Archiv článků

Registrujte se do 15. května na https://bit.ly/2QJYVke.

Kontaktní osoba:

Jana Skalková, Manažerka HR programů, skalkova@byznysprospolecnost.cz, tel.: +420 604 208 566

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s organizací Byznys pro společnost vyhlašují nultý ročník ceny „Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employers 2021“. Hledají se zaměstnavatelé aktivně pomáhající těm svým lidem, kteří musejí skloubit práci s dlouhodobou péčí o své blízké.

Cenu „Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employers 2021“ vyhlašují společně Ministerstvo práce a sociálních věcí s BPS – Byznysem pro společnost, největší aliancí firem prosazující odpovědný a udržitelný přístup v podnikání u nás. Nultého ročníku ceny se mohou účastnit soukromí i veřejní zaměstnavatelé. Vyhlášení ceny bylo inspirováno zkušenostmi z poradny „Starám se a pracuji“ pro neformálně pečující (www.staramseapracuji.cz), kterou Byznys pro společnost provozuje již třetím rokem. Ocenění se dostane zaměstnavatelům, kteří vytvářejí pracovní prostředí vstřícné vůči neformálně pečujícím.

„Smyslem ceny ‚Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employers 2021‘ je napřít pozornost všech českých zaměstnavatelů k významným trendům na trhu práce, jako je stárnutí populace, mezigenerační spolupráce a respekt. Hledáme zaměstnavatele aktivně vytvářející podmínky pro své zaměstnance a zaměstnankyně, kteří se mimo práci starají o své dlouhodobě nemocné blízké,“ představuje cenu Pavel Štern, ředitel programů Byznysu pro společnost.

Fenomén neformálně pečujících osob v ČR

Tzv. neformálně pečující se starají o své blízké – nejčastěji partnery, rodiče, děti a příbuzné – z důvodu nemocí stáří, vážného úrazu, těžké nemoci nebo dlouhodobého hendikepu. Bezmála dvě třetiny těchto neformálně pečujících jsou přitom ženy ve věku 35 až 64 let.

„V České republice jsou téměř dva miliony lidí, kteří chodí do práce, a přitom ve volném čase pečují o někoho ze svých blízkých. Někdo takový se tedy najde v naprosté většině firem. Zaměstnavatelé si to však mnohdy neuvědomují a pracujícím jejich dvojí roli nijak cíleně neusnadňují. Soutěž je jednou z cest, jak na současný stav upozornit a změnit ho. Pečujících lidí navíc bude v budoucnu přibývat spolu s tím, jak populace stárne,“ uvádí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Letošní nultý ročník bude podle organizátorů specifický: „Nebudeme vyhlašovat jediného vítěze, jde nám o to zapojit co nejvíce nominovaných, kteří splní zadaná kritéria. Ti všichni budou zařazeni do národního seznamu zaměstnavatelů, kteří vytváří pracovní prostředí přátelské k neformálně pečujícím, a poslouží jako příklad dobré praxe pro ostatní,“ vysvětluje Pavel Štern.

Zaměstnavatelé se mohou přihlásit do 31. července 2021 na stránce www.pecujicizamestnavatel.cz.  

Z přihlášených zaměstnavatelů organizátoři sestaví vůbec první národní seznam zaměstnavatelů přátelských vůči neformálně pečujícím („Caregivers Friendly Employers“).

Zaměstnavatelé se budou ucházet o cenu ministryně práce a sociálních věcí za inovativní přístupy k tématu neformálně pečujících. Výsledky nultého ročníku budou vyhlášeny na každoroční konferenci Fórum rodinné politiky, která letos proběhne 7. září 2021 v Praze.

Bližší informace naleznete na https://www.subscribepage.com/pecujicizamestnavatel2021

Bližší informace rád předá:

Pavel Štern

Mobil: 607 919 028

E-mail: stern@byznysprospolecnost.cz

Projekt Podpora pečujících osob na trhu práce, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008208, je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost

Diskuse o podmínkách pro znevýhodněné skupiny zaměstnanců je v EU i ČR dlouhodobě diskutovaným námětem. V současné době pandemie však získává na důležitosti a stává se zásadním tématem ve společnosti. O to více v květnu, který je pod záštitou Evropské komise mezinárodně uznávaný jako tzv. Evropský měsíc diverzity. V České republice je jeho vyvrcholením mezinárodní konference Evropský den diverzity, která se uskuteční online 21. května 2021 z prostor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Organizátorem konference a národním garantem Evropské Charty diverzity je aliance Byznys pro společnost.

Cílem konference je zhodnotit, jaký vliv měly restrikce spojené s nemocí COVID-19 na pracovní prostředí a přístup zaměstnavatelů k individuálním odlišnostem a potřebám zaměstnanců, stejně jako sdílení zkušeností a spolupráce s dalšími evropskými státy. Uskuteční se také slavnostní přistoupení nových signatářských firem k Evropské Chartě̌ diverzity.

“Firem, které se hlásí k principu diverzity a inkluze, rapidně přibývá, a nezůstává pouze u formálního aktu, kterým je podpis Charty diverzity. Pouze firma, která je schopna nastavit prostředí otevřené individuálním odlišnostem, která podporuje rozmanitost a pestrost, naslouchá potřebám svých zaměstnanců a stakeholderů a dává jim možnost naplno rozvinout svůj potenciál, je dlouhodobě udržitelná a životaschopná,” uvádí Daniela Němcová, ředitelka nezávislé platformy Byznys pro společnost. “Pevně věřím, že naše osvěta a ukázky toho, že pozitivně řešit diverzitu a inkluzi je pro pracovní prostředí i firmu prospěšné, přesvědčí i další organizace stát se novými členy charty a být součástí změn, které dávají smysl,” dodává Němcová.

„V období pandemie Covid-19, v geopoliticky rozvibrované aktuální české realitě se ukazuje diverzita, flexibilita i inkluze jako klíčová hodnota a současně praktický, každodenní nástroj pro stabilizaci a úspěch nejen firemního, ale celospolečenského prostředí. Vážíme si toho, že k pomyslné rodině signatářů Charty diverzity se v pátek přidají další významné společnosti: Commerzbank, Microsoft, Edenred, Raiffeisenbank, McDonald´s Česko, CGI, Gasnet, Hyundai.
Současně představíme nově vznikající ucelený nástroj pro praktickou implementaci diverzity a flexibility Diversity Master Class, který realizujeme s podporou Evropské komise a provázet nás bude příští dva roky“, uvádí Jana Skalková, manažerka HR Programů Byznysu pro společnost.

Poslední rok, kdy pandemie obrátila životy lidí naruby, je vlastně i šancí pro změny. Podle Němcové je právě nyní čas jednat a vytvořit nové funkční modely pracovního prostředí a práce s talenty, které lépe zapadají do kontextu dnešního a budoucího světa. Je výzvou pro to redefinovat postupy a vytvořit tak místa vstřícná odlišnostem a potřebám zaměstnanců. Šance přijmout diverzitu a inkluzi jako jedno z ústředních hodnotových témat každodenního života a kultury firem i každodenního života. 

“Diverzita a inkluze jako cesta k naplnění potenciálu zaměstnanců bez ohledu na jejich individuální odlišnosti.”, dodává Klára Eskobar, HR ředitelka skupiny MONETA Money Bank.

“Ve Vodafonu je pro nás klíčové, aby se každý cítil sám sebou bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní omezení, sexuální orientaci či identitu a aby všichni mohli naplno rozvinout svůj potenciál. Roli zaměstnavatele vnímáme tak, že naše kolegy a kolegyně podporujeme v jakékoliv životní situaci, ať už se potýkají s diskriminací, péčí o blízké a nebo jinou těžkou osobní situací, jako je například domácí násilí. Pevně doufám, že v rámci tohoto dialogu inspirujeme i další firmy, aby svou roli pro zaměstnance vnímaly podobně”, říká Jonathan Rutherford, Director Vodafone Business Unit.

Páteční konference je zásadním milníkem pro osvětu v České republice, se svými příspěvky vystoupí zásadní řečníci z řad státu, velvyslanců, korporátní sféry i mezinárodních firem.

Ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády Radan Šafařík dodává: “Soukromý sektor již pochopil, že pro kvalitní rozhodování potřebuje diverzitu ve svém vedení. Nyní je na čase, aby totéž pochopila i veřejná správa.” 

Thomas Schäfer, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO a.s., doplňuje: “Nesčetné studie prokázaly, že diverzitní týmy dosahují lepších výsledků: fungují udržitelněji, dosahují nadprůměrné ziskovosti a v komunikaci dokáží nalézt ten správný tón. Diverzita není módní slovo, je to spíše základní princip s hmatatelnými dopady na výkon a kulturu společnosti. V této oblasti bude společnost ŠKODA AUTO v čele pelotonu.”

Byznys pro společnost v tématech a aktivitách diverzity a inkluze pravidelně spolupracuje s týmem EU a zástupci 26 států, pomáhá firmám vytvářet diverzní a inkluzivní prostředí. V současné době má Charta diverzity 80 signatářů z řad českých firem, během Evropského dne diverzity se přidá dalších osm. Např. německá Charta diverzity má naproti tomu 3500 signatářů.

Stejně jako jiné iniciativy na prosazování diverzity, také Byznys pro společnost se zaměřuje na kultivování vztahů, zvyšování respektu a pochopení pro vzájemné odlišnosti a potíraní forem skryté i otevřené diskriminace v pracovním prostředí.

Je to tady! Akce roku v oblasti diverzity, flexibility a inkluze – evropský měsíc diverzity. V čase, kdy si více než jindy uvědomujeme, jak důležité jsou evropské hodnoty pro naši společnost, jak důležité je propojení, spolupráce, společný postup, vzájemná podpora.

Diverzita, flexibilita, solidarita a inkluze jsou hodnoty, které ovlivňují náš každodenní život, formují na dlouhá desetiletí naší společnost.

26 zemí, v čele s eurokomisařkou Helen Dalli, která následuje příklad své předchůdkyně, Věry Jourové se rozhodlo poprvé společně propojit Evropu a poukázat na význam diverzity, podpořit ji.

Slavnostní zahájení proběhne on-line formou 4.5. v Bruselu a všichni jste k němu srdečně zváni.

Následovat bude série lokálních i zahraničních akcí, ke kterým se můžete přidat.

Všechny potřebné informace najdete zde

Zapojit se můžete také vy: sdílet lze příklady dobré praxe, vaše aktivity, ve kterých jste úspěšní, i ty, které chcete realizovat. Vše se počítá, každý dobrý střípek je důležitý. Prosím registrujte se: EUSurvey – Survey (europa.eu)

Už teď se těšíme na Vaše příklady, aktivity. Společně měníme české prostředí, společně měníme český trh práce!

Za tým Charty diverzity

Jana Skalková, Manažerka HR programů, skalkova@byznysprospolecnost.cz

Současně Vás chceme již nyní pozvat na workshopy a akce, které v rámci Evropského měsíce diverzity pořádáme za českou Chartu diverzity:

13. 5. 2021, od 14.00 do 16.00 – Workshop/Webinář: Strategie rovnosti mužů a žen a její implementace v českém prostředí

Slaďování profesního a osobního života, podpora duševního zdraví zaměstnanců a právo na odpojení

Workshop pořádáme společně s Úřadem vlády ČR.

Diskutovat a příklady dobré praxe budou sdílet například společnosti Accenture; Česká pošta; Exxon Mobile; Puls investiční.

workshop_13. 5._PDF

21. 5. 2021, 9.00 – 14.15 Evropský den Diverzity v Parlamentu ČR

Přidejte se k top eventu v oblasti diverzity v ČR!

Pořádá Byznys pro společnost, národní koordinátor Evropské Charty diverzity. TOP event je součástí „Evropského měsíce diverzity“ v ČR. Záštitu poskytly poslankyně a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a Šárka Jelínková, senátorka PČR. Konference je pořádána s podporou Evropské komise a ve spolupráci s Německou Chartou diverzity. 

Evropský Den diverzity bude věnován mezinárodní spolupráci a networkingu v diverzitě, inkluzi a flexibilitě. Aktuálním zkušenostem a trendům, budoucnosti práce a reflexi dopadů Covidu 19 na zaměstnavatele a lidi v práci. Na Evropském Dni diverzity vystoupí významní zástupci a zástupkyně byznysu z České republiky a Německa, z veřejné správy a samosprávy, Evropské Unie, velvyslankyně a velvyslanci z Evropy i zámoří, zástupci akademické sféry a další. Tradičně je Evropský Den diverzity spojen se slavnostním přistoupením nových signatářů Evropské Charty diverzity i za účasti významných hostů konference. Jednacími jazyky budou čeština a angličtina, simultánní tlumočení bude zajištěno. 

Evropský den diverzity 2021 CZ Stáhnout PDF

European Diversity Day 2021 EN Download PDF

24. 5. 2021, 9.00 – 12.00 Workshop česko-slovenská spolupráce, tréninkové centrum společnosti McDonald´s

Řada firem působících v ČR má své zázemí, sesterskou organizaci také na Slovensku. V dnešní Covid 19 době to tak díky uzavřeným hranicím znamená:

  • Přetržené týmy – a horší interkulturní spolupráce
  • Přetržené rodiny – napříč generacemi (situace ČR a SR je z historického hlediska velmi specifická,
  • Počet Slováků, pracujících v ČR napříč odvětvími je po Ukrajině druhý nejvyšší z pohledu zastoupení cizinců).

Zlatý ambasador Charty diverzity, společnost McDonald´s poskytuje zázemí pro diskusi ve svém tréninkovém středisku, diskutovat dále budou Zuzana Filipová z Moneta Money Bank, Petra Valentová z GEFCO, Daniela Hrbková z TESCO a další.

31. 5. 2021, 14.00 – 16.00 Workshop k tématu Gender pay gap ve spolupráci s MPSV a projektem Rovná odměna

Málokteré téma rezonuje českým pracovním trhem s takovou urgencí, jako podpora rovného odměňování mužů a žen a systematicky, procesně uchopená redukce gender pay gap. Rozdíl v odměňování mužů a žen je dlouhodobě 22 %. Dotýká se žen již při nástupu do zaměstnání, fatálně pak při rodičovské dovolené a návratu do zaměstnání po RD. Řešíte i u vás, jak procesně vyřešit tento problém? Jak zrevidovat a upravit procesy odměňování, valorizace, career promotion? Přijďte se s námi podělit o své zkušenosti a diskutovat se zaměstnavateli a zástupci HR, kteří už podobné aktivity ve svých firmách realizují.

Již 1. 5. začíná pro diverzitu a inkluzi velmi očekávaný a klíčový měsíc. Květen – měsíc rozmanitosti.

Letos poprvé všech 26 evropských charterových iniciativ zajistí, aby se z rozmanitosti práce ve světa stalo evropské hnutí s národními dny a týdny zaměřené na diverzitu a inkluzi.

U této příležitosti vás Evropská komise zve na zahajovací akci, která se uskuteční 4. května v 10 hodin s hlavním projevem komisařky pro rovnost Heleny Dalli, která si připravila výstupy z oblasti politiky, obchodu a zájmových skupin.

Všechny informace o zahajovací akci a registraci naleznete na: https://www.eudiversity-month2021.eu/agenda/

Společně v rozmanitosti a společně za rozmanitou Evropu.

Zdravice zástupců 26 evropských iniciativ v rámci Evropského měsíce diverzity.

12345...


Signatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN