.

„V diverzitě je síla, a o pracovním trhu to platí dvojnásob, o čemž se přesvědčujeme právě v těchto složitých časech. Úkolem státu je diverzitu podporovat a posilovat, mimo jiné formou motivace zaměstnavatelů. V neposlední řadě tím totiž přispívá i k empatičtější a sociálně spravedlivější společnosti,“ je přesvědčena poslankyně PSP ČR a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která nad akcí převzala záštitu.

Live stream konference, jež proběhne z reprezentativních prostor společnosti Dentons, bude řešit zásadní témata, mezi která patří aktuální trendy a zkušenosti s diverzitou a inkluzí, flexibilitou práce na domácí i mezinárodní úrovni i v kontextu covid-19. Konference nabídne odpovědi na otázky, jak účinně zavádět a podporovat strategie diverzity v českém prostředí a jak propojit aktivity centrál s realitou českých zaměstnavatelů. Účastníci budou rovněž diskutovat o nejdůležitějších tématech spojených s „work life balance“ v kontextu nové evropské směrnice a sdílet navzájem zkušenosti a dobrou praxi, jak udržet a podporovat rodiče včetně duhových rodin na trhu práce i v současné náročné situaci.

V programu vystoupí: 

 • Markéta Pekarová Adamová, poslankyně, PSP ČR a předsedkyně TOP 09
 • Ayesha Rekhi, H.E. Ambassador, Embassy of Canada
 • Martin Hasinec, HR Manager, Microsoft, Czech Republic & Slovakia
 • Lucy Hughes, Deputy Head of the Mission, British Embassy Prague
 • Pavlína Kalousová, Ředitelka firemních vztahů a komunikace CZ&SK, Plzeňský

       Prazdroj

 • Klára Escobar, HR Director, MONETA Money Bank
 • Line Bødker Høegh, Head of HR REEMEA, LEGO Group
 • Jana Šrámová, Head of Operative HR Care, Digitalisation and HR 4.0 at ŠKODA AUTO
 • Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů, Úřad vlády České republiky

       a další zajímaví a inspirativní hosté.

Prezentace British Council

Prezentace Radan ŠafaříkStáhnout

FOTOGALERIE ZDE

DIVERZITA. SOLIDARITA. ODPOVĚDNOST.

Tři pilíře, na nichž spočívá druhý letošní Den diverzity, ale také principy, jejichž důsledné uplatňování je v současné situaci důležitější než kdy dřív. Právě nyní se totiž ukazuje, že skutečně odpovědné firmy dokážou v dobách plných výzev nejen samy prosperovat, ale umějí také podat pomocnou ruku tam, kde je to nejvíce potřeba.

„Diverzita, tedy pestrost a různorodost – názorů, přístupů, strategií, odlišností a hledání cest – nemůže v našem pracovním prostředí fungovat sama o sobě, ale pouze ve spojení s flexibilitou, a inkluzí. V letošním roce se vedle těchto tří pojmů výrazně uplatňuje i solidarita.

Přibývají totiž velké skupiny zaměstnanců napříč segmenty, které ji potřebují více než kdy předtím. Zaměstnavatelé a celá společnost tak nyní musejí intenzivně hledat cestu, jak tyto skupiny účinně podpořit,“ uvádí Jana Skalková, manažerka HR programů Byznysu pro společnost.

Tyto čtyři klíčové pojmy – diverzita, flexibilita, inkluze a solidarita – společně tvoří Chartu diverzity, evropský projekt zastřešovaný Evropskou komisí, který je momentálně realizován ve více než 20 zemích. Charta diverzity slaví v letošním roce 10. výročí a v České republice se k této živé platformě připojilo již více než 80 firem napříč segmenty. Základní tezí, kterou se signatáři Charty snaží uvádět do každodenní praxe a skutečně ji žít, je, že každý z nás má být schopen své unikátní dovednosti uplatnit na trhu práce – bez ohledu na to, jakého jsme pohlaví, vyznání, věku, jaké je naše rodinné uspořádání či v jakém regionu žijeme. „Charta diverzity není formálním souborem frází, ale skutečným závazkem, který musí prostupovat celkovou strategií i firmou samotnou a zrcadlit se ve všech aspektech její činnosti. Byznys pro společnost proto nabízí nástroje a způsoby evaluace, které firmám umožní změřit, jak si v dané oblasti vedou a zda se jim daří jejich závazky naplňovat,“ říká Daniela Němcová, ředitelka BPS. 

„Diverzita je o propojování, a dnes se k ní silněji než kdy předtím váže solidarita. Proto jsme na jaře vyhlásili iniciativu Pomáháme hrdinům, stáváme se hrdiny. V jejím rámci signatářské firmy reagovaly na situaci spojenou s covid-19 například tím, že své produkty nabízely zaměstnancům IZS či dávaly k dispozici kapacity školek. Dobrým příkladem solidarity jsou i opatření, která ve prospěch svých zaměstnanců zaváděly obchodní řetězce dm, Tesco či Lidl. Právě tyto firmy tak celou společnost skutečně podpořily. Stejně skvělým příkladem solidarity je IKEA, která vyhradila zajímavou část svého rozpočtu a produktů a nabídla je matkám samoživitelkám. Microsoft zase prostřednictvím Teams od jara intenzivně podporuje učitele, aby se děti mohly učit online,“ uvádí Jana Skalková inspirativní příklady z praxe, k nimž patří i přístup společnosti Dentons:

„Je nám ctí, že můžeme hostit letošní Den Diverzity v naší advokátní kanceláři. Diverzita je součástí naší firemní DNA. Vyjádřením toho není jen skutečnost, že Dentons je zlatým ambasadorem Charty diverzity, ale především naše aktivní účast na práci platformy. V naší kanceláři jsme například 9. září letošní roku přivítali tým personalistů u kulatého stolu platformy na téma LEGISLATIVA PODPORUJÍCÍ FLEXIBILITU 2020 – 202, kde naši právníci živě diskutovali s personalisty o legislativní úpravě pracovního trhu. Snažíme se takto pomoci v této nelehké covidové době,“ vysvětluje Michal Hink, Czech Republic Managing Partner ve společnosti Dentons. „Jsou to jen některé z mnoha případů, ale máme radost, že se v rámci platformy Charty diverzity dařilo a daří tyto projekty realizovat,“ uzavírá Jana Skalková.

...23456...


Signatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN