Archiv článků

FIS_7853 FIS_7869 FIS_7876 FIS_7802 FIS_7723 FIS_7721 FIS_7696 FIS_7764 FIS_7734

 

Hana Velíšková (KPMG), Miriam Zábrženská (Byznys pro společnost)

Hana Velíšková (KPMG), Miriam Zábrženská (Byznys pro společnost)

Hana Velíšková, Ivana Ježková (KPMG)

Hana Velíšková, Ivana Ježková (KPMG)

Miriam Zábrženská (Byznys pro společnost), Ivana Ježková (KPMG), Hana Velíšková (KPMG)

Miriam Zábrženská (Byznys pro společnost), Ivana Ježková (KPMG), Hana Velíšková (KPMG)

Jaké benefity pro zaměstnance i zaměstnavatele přináší moderní programydiverzity na pracovišti a jak je úspěšně využívat v praxi byly hlavní otázky setkání Danube Region Forum, které letos poprvé zorganizovala Rakouská obchodní komora ve Vídni (Wirtschaftskammer Wien).

 

V posledním dubnovém týdnu se zde setkali zástupci čtyř zemí (Česká republika, Rakousko, Maďarsko a Slovensko), které buď již evropskou Chartu Diverzitypřijaly, anebo se k tomu chystají.

 

Tým Byznys pro společnost, který je českým koordinátorem Charty, představil úspěšně rostoucí projekt, k němuž se v České republice přihlásilo již několik desítek firem a stále přibývají další.

 

Zároveň dostal možnost načerpat nejnovější trendy a příklady dobré praxe v zemi, která koncept diverzity rozvíjejí již delší dobu. Dvoudenní výměna zkušeností a hledání nových cest (viz fotogalerie) vyústila v pracovní skupinu, která se bude setkávat pravidelně nejméně jednou ročně.

 

“Jsme rádi, že se práci diverzitní sekce Danube Region Forum můžeme aktivně podílet a ovlivňovat tak její strategii už od začátku,” říká Zuzanna Bedřichová, členka týmu Diverzita v Byznys pro společnost.

CSR novinky
CSR novinky
CSR novinky
CSR novinky

Naše aktivita na podporu diverzity je součástí projektu platformy Byznys pro Společnost Diverzita 2013+ – Getting women on board. Bereme ženy na palubu. Je realizován díky finanční podpoře Norských fondů, prostřednictvím projektu Dejme (že)nám šanci, který v České republice realizuje Nadace Open Society Fund Praha. Českými partnery projektu jsou Otevřená společnost, o.p.sNHÚ AV ČR, v.v.i. Norským partnerem je Institute of social research

Naše akce

Platforma Byznys pro společnost uspořádala ve čtvrtek 19. března kulatý stůl TES Diverzita. Po měsíci a půl se znovu sešli zástupci pracovní skupiny složené ze CSR a HR manažerů ze společností Microsoft, Staropramen, GE Money Bank, GSK, ČEZ, Sanofi-Zentiva, PwC Česká republika, Kooperativa pojišťovna, O2, Antalis a KPMG Česká republika.

Letošní druhé setkání pracovní skupiny si stanovilo problematiku flexibility jako jedno z klíčových témat tohoto roku. Společnost Microsoft, v jejichž sídle se setkání konalo, se zde představila jako patron nově vznikající strategické pracovní podskupiny zaměřené na flexibilitu práce.

Na dotaz, co k tomuto kroku korporaci vedlo, odpovídá Lenka Čábelová, PR manažerka Microsoft ČR: „Flexibilita je v posledních letech velké téma, zejména s rozvojem nových technologií, které výrazně zvyšují prostor pro mobilitu. A my jako firma, která tyto technologie vyrábí, se vnímáme jako laboratoř toho, jakým způsobem nové technologie ovlivňují náš pracovní život. Díky tomu si velice silně uvědomujeme, jaké benefity má flexibilita z hlediska času, ale i místa pro firmu, zaměstnance a pro společnost. Možnost být patronem pracovní podskupiny nás potěšila, protože můžeme vytvořit komunitu firem, které to vidí podobně. Můžeme sdílet, co funguje a jak šířit tuto myšlenku na českém trhu.”

Naše akce

„Flexibilita je krom jiného důležitá i pro to, že je určujícím faktorem pro míru aplikace principu diverzity a age managementu. Jsem ráda, že se Microsoft rozhodl toto téma aktivně přinést a podporovat a mezi členskými firmami velmi rezonuje,” říká Pavlína Kalousová, předsedkyně platformy Byznys pro společnost.

Potřebu hledat možnosti rozšíření flexibilní práce ať už z pohledu času nebo místa, potvrzuje i Tomáš Dombrovský z LMC. Ten na zasedání expertní skupiny prezentoval výsledky analýz poptávky versus nabídky pracovních míst z hlediska flexibilnosti: „Vytvořením pracovní skupiny, která sjednotí firmy, pomůžeme sdílet zkušenosti, postřehy a tvrdá data z trhu, která ukazují, co zaměstnavatelům flexibilita přináší, ale i její úskalí. A to může přispět k tomu, aby se flexibilita stala větším tématem, které se na trhu začíná prosazovat a povede k reálné změně.”

26.3. Kulatý stůl – Opatření pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích v obchodních společnostech

Zhruba 20 účastníků a účastnic kulatého stolu diskutovalo o podpoře zvyšování zastoupení žen ve vedení. Zhruba ve stejné proporci byli mezi diskutujícimi zástupci/kyně obchodních společností, státních institucí a nevládních neziskových organizací.

Odpůrci podobných debat často namítají, že nejde o pohlaví ale o kvalifikaci. Nicméně situace v zastoupení žen v Parlamentu ČR, vládě a také například v dozorčích radách státních podniků nebo firem se státní účastí napovídá, že pro ženy je situace mnohem složitější.

Veřejné firmy (státní, krajské a obecní) by měly jít příkladem, bohužel často u nás je tomu přesně naopak. V žebříčku hodnocení gendrové rovnosti jsme na 96. místě (Gender Gap Report 2014 – Světové ekonomické forum). Diskusi vedl Tomáš Pavlas z Otevřené společnosti, jednoho z partnerů projektu Diverzita 2013+ – Bereme ženy na palubu.

V rámci kulatého stolu se diskutovalo o:

–          plusech a minusech částečných úvazků a potřebě důrazu na flexibilitu pracovní doby,
–          návrhu na standard Firmy otevřené rovným příležitostem žen a mužů,
–          databázi talentovaných žen jako svého času vytvořilo Norsko.

V diskusi se pojmenovaly argumenty pro vyrovnanější zastoupení:

–          perspektiva žen klientek/zákaznic,
–          perspektiva žen zaměstnankyň,
–          vyšší výkonnost firmy,
–          reprezentativnost (vedení firmy by mělo být vproporci kzastoupení žen a mužů mezi zaměstnanci),
–          diverzita jako přidaná hodnota (jiný pohled a zkušenost),
–          postavení ČR vzhledem kostatním státům.

Formulovaly se překážky vyrovnanějšího zastoupení:

–          nedostatek MŠ a jeslí,
–          ženy nejsou navrhovány (dozorčí rady a představenstva), tak pak nemohou být ani obsazovány
délka rodičovské dovolené,
–          sebevědomí,
–          stereotypy a předsudky,
–          ženy individuálně musí řešit individuálně nezvladatelnou systémovou situaci-problém.

A navrhovaly opatření podporující vyrovnanější zastoupení:

–          mají svá plus (krátkodobý efekt),
–          mají svá mínus (dlouhodobý efekt).Signatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN