Archiv článků

Naše akce

Platforma Byznys pro společnost uspořádala ve čtvrtek 19. března kulatý stůl TES Diverzita. Po měsíci a půl se znovu sešli zástupci pracovní skupiny složené ze CSR a HR manažerů ze společností Microsoft, Staropramen, GE Money Bank, GSK, ČEZ, Sanofi-Zentiva, PwC Česká republika, Kooperativa pojišťovna, O2, Antalis a KPMG Česká republika.

Letošní druhé setkání pracovní skupiny si stanovilo problematiku flexibility jako jedno z klíčových témat tohoto roku. Společnost Microsoft, v jejichž sídle se setkání konalo, se zde představila jako patron nově vznikající strategické pracovní podskupiny zaměřené na flexibilitu práce.

Na dotaz, co k tomuto kroku korporaci vedlo, odpovídá Lenka Čábelová, PR manažerka Microsoft ČR: „Flexibilita je v posledních letech velké téma, zejména s rozvojem nových technologií, které výrazně zvyšují prostor pro mobilitu. A my jako firma, která tyto technologie vyrábí, se vnímáme jako laboratoř toho, jakým způsobem nové technologie ovlivňují náš pracovní život. Díky tomu si velice silně uvědomujeme, jaké benefity má flexibilita z hlediska času, ale i místa pro firmu, zaměstnance a pro společnost. Možnost být patronem pracovní podskupiny nás potěšila, protože můžeme vytvořit komunitu firem, které to vidí podobně. Můžeme sdílet, co funguje a jak šířit tuto myšlenku na českém trhu.”

Naše akce

„Flexibilita je krom jiného důležitá i pro to, že je určujícím faktorem pro míru aplikace principu diverzity a age managementu. Jsem ráda, že se Microsoft rozhodl toto téma aktivně přinést a podporovat a mezi členskými firmami velmi rezonuje,” říká Pavlína Kalousová, předsedkyně platformy Byznys pro společnost.

Potřebu hledat možnosti rozšíření flexibilní práce ať už z pohledu času nebo místa, potvrzuje i Tomáš Dombrovský z LMC. Ten na zasedání expertní skupiny prezentoval výsledky analýz poptávky versus nabídky pracovních míst z hlediska flexibilnosti: „Vytvořením pracovní skupiny, která sjednotí firmy, pomůžeme sdílet zkušenosti, postřehy a tvrdá data z trhu, která ukazují, co zaměstnavatelům flexibilita přináší, ale i její úskalí. A to může přispět k tomu, aby se flexibilita stala větším tématem, které se na trhu začíná prosazovat a povede k reálné změně.”

26.3. Kulatý stůl – Opatření pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích v obchodních společnostech

Zhruba 20 účastníků a účastnic kulatého stolu diskutovalo o podpoře zvyšování zastoupení žen ve vedení. Zhruba ve stejné proporci byli mezi diskutujícimi zástupci/kyně obchodních společností, státních institucí a nevládních neziskových organizací.

Odpůrci podobných debat často namítají, že nejde o pohlaví ale o kvalifikaci. Nicméně situace v zastoupení žen v Parlamentu ČR, vládě a také například v dozorčích radách státních podniků nebo firem se státní účastí napovídá, že pro ženy je situace mnohem složitější.

Veřejné firmy (státní, krajské a obecní) by měly jít příkladem, bohužel často u nás je tomu přesně naopak. V žebříčku hodnocení gendrové rovnosti jsme na 96. místě (Gender Gap Report 2014 – Světové ekonomické forum). Diskusi vedl Tomáš Pavlas z Otevřené společnosti, jednoho z partnerů projektu Diverzita 2013+ – Bereme ženy na palubu.

V rámci kulatého stolu se diskutovalo o:

–          plusech a minusech částečných úvazků a potřebě důrazu na flexibilitu pracovní doby,
–          návrhu na standard Firmy otevřené rovným příležitostem žen a mužů,
–          databázi talentovaných žen jako svého času vytvořilo Norsko.

V diskusi se pojmenovaly argumenty pro vyrovnanější zastoupení:

–          perspektiva žen klientek/zákaznic,
–          perspektiva žen zaměstnankyň,
–          vyšší výkonnost firmy,
–          reprezentativnost (vedení firmy by mělo být vproporci kzastoupení žen a mužů mezi zaměstnanci),
–          diverzita jako přidaná hodnota (jiný pohled a zkušenost),
–          postavení ČR vzhledem kostatním státům.

Formulovaly se překážky vyrovnanějšího zastoupení:

–          nedostatek MŠ a jeslí,
–          ženy nejsou navrhovány (dozorčí rady a představenstva), tak pak nemohou být ani obsazovány
délka rodičovské dovolené,
–          sebevědomí,
–          stereotypy a předsudky,
–          ženy individuálně musí řešit individuálně nezvladatelnou systémovou situaci-problém.

A navrhovaly opatření podporující vyrovnanější zastoupení:

–          mají svá plus (krátkodobý efekt),
–          mají svá mínus (dlouhodobý efekt).

Zatímco tuzemské pobočky nadnárodních korporací do svého vedení vtahují čím dál víc manažerek, v českých firmách vlastněných státem a společnostech kotovaných na pražské burze je trend opačný.

První zevrubná analýza zastoupení žen ve vedení strategických firem v Česku mimo jiné ukázala, že zastoupení žen v dozorčích radách společností kotovaných na burze je v ČR druhé nejnižší v rámci osmadvacítky EU. Zatímco u členských států unie průměr dosahuje devatenácti procent, v průměrné české firmě to je sedm procent. Hůře v celé Evropské unii už je na tom jenom Malta.

Analýzu si zadaly nevládní organizace Byznys pro společnost a Otevřená společnost u Národohospodářského ústavu Akademie Věd ČR v rámci dlouhodobého projektu Diverzita 2013+ – Getting women on board” (více na www.diverzita.cz). Výsledky průzkumu předsedkyni platformy Byznys pro společnost, Pavlínu Kalousovou, nepřekvapily: „Měli jsme jasné indikace z trhu, že u soukromých firem se situace přirozeně zlepšuje. Například signatářské firmy evropské Charty diverzity prokazují, že se naučily pracovat s diverzitou a začínají chápat, že se jim ženy ve vedení ekonomicky vyplatí. Takže zatímco v privátním sektoru jde v posledních 10 letech trend jednoznačně nahoru, u státních podniků a firem s většinovou státní účastí, stejně jako u firem kotovaných na burze se situace nejen nezlepšuje, ale naopak zhoršuje.”

Studie využívala data platná k 31. 12. 2013, ze kterých vyplývá, že ze 33 zkoumaných státních podniků vede dozorčí rady žena pouze ve čtyřech případech. Největší zastoupení ženského pohlaví v dozorčí radě pak vykazuje Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, který má sto procentní zastoupení, jelikož jeho tříčlennou radu tvořily tři ženy. Vysoký podíl ženského zastoupení v dozorčích radách má také Textilní zkušební ústav, Státní léčebné lázně Janské Lázně, Technický a zkušební ústav stavební Praha nebo Státní tiskárna cenin.

Detailní výsledky analýzy přinesly ve speciální příloze Hospodářské noviny.

U firem na burze se autoři studie zaměřili na rozložení sil v těch podnicích, kterých by se měla dotknout směrnice Evropské komise o povinném minimálním 40procentním zastoupení žen ve správních a dozorčích radách. „Šest ze třinácti firem kotovaných na pražské burze nemá ženu v představenstvu ani v dozorčí radě a jen tři z nich mají ženu v dozorčí radě,” komentoval výsledek Petr Janský z Národohospodářského ústavu Akademie Věd ČR.

„Stát, jako předkladatel regulací, by měl prosazované hodnoty sám reprezentovat. Je na místě otázka, proč je v případě státních podniků a státem vlastněných firem tak nízké zastoupení žen ve vedení těchto firem,” reagoval na výstupy dat Czeslaw Walek, šéf nevládní organizace Otevřená společnost, která na projektu spolupracuje.

„Většina debat o diverzitě se vede jen ve smyslu kvót a mluví se o nich hlavně v souvislosti se soukromými firmami. Naše analýza však ukazuje, že v privátní sféře by měl stát spíše využít pozivitních trendů a především podporovat firmy, které již se zastoupením žen pracují dobře. A pokud by měla nastoupit případná regulatorní opatření, tak by kvóty měly být směrovány jen tam, kde se změna přirozenou cestou nedaří,” uzavřela Pavlína Kalousová z Byznys pro společnost.

O projektu:

Projekt platformy Byznys pro Společnost Diverzita 2013+ – Getting women on board. Bereme ženy na palubu je realizován ve spolupráci s Otevřenou společností, Národohospodářským ústavem Akademie věd UK a norským Inistitute for Social Research díky finanční podpoře Norských fondů, prostřednictvím projektu Dejme (že)nám šanci, který v ČR realizuje Nadace Open Society Fund Praha. Projekt si klade za cíl intenzivní komunikační kampaní upozornit na opodstatněnost zvýšení, dosud nízkého, zastoupení žen ve vedení státních, městských i soukromých firem.

www.diverzita.cz

CSR novinky

Veřejnou diskuzi a zároveň natáčení uspořádalo vydavatelství Economia k jednomu z našich témat roku – pracovní diverzitě. Hlavního hosta, eurokomisařku Věru Jourovou, uvítal Kamil Čermák, výkonný ředitel skupiny BMM, která se stará o část majetku Zdeňka a Michaely Bakalových (jimž patří i Economia).

CSR novinky

Jedna z hlavních tezí setkání: Zatímco v českých pobočkách nadnárodních firem se poměr žen a mužů ve vedení vyrovnává, v českých státních firmách a společnostech na burze je situace opačná.

CSR novinky

Pavlína Kalousová, předsedkyně platformy Byznys pro společnost a Martina Březinová, generální ředitelka Sodexo Benefity.

CSR novinky

Moderování debaty se ujala Petra Horáková, redaktorka Hospodářských novin a držitelka Novinářské ceny odpovědného byznysu v rámci ankety TOP Odpovědná firma. V pozadí zprava Věra Jourová, Martina Březinová, Monika Šimánková ze společnosti Hestego a Pavlína Kalousová.

CSR novinky

Pořad se natáčel ve studiu v elegantním newsroomu vydavatelství Economia, kde mimo jiné pravidelně vzniká pořad DVTV.

CSR novinky

Diskuze v Economia byla součástí projektu platformy Byznys pro SpolečnostDiverzita 2013+ – Getting women on board. Bereme ženy na palubu”. Ten je realizován díky finanční podpoře Norských fondů, prostřednictvím projektu Dejme (že)nám šanci, který v České republice realizuje Nadace Open Society Fund Praha. Projekt si klade za cíl intenzivní komunikační kampaní upozornit na opodstatněnost zvýšení, dosud nízkého, zastoupení žen ve vedení státních, městských i soukromých firem.

 

CSR novinky

Věra Jourová se během debaty mimo jiné svěřila, že si váží všech debat o tématu rovnosti žen a mužů v práci, které jsou o širším významu diverzity, ne jen o kvótách.

CSR novinky

Celý záznam veřejné debaty najdete na webech vydavatelství Economia. Již brzy.

 

 

Naše aktivita na podporu diverzity je součástí projektu platformy Byznys pro Společnost Diverzita 2013+ – Getting women on board. Bereme ženy na palubu. Je realizován díky finanční podpoře Norských fondů, prostřednictvím projektu Dejme (že)nám šanci, který v České republice realizuje Nadace Open Society Fund Praha. Českými partnery projektu jsou Otevřená společnost, o.p.sNHÚ AV ČR, v.v.i. Norským partnerem je Institute of social research

 

CSR novinky

 

KULATÝ STŮL PRO ZAMĚSTNAVATELE

Kulatý stůl pro zaměstnavatele na téma Genderová diverzita a flexibilní formy práce v souvislostech uspořádal v první březnový pátek Byznys pro společnost ve spolupráci s Gender Studies.
Akce, určená pro HR management, specialisty a specialistky, konzultanty a konzultantky z českých firem přinesla mimo jiné první výsledky výzkumů a analýz zaměřených na souvislosti rodičovství a trhu práce.

Radka Dudová a Hana Hašková (Sociologický ústav AV ČR) prezentovaly výsledky kvalitativní studie: „Není práce jako práce, matky mezi flexibilitou a prekarizací”. Poukázaly na v evropském kontextu velmi nízkou zaměstnanost českých matek na rodičovské dovolené a po jejím skončení. Zmínily i extrémně vysoké procento využívání pracovních dohod (DPP, DPČ apod.) matkami na rodičovské dovolené oproti standardnímu zaměstnaneckému poměru s pracovní smlouvou.

Výsledky korespondenčního experimentu na pracovním trhu s názvem „Mapování míry diskriminace při přijímání do zaměstnání na základě očekávání mateřství” představil Vojtěch Bartoš z CERGE EI. Podle jeho závěrů naopak výzkum diskriminaci na straně českých zaměstnavatelů při výběru kandidátů na volné pracovní pozice neprokázal.

Navazující debatou provedly účastníky Helena Skálová a Lada Wichterlová, expertky genderových aspektů trhu práce z Gender Studies, o.p.s. Dlouhá polemika se vedla například o prospěšnost délky rodičovské dovolené v ČR a také o tom, zda její čerpání ženám spíše komplikuje postavení na pracovním trhu či nikoliv. Odborným pohledem přispěla Nataša Randlová (Randl&Partners), která vysvětlovala české poměry z pracovně právního a personálního hlediska.

Kolegyně Miriam Zábrženská pak ve své prezentaci upozornila na jiný důležitý aspekt – přípravu na nadcházejících demografických změn v české populaci. Možná řešení ilustrovala na příkladech aktivního přístupu společensky odpovědných firem, kteří se stávají signatáři Evropské Charty Divezity, jejímž národním koordinátorem v ČR je platforma Byznys pro společnost.

Fotografie z akce ZDE

Charta je jedním z klíčových nástrojů, jak aktivně hledat a podporovat rovné příležitosti ve všech oblastech týkajících se diverzity (gender, věk, národnost, sexuální orientace apod.).

Pro bližší informace o projektu DIVERZITA prosím kontaktujte Veroniku Hejzlarovou.

Naše aktivita na podporu diverzity je součástí projektu platformy Byznys pro Společnost Diverzita 2013+ – Getting women on board. Bereme ženy na palubu. Je realizován díky finanční podpoře Norských fondů, prostřednictvím projektu Dejme (že)nám šanci, který v České republice realizuje Nadace Open Society Fund Praha Českými partnery projektu jsou Otevřená společnost, o.p.s  a NHÚ AV ČR, v.v.i. Norským partnerem je Institute of social research 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

http://genderstudies.cz/cz/cedmSignatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN