Archiv článků

U příležitosti 100. výročí zavedení volebního práva žen v Československu se konala mezinárodní konference Proč to tak trvá? aneb účast žen na politickém rozhodování. Řada politiků a političek se shodla, že podporují vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice. Bez podpůrných opatření, jako jsou kvóty alespoň na dočasnou dobu, toho ale lze dosáhnout velmi obtížně. Shodla se na tom odborná veřejnost, publikum a systém kvót podpořily i některé političky.

Reportáž z konference a prezentace ke stažení najdete na stránkách To je rovnost.

V pátek 21. června proběhl v pražském hotelu Hilton Prague Old Town devátý ročník konference Pride Business Forum, na jehož organizaci se již tradičně podílí Byznys pro společnost. Tato největší konference se zaměřením na problematiku rovnosti LGBT osob na pracovišti se letos zabývala tématem Rovné podmínky na pracovišti: je to jednodušší, než si myslíte. Na konferenci byly vyhlášeny výsledky ocenění LGBT Friendly Employer, které chtějí upozornit na firmy, jež se v ČR aktivně zasazují o LGBT rovnost na pracovišti. K iniciátorům tohoto ocenění a organizátorům patří Byznys pro společnost.

FOTOGALERIE ZDE

Pride Business Forum je jedinou platformou v České republice, která vytváří prostor pro diskuzi o tématu rovnosti LGBT zaměstnanců na pracovišti napříč firmami. Platforma zajišťuje úzkou spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem a zároveň poskytuje vedení a unikátní příležitost ke sdílení přímých zkušeností a best practices z oblasti firemní diverzity. Mimo každoroční konferenci Pride Business Forum pořádá platforma během roku společně se svými partnery tématická setkání a workshopy.

Zastřešujícím tématem letošní konference Pride Business Forum 2019 bylo „Equality in the workplace: it’s easier than you think” („Rovné podmínky na pracovišti: je to jednodušší, než si myslíte“). Účastníci Pride Business Fora se zabývali konkrétními přístupy firem při zavádění principů rovnosti na pracovišti – od narovnání zaměstnaneckých benefitů, po změny ve strategii diverzity a inkluze až po komunikaci aktivit firem směrem k široké veřejnosti. Základem pro diskusi byly i doporučení Pride Business Fora k základním krokům firem ke vstřícnému a otevřenému pracovišti.

„Chceme zvýšit povědomí, jak důležitá je diverzita pro to, aby firma byla úspěšná. Jsem totiž přesvědčen, že lidé pracují efektivněji jedině v prostředí, kde se cítí respektovaní a oceňovaní,“říká Christian Schwenke, předseda iniciativy Pride Business Forum.   A dodává: „Přitom je velmi jednoduché, jak firmy mohou začít s rovností na pracovišti. Stačí například malá změna interních předpisů a pro LGBT lidi to je velká změna, které si velmi váží. 

Letošní ročník přinesl řadu inspirativních řečníků i silných životních příběhu (profily ZDE). Hlavním řečníkem byl Masen Davis, který strávil uplynulých dvacet let snahami o prosazování rovnosti pro gaye, lesby, bisexuály a transgender osoby (LGBT) na státní, federální i mezinárodní úrovni. V současné době působí jako výkonný ředitel federální kampaně Svoboda pro všechny Američany (Freedom for All Americans, FFAA), která usiluje o zajištění právní ochrany pro LGBT osoby ve Spojených státech. Otevřeně uvádí, že je gay a transgender muž, a jako takový se objevil v řadě dokumentů a spolupracoval na několika knihách a článcích, například na knize Sexuální orientace a vyjádření pohlaví v praxi sociální práce (Sexual Orientation and Gender Expression in Social Work Practice).

LGBT Friendly Employer a LGBT Workplace Equality Heroes

Letos se na Pride Business Foru podruhé udělovaly ceny LGBT Friendly Employer, které oceňují, motivují a zviditelňují zaměstnavatele, kteří zavádějí opatření směřující k lepší inkluzi LGBT zaměstnanců/kyň v České republice (navazuje na ceny beProud pro zaměstnavatele). Hodnocen je strategický přístup k této oblasti, konkrétní projekty a nástroje podporující inkluzi LGBT zaměstnanců/kyň i to, jakým způsobem je téma podporováno nejvyšším vedením a komunikováno jak interně, tak navenek. 

Hlavní cena je udělována společnosti, která komplexně přistupuje k řešení tématu LGBT rovnosti na pracovišti a může být příkladem pro ostatní. Další, dílčí kategorie, pak oceňují například aktivní přístup zaměstnanců/kyň k tématu (Employee driven initiatives) i zásadní posun u nových firem (Skokan roku).

Záštitu na letošními cenami LGBT Friendly Employer převzal primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Výsledky LGBT Friendly Employer 2019

Hlavní cena: Champion 2019

1. místo: Vodafone

Porota ocenila celkovou komplexní strategii společnosti, speciální důraz na potřeby LGBT osob v rámci dalších aktivit diverzity a HR, lokální implementaci globální strategie, aktivní zapojení vedení společnosti i samotných zaměstnanců. Vodafone také může sloužit jako příklad ostatním v oblasti nastavení benefitů pro LGBT osoby a interní a externí komunikaci. Společnost se aktivně i finančně zapojuje do podpory neziskových projektů ve prospěch gayů a leseb i mimo firmu, jako je poradna S barvou ven a další. Aktivity firma podporuje i mimo Prahu, například pořádání osvětových přednášek, zapojení do sběru podpisů pro kampaň Jsme fér. 

„Velmi si vážíme tohoto ocenění, které je pro nás důkazem, že jdeme správnou cestou a děláme věci, které dávají smysl. Téma LGBT+ je už několik let součástí strategie Diverzity a jsme hrdí na řadu interních a externích aktivit. Od rovných benefitů pro LGBT komunitu tam, kde na ně legislativa zapomíná, přes několikaletou podporu a spolupráci s poradnou sbarvouven.cz po nedávné zapojení do kampaně Jsme fér, kdy se do podpisové akce zapojili nejen naši zaměstnanci, ale i zákazníci. Kolegové oceňují otevřené prostředí a aktivní zapojení nejvyššího vedení,“ říká Jana Vychroňová, HR manažerka, Vodafone.

2. místo: Accenture

Porota ocenila společnost Accenture za to, že velmi proaktivně přistoupila k problematice sladění benefitů a podmínek pro LGBT kolegy a kolegyně. Za podpory zaměstnanců i nejvyššího vedení firma nastartovala aktivity a projekty napomáhající vytváření prostředí, které je přátelské k LGBT osobám. Téma proaktivně podporuje generální ředitel české pobočky Accenture a další manažeři. Firma podpořila sdílení praxe mezi zaměstnavateli v rámci Pride Business Fora. Zaměstnanci se mohou aktivně zapojit do akcí interní skupiny Pride at Accenture. Většina členů českého vedení Accenture je oficiálně interně registrovaná jako tzv. LGBT Allies a svoji podporu LGBT inkluze vyjadřují i používáním duhových šňůrek u svých vstupních karet. 

„Máme radost z ocenění naší snahy udělat z Accenture místo, kam se nejen LGBT zaměstnanci budou každé ráno těšit. Oceňujeme podporu našeho lokálního i globálního vedení, kteří z inkluze LGBT komunity udělalo jednu ze svých priorit. Jsme hrdí na to, že více než 12 % zaměstnanců se hlásí k členství či otevřeně podporuje naši komunitu. Rádi sdílíme s ostatními firmami naše zkušenosti, například to, jak efektivně narovnávat podmínky pro LGBT osoby na pracovišti,“ popsal svou zkušenost a přístup firmy Alan Neradný, vedoucí skupiny Pride at Accenture Network.

3. místo: ExxonMobil

Firma je proaktivní v podpoře potřeb zaměstnanců v nejrůznějších situacích. Porota také ocenila, že kromě aktivní zaměstnanecké skupiny se v loňském roce podařilo zavést „transgender guidelines”, určené přímo pro osoby podstupující změnu pohlaví. Firma podporuje stejnými benefity všechny zaměstnance a zohledňuje také potřeby LGBT skupiny. Aktivně se zapojuje nejvyšší vedení a CEO firmy. Zaměstnanci sami, s podporou firmy, organizují nejrůznější aktivity. Účastní se běhu Fun & Run, realizují charitativní “Bake & Sale”, kdy výtěžek věnují Domu světla. Pro zapojené zaměstnance organizuje firma interní kampaně za toleranci a připravila Newsletter pro členy a členky skupiny, ve které jsou zapojeni zaměstnanci bez ohledu na svou sexuální orientaci. 

„Ocenění v rámci LGBT Friendly Employer, které jsme letos opět získali, si velmi vážíme. Inkluze a respekt vůči minoritám jsou nedílnou součástí naší firemní kultury. Veškerá práce a úsilí, které vkládáme do vzdělávání, osvěty a inkluze obecně se nám vrací ve formě přátelského pracovního prostředí, kde každý je vítán bez rozdílu a může být sám sebou a fungovat ve svém plném potenciálu,“ uvedl Filip Rotgeri, EAME Packaging and Product Change Manager.

Speciální ceny

Employee driven initiatives 2019: ExxonMobil

Porota ocenila aktivitu samotných zaměstnanců v oblasti LGBT. V rámci zaměstnanecké skupiny Pride Comittee organizují zaměstnanci, s podporou firmy, přednášky (na témata jako LGBT rodiny, manželství pro všechny, předsudky), zapojení do akcí a kampaní s LGBT tématikou. Do skupiny a aktivit se zapojují všichni zaměstnanci bez ohledu na sexuální orientaci. 

Skokan roku 2019: innogy

Tématu diverzity a inkluze se innogy věnuje již delší dobu. V rámci Charty diverzity podporuje všechny skupiny. V roce 2018 se firma intenzivně pustila i do tématu LGBT. Uspořádala diskuse pro zaměstnance v Praze a Brně, spustila zaměstnaneckou skupinu all innogy LGBT platform, zaměstnancům nabízí možnosti zapojení do aktivit jako je například běh Fun & Run. Zásadním krokem bylo také zhodnocení poskytovaných benefitů a jejich sladění zohledňující LGBT kolegy a kolegyně i v kolektivní smlouvě. Innogy je jednou z prvních výrobních firem, která se oblasti LGBT aktivně věnuje. I to ve svém hodnocení zohlednila porota, když ocenila posun firmy v loňském roce. 

„Na tématu diverzity a inkluze pracujeme v innogy již dlouho, ale tématu LGBT se věnujeme teprve poslední dva roky. Speciální cena je pro nás potvrzením toho, že v oblasti LGBT jsme na správné cestě. Zároveň je to povzbuzení do další práce v celé oblasti diverzity. Tu vnímáme jako nastavování rovných podmínek a šancí pro všechny naše zaměstnance i jako princip profesionality vůči našim zákazníkům,“ řekla Erika Vorlová, ředitelka HR, innogy.

LGBT Workplace Equality Heroes

Letos byly poprvé uděleny ceny LGBT Workplace Equality Heroes. Ty oceňují jednotlivce, členy a členky nejvyššího vedení společností, kteří se aktivně zasazují o rovné podmínky pro LGBT zaměstnance/kyně, a to, jak ve svých společnostech, tak proaktivně i v dalších iniciativách. 

„Když jsme pro letošní rok přemýšleli o tom, jak můžeme podpořit LGBT rovnost ve firmách, rozhodli jsme se také ocenit ty, kteří jsou podmínkou pro skutečnou transformaci firem na otevřené a přátelské prostředí. Členy a členky vedení firem, kteří se aktivně zasazují o rovné podmínky pro LGBT zaměstnance/kyně, a to, jak ve svých společnostech, tak proaktivně i v dalších iniciativách. A to jak z pozice otevřených lídrů i spojenců a podporovatelů tématu,“ řekla Pavlína Kalousová, předsedkyně aliance odpovědných firem Byznys pro společnost.

Mezi TOP 5 Heroes vybrala letos porota (složená ze 7 zástupců médií, státní správy, firem a odborníků) inspirativní příklady, které ilustrují různé role v podpoře rovnosti a diverzity, které může lídr nést. 

TOP Heroes

Alena Sochorová

Pozice: Enterprise Commercial Lead

Firma: Microsoft Czech Republic & Slovakia

Alena Sochorová je příkladem dlouhodobé angažovanosti v diverzitě i LGBT rovnosti v práci. Již ve svém předchozím působení, ve společnosti Accenture, se jako ally a členka nejvyššího vedení angažovala ve prospěch zviditelnění tématu a zapojení dalších manažerů. Tuto svou angažovanost přenesla i do společnosti Microsoft, kde jako členka vedení je viditelnou zastánkyní tématu, osobně se zavázala za společnost v rámci iniciativy Pride Business Forum a motivuje další členy a členky vedení firmy.  Pravidelně ji potkáte, jak s kolegy, tak se synem, na pochodu Prague Pride.

Christian Noll

Pozice: General Manager, GTS

Firma: IBM Central and Eastern Europe

Christian Noll osobně inicioval, koordinoval a doručil dopis premiéru Babišovi, ve kterém IBM a další firmy podpořily návrh na legislativní zakotvení manželství pro gay a lesbické páry v České republice. Zároveň Christian Noll uspořádal tiskovou konferenci ve spolupráci se Jsme fér a společností Vodafone, kde tento důležitý krok společně propagovali do hlavních médií. Již několik let Christian aktivně prosazuje práva LGBT, účastní se Prague Business Fora a souvisejících aktivit. Jako dobrovolník podporuje neziskové organizace v České republice.

Edita Šilhánová

Pozice: Legal & Corporate Affairs Director CZ, SK, HU

Firma: Pivovary Staropramen

Edita Šilhánová se zasadila o to, že Staropramen jako jedna z prvních firem v České republice veřejně podpořila festival Prague Pride. I přes mnohé negativní reakce ze strany podporovatelů spíše tradiční pozice výrobce piva, ustála tuto podporu a firma tak inspirovala mnohé další k podpoře tématu. Pravidelně se účastní akcí Pride Business Fora a její angažovanost je vlaštovkou mezi výrobními podniky u nás.

Martin Hausenblas

Pozice: spoluzakadatel a člen Dozorčí rady

Firma: Adler International a.s.

Martin Hausenblas otevřeně podporuje LGBT rovnost a rovná práva u nás a je inspirací pro další byznys lídry. Jako majitel firmy je ambasadorem diverzity a tolerance. Ve svých firmách inicioval zapojení do veřejných iniciativ. Například Liftago se stalo partnerem Prague Pride nebo Adler je partnerem běhu proti homofobii Fun & Run. V loňském roce se účastnil diskuze v Zastoupení EU v České Republice s komisařkou Věrou Jourovou o potřebné spolupráci mezi firmami a veřejnou sférou. 

Roman Kocián

Pozice: majitel a CEO

Firma: Primeros

Roman Kocián je dlouhodobým podporovatelem LGBT rovnosti. Jeho firma podporuje mnohé neziskové aktivity propagující toleranci a podporující LGBT komunitu, zejména aktivity ČSAP a Prague Pride. Roman několikrát vystupoval jako mluvčí na Pride Business Forum. V loňském roce osobně podpořil kampaň Jsme fér a k zapojení vede i svůj tým. Roman je příkladem lídra, který se nebojí využít téma LGBT i v externí komunikaci a marketingu firmy.

V pátek 14. června 2019 proběhla na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně mezinárodní konference Ženy v době 4.0.Konference se věnovala měnící se roli žen v pracovním světě ve střední a východní Evropě v souvislosti se zrychlujícím se technologickým vývojem. 

Jak mohou technologie zlepšit postavení žen v práci, při plánování jejich kariéry, ve flexibilitě práce, při slaďování pracovního a soukromého života, v podpoře jejich kariérního rozvoje a také v růstu na top manažerské pozice? To byla ústřední témata programu konference.

FOTOGALERIE

Konference otevřela otázky spojené s nezbytností důkladné přípravy na budoucnost práce 4.0, aby ženy měly co nejvíce vyrovnané příležitosti a „technologické nástroje“ nebyly již nyní designovány způsobem, že naopak zachovají stávající stereotypy a tradiční bariéry.  

„Přijímání žen do technických pozic povede k efektivnějšímu učení strojů,“ řekl v lednu 2019 na pravidelném setkání Světového ekonomického fóra v Davosu v debatě pod názvem Budoucnost práce, Allen Blue, spoluzakladatel společnosti LinkedIn. Podle něj umělá inteligence a strojové učení začínají sehrávat klíčovou úlohu v tom, jakým způsobem je koncipována veškerá technologie. „Do budoucna je důležité, abychom takovou technologii navrhovali a vytvářeli správným způsobem,“ uvedl Blue s odkazem na jednostrannost mnoha algoritmů způsobenou tím, že jsou navrženy a vytvořeny muži – bělochy.

„Věříme, že díky technologiím lze lepšit postavení žen v práci. Od plánování kariéry, přes flexibilitu práce, slaďování pracovního a soukromého života, podporu kariérního rozvoje žen až k jejich růstu na top manažerské pozice. Proto jsme společně se slovenskou Chartou diverzity iniciovali uspořádání konference Ženy v době 4.0.Konference otevřela témata současného a též budoucího postavení žen na technologickém trhu práce v kontextu 4.0 a úrovně jejich účasti na něm,“ uvedl Pavel Štern, ředitel programů z Byznysu pro společnost.

„Najlepší zamestnávateľ pre ženy je tým najlepším zamestnávateľom pre každého. Hľadať cesty, ako podporiť kariérny rast žien a zabezpečiť rovnocenné odmeňovanie a príležitosti, má preto obrovský zmysel pre všetkých. O to väčší v dnešnej dobe technologického pokroku a zmien, na ktoré by sa mal snažiť reagovať každý zamestnávateľ,“ řekla v debatě  Ivana Vagaská, senior programová manažerka slovenské Charty diverzity.

Cesta ke skutečné rovnosti je ještě před námi

Pracovní trh přichází o obrovský potenciál, protože nevyužívá potenciálu a talentu žen a trpí nerovností mezi muži a ženami. Přitom podle výzkum společnosti Pew Research Centre jsou ženy silnější v klíčových aspektech politiky i podnikání:

 • ženy jsou o 34% lepší při dosahování kompromisů,
 • u žen je o 34% větší pravděpodobnost upřímného a etického chování,
 • u žen je o 25% větší pravděpodobnost, že budou hájit svá přesvědčení,
 • u žen je o 30% větší pravděpodobnost, že poskytnou spravedlivou mzdu a benefity,
 • ženy jsou o 25% lepší v oblasti mentoringu.

Firmy by tedy měly hledat způsoby, jak přijmout a podpořit více žen na trhu práce. A neměly by to vnímat jako projev společenské odpovědnosti, ale jako základ své strategie. 

Jaká je však naše česká realita? Přestože 46 % absolventek vysokých škol v ČR jsou ženy, v představenstvech českých TOP 250 firem je podle Indexu žen ve vedení, který sestavuje Byznys pro společnost, jen něco přes 7 % žen. Rozdíl ve mzdách v ČR mezi muži a ženami je stále kolem 22 % ve prospěch mužů. Celkem 80 % žen – matek podle pravidelného průzkumu Byznys pro společnost mezi více jak 500 rodiči hledá zejména flexibilitu pracovního prostředí, kterou považují za jeden z klíčových faktorů pro sladění svojí práce a rodičovství. Dlouhodobé statistiky uvádějí, že jen 45 % žen – matek s dětmi do 5 let pracuje. Zatímco zaměstnanost žen – matek se staršími dětmi nebo bez dětí – je zhruba 90 %. Do péče o děti v ČR je i přes dílčí pozitivní změny stále zapojeno velmi malé procento otců.

„Příprava, strategie a obsahy vzdělávacích programů na technologickou budoucnost 4.0 musí mnohem výrazněji odrážet celkově vyšší úroveň vzdělanosti žen v české populaci a počítat také s jejich odpovídajícím zapojením na technologickém trhu práce,“ zmínila v prvním panelu Lucie Vidovićová, z Fakulty sociálních studií MU Brno, v jejíchž prostorách se konference konala.  

Rovnost žen a mužů se na českém pracovním trhu se nerozvíjí komplexně a s dostatečnou dynamikou, přestože již příklady dobré praxe na straně zaměstnavatelů jsou. To chce změnit i společná iniciativa Byznysu pro společnost, národního koordinátora Charty diverzity v ČR a společnosti Vodafone Czech Republic. Platforma „Women in Leadership Platform“ byla oficiálně představena začátkem března 2019 na stejnojmenné konferenci ve spolupráci NYU Prague.   

„Cílem platformy je také komplexní podpora zaměstnavatelů v přístupu k ženám a mužům v práci od podpory rodičů, přes sendvičovou generaci, vyšší zastoupení žen ve vedení i rovné odměňování. Cílem je i hledat podporu a spojenectví při prosazování komplexního přístupu k diverzitě a podpoře žen ve vedení,“ řekla k tématu Jana Skalková, za Chartu Diverzity z Byznysu pro společnost.

Diverzita má pro firmy reálnou hodnotu 

Diverzita na trhu práce není jen otázka „morálního“ postoje, ale představuje nedílnou součást úspěšného podnikání vytvářejícího příjmy. Podle studie Boston Consulting Group totiž firmy s diverzitním managementem mají o 19 % vyšší příjmy díky inovacím. Toto zjištění je důležité zejména pro technologicky zaměřené společnosti, start-upy a podniky / firmy, v nichž je inovace klíčem k dalšímu růstu. 

Dokládá to i studie  společnosti McKinsey s názvem Delivering Through Diversity („Výsledky prostřednictvím diverzity“),která zjistila, že společnosti podporující genderovou diverzitu na vedoucích pozicích jsou více konkurenceschopné a je u nich o 21 % větší pravděpodobnost nadprůměrných zisků. Mají také o 27 % vyšší pravděpodobnost, že překonají konkurenty v dlouhodobém vytváření hodnot. Různorodé pohledy na potřeby zákazníků, zlepšování produktů a dobré firemní prostředí podporují lepší byznys.

V kontextu České republiky jsou zkrácené úvazky a práce z domova považovány za vrchol flexibility pro zaměstnankyně s malými dětmi. S postupným rozšiřováním průmyslu 4.0 jsou v tomto IT firmy na vrcholu, mají možnost s flexibilitou pracovat ať už ve prospěch či neprospěch zaměstnankyň, mají tedy obrovskou moc. V IBM Brno se snažíme budovat kulturu, která je v souladu s globální strategií celé firmy, jež se toto téma snaží akcentovat. Z mého pohledu je flexibilita v práci skvělá, musí být ale podpořena státními politikami v oblasti péče o děti, a především snahou samotných žen o získávání lepších podmínek. Jako zaměstnavatel bychom měli pečovat o jejich sebevědomí a poskytovat maximální podporu. Průmysl 4.0 nám poskytuje skvělou výchozí pozici, kterou musíme umět využívat tím správným způsobem,“ řekla v rámci panelu zaměstnavatelů Klára Chládková, HR Manager, IBM.

Jsou si toho vědomy i firmy podnikající v ČR. „Diverzita je pro Thermo Fisher Scientific důležitá, protože přináší nové myšlenky, inovace a názorovou různorodost. Proto se snažíme o zatraktivnění pozic v naší firmě pro uchazečky. Máme rozsáhlý Internship program BeIn, kde podporujeme studentky. V naší společnosti funguje tzv. Women’s  Employee Group, která se tímto tématem zabývá cíleně – vytváří programy na podporu žen na mateřské a rodičovské dovolené, dělá osvětu v problematice, která se týká nejen žen. Spolupracujeme s organizací Czechitas, kde podporujeme vzdělávání žen v oblasti IT. V současnosti je pro nás velkým tématem slaďování soukromého a profesního života a zkrácené úvazky,” řekla v debatě Renata Millerová, HR manažerka pro ČR a SR, Thermo Fisher Scientific

Mezinárodní konference: Ženy v době 4.0

14. 6. 2019, Aula, FSS Masarykovy univerzity

Organizátoři:

Byznys pro společnost pod hlavičkou Charty diverzity Česká republika ve spolupráci s Bussiness Leaders Forum pod hlavičkou Charty diverzity Slovensko a Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity

Hlavní partneři:

 • Thermo Fisher Scientific
 • FSS MU Brno
 • IBM

Spolupracující partneři:

 • Nordic Chamber
 • Randstad

V pátek 24. května proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Evropský den diverzity, který pořádala aliance BPS – Byznys pro společnost, národní koordinátor evropské Charty diverzity. Akci završil slavnostní akt přistoupení 15 nových signatářských firem k Chartě diverzity. V té se zaměstnavatelé zavazují rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí bez ohledu na věk, vyznání, pohlaví, sexuální orientaci či zdravotní stav.

FOTOGALERIE ZE DNE DIVERZITY 2019

Podle globálního průzkumu Pew Research Center zaměřeného na vnímání diverzity, se zvýšila rozmanitost (diverzita) společnosti (69 % respondentů). Téměř polovina lidí vítá heterogenní společnost (45 %). Ve více než polovině zkoumaných zemí jsou k diverzitě mnohem vstřícnější mladí dospělí.

Nejvíce lidé vítají zvyšující se rovnost žen a mužů. Muži se ovšem domnívají, že se situace zlepšuje, mnohem více než ženy. Například 78 % německých mužů říká, že se postavení žen výrazně zlepšilo za posledních 20 let, zatímco německé ženy si to myslí méně (62 %). Výraznější rozdíly jsou i v dalších zemích (Švédsko, Velká Británie, Nizozemsko, Španělsko). Ženy se naopak velmi často domnívají, že k žádnému pokroku v této oblasti nedošlo (celkem 11 ze zkoumaných zemí).

Rozdíly v této otázce najdeme také mezi zeměmi Evropy. Zatímco 82 % Švédů je zastáncem zvyšující se rovnoprávnosti žen a mužů, v Maďarsku je to jen 29 % obyvatel.

Česká společnost trpí nerovností žen a mužů

I Česká republika má v otázce rovnosti žen a mužů co dohánět. Přestože 46 % absolventů vysokých škol jsou ženy, v představenstvech českých TOP 250 firem je podle Indexu žen ve vedení, který sestavuje BpS – Byznys pro společnost, jen něco přes 7 % žen.

Česká republika má podle údajů Eurostatu druhý nejvyšší rozdíl ve výdělcích žen a mužů neboli Gender Pay Gap (GPG) v EU – 21,8 % oproti unijnímu průměru 16 %. U vysokoškolsky vzdělaných pracovníků je to dokonce 29 %. Český trh práce tak přichází o obrovský potenciál, protože nevyužívá talentu žen a trpí nerovností mezi muži a ženami.

Podle průzkumu aliance Byznys pro společnost má rodičovství a narození dítěte v ČR negativní vliv na pracovní uplatnění a kariéru 35 % matek. Na profesní kariéru 86 % otců ovšem nemělo rodičovství žádný dopad nebo mělo dokonce pozitivní efekt (např. v podobě růstu platu nebo nových benefitů). Nástroje slaďování práce a rodiny (flexibilita práce, částečné pracovní úvazky atd.) hledá po narození dítěte 58 % rodičů, před narozením dítěte pouze 7 % z nich. Pouze 46 % matek se daří dobře skloubit kariéru a rodičovství. A přestože zaměstnavatelé rodiče podporují, chybí systémová podpora státu.

Zaměstnavatelé nečekají a diverzita jim přináší lepší výsledky

Pro progresivní firmy je prioritou právě téma rovného zastoupení žen a mužů a s tím související slaďování pracovního a soukromého života. Například společnost Nestlé má téměř stejný počet žen a mužů i v nejvyšším vedení.

„Diverzita je pro nás přirozenou součástí firemní kultury. Naše značky jsou globální i lokální, a proto pracujeme v globálních i lokálních týmech a tato pestrost je také zakódována v našich hodnotách, v respektu k rozmanitosti, pestrosti, k ostatním i sobě samým. Otevřená, tolerantní firemní kultura přispívá k přátelské a otevřené pracovní atmosféře a dává bezpečný prostor pro nové nápady a růst,“ řekl Pavel Moravec, ředitel HR&IS/IT CZ&SK v Nestlé Česko.

„Stejně jako je různorodá a pestrá celá společnost a tkví v tom její bohatství, jsou různorodé i pracovní kolektivy bohatstvím a přínosem pro zaměstnavatele. Pro firmy jde jednoznačně o pozitivní aspekt, jelikož i jejich zákazníci jsou v naprosté většině různorodí a chtějí-li je oslovit, tak zaujmou právě díky pestrým zkušenostem a potřebám i svých zaměstnanců. Neměli bychom na to zapomínat i v době, kdy bude vyšší nezaměstnanost a nebude tak náročné získat nové pracovníky. A neměl by na to zapomínat ani stát. I on je významným zaměstnavatelem a zároveň má v této zemi bezkonkurenčně nejvíc klientů – všechny své občany,“ míní poslankyně Markéta Pekarová Adamová, která převzala záštitu nad letošním Dnem diverzity.

Firmám však diverzita a schopnost vytvářet otevřené nediskriminační prostředí, kde každý může využít svůj potenciál, přináší i konkurenční výhodu. Podporuje atraktivitu zaměstnavatele, umožňuje firmám na vyluxovaném trhu práce oslovit široké skupiny lidí i udržet si stávající talenty. I proto roste počet těch, pro které je diverzita klíčovou hodnotou a schopnost s ní pracovat se dostává do centra řízení a motivace zaměstnanců/kyň.

„Diverzita je pro naši firmu důležitá v mnoha ohledech, protože dodává pracovnímu kolektivu názorovou rozmanitost, dynamiku a přináší inovace. Rozmanité týmy fungují mnohém lépe, protože jednotliví zaměstnanci přicházející z různých prostředí a lišící se zkušenostmi, se navzájem obohacují, inspirují a lépe spolupracují. V naší firmě usilujeme o diverzitu již v rámci výběru vhodných kandidátů. Jedním z podporujících programů je náš Internship program BeIn, díky kterému se nám daří do technologické firmy dostávat řadu talentovaných studentek, z nichž velká část po ukončení studia zůstává s námi. Máme rovněž pracovní tým složený z našich zaměstnanců, který se tímto tématem přímo zabývá a přichází s různými podněty a programy,“ komentuje Renata Millerová, HR manažerka firmy Thermo Fisher Scientific.

Rozmanité pracovní prostředí je výkonnější, efektivnější a inovativnější. Umožňuje zaměstnavatelům integrovat talenty napříč věkem, pohlavím, rasou či národností. Faktor motivovaných, zapojených a opečovávaných zaměstnanců dlouhodobě rozhoduje, zda firma ekonomicky uspěje, či nikoliv. „V době boje o zaměstnance se může dobré nastavení diverzity stát klíčem k odlišení na trhu při lákání talentů, umožňuje oslovit i jiné než tradiční skupiny na pracovním trhu, posílit retenci a angažovanost stávajících zaměstnanců,“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně BpS – Byznys pro společnost, národního koordinátora Charty diverzity. Dodává: „Jedině firma, která vidí v rozmanitosti hodnotu, bude umět dobře využívat potenciál svých lidí pro hledání nových služeb a výrobků nebo pro porozumění různým skupinám zákazníků.“

Potvrzují to i zkušenosti samotných firem: „V ING jsme se zavázali podporovat diverzitu jednoduše proto, že je to správná věc a je to dobré pro náš byznys. Jak se naše podnikání stává globální, naši zákazníci jsou stále různorodější. Abychom jim dokázali lépe porozumět, potřebujeme i my zaměstnance, kteří jsou různorodí. Zároveň chceme, aby se všichni, kdo pracují v ING, cítili dobře, bez ohledu na to, kým jsou, jaké mají zázemí nebo víru. ING mimo jiné prosazuje, aby muži i ženy na stejné pozici měli rovné odměňování, a má nastavená pravidla, která brání jakékoli diskriminaci,“ řekla Hedvika Holá, Head of HR v ING Bank.

Chartu diverzity podepsalo na 70 českých firem

„Patříme mezi 20 signatářských zemí, ve kterých se k Chartě diverzity otevřeně hlásí více než 10 000 zaměstnavatelů. My jim můžeme pomáhat principy diverzity integrovat do jejich strategií. Chceme, aby zaměstnavatelé spolupracovali a sdíleli své zkušenosti napříč obory. Společně s nimi tak budujeme pracovní prostředí pro 21. století – respektující a podporující všechny zaměstnance a jejich talenty, schopnosti, know-how bez ohledu na jejich životní nebo sociální situaci, pohlaví, věk atd.,“ podotýká Jana Skalková, koordinátorka Charty diverzity za BpS – Byznys pro společnost.

Evropská Charta diverzity, v níž se přední zaměstnavatelé hlásí k závazku rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí, v Česku oficiálně odstartovala v roce 2014. Chartu podporuje Evropská komise (DG Justice) a v ČR byla uvedena pod záštitou MPSV a Úřadu vlády. Charta diverzity je dobrovolným závazkem firem, zaměstnavatelů nebo také měst, obcí či státních nebo veřejnoprávních institucí.

V Evropě ji podepsalo již přes 10 000 zaměstnavatelů, což reprezentuje přibližně 15 milionu zaměstnanců. Charta vychází z předpokladu, že je v ekonomickém zájmu společností budovat firemní kulturu, která je profesně otevřena každému, nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku, či sexuální orientaci.

V České republice se k Chartě diverzity dosud připojilo – včetně nových signatářů – téměř 70 zaměstnavatelů, což představuje necelých 200 000 zaměstnanců.

BpS – Byznys pro společnost je jako koordinátor Charty diverzity členem evropské platformy Charty diverzity, v níž se daří spolupracovat s členskými státy EU a s Evropskou komisí a rozvíjet přístup zaměstnavatelů k diverzitě a inkluzi na pracovišti.

V rámci Dne diverzity 2019 se v Poslanecké sněmovně slavnostním podpisem k Chartě diverzity připojili noví signatáři:

Zlatí ambasadoři a signatáři

• ING Bank N.V.
• Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.

Další signatáři

• ACCOR
• Coca-Cola HBC Česko a Slovensko
• Česká pošta
• Deloitte Central Europe Service Centre
• ExxonMobil Business Support Center Czechia
• McDonald’s ČR spol.
• Mondelez Czech Republic
• Nestlé Česko 
• Philip Morris ČR
• STMicroelectronics Design and Application 
• ŠKODA AUTO
• Up Česká republika
• WUNDERMAN | VMLY&R

Kontakt pro média: 
Milan Kříž
Byznys pro společnost
Mobil: 602 266 316
E-mail: kriz@byznysprospolecnost.cz

BpS – Byznys pro společnost je největší aliance firem prosazující odpovědný a udržitelný přístup v podnikání u nás. Díky zapojení do mezinárodních struktur sledujeme nové trendy v udržitelnosti, lokalizujeme mezinárodní standardy a otevíráme nová témata, o která by se měly firmy v Česku zajímat. Jsme Národní partnerskou organizací CSR Europe, evropské platformy pro odpovědné podnikání zapojující do odpovědnosti a udržitelného přístupu přes 10 000 firem v členských zemích.

BpS sdružuje významné společnosti s více než 250 000 zaměstnanci zaměstnanci a tisíci dodavateli s významným vlivem na společnost. Firmy sdružené v BpS patří mezi lídry udržitelnosti a odpovědnosti. Firmám pomáháme integrovat odpovědnost a udržitelnost do centra podnikání. Otvíráme diskuse se stakeholdery a podporujeme výměnu dobré praxe a zkušeností.

BpS je díky své roli národního koordinátora evropské Charty diverzity členem evropské platformy pod DG Justice a spolupracuje s členskými státy EU a s Evropskou komisí v tématu rozvoje diverzity a inkluze na pracovním trhu a ve společnosti. Pravidelně se účastníme workshopů, konferencí a přípravy odborných materiálů na evropské úrovni.


Jak nejlépe nastavit vnitřní mechanismy pro předcházení obtěžování na pracovišti a jak bezpečně postupovat při řešení již nastalých případů? I na tyto otázky se spolu se zástupci a zástupkyněmi členských společností aliance BpS, zaměřily představitelky Kanceláře veřejného ochránce práv (Úřadu ombudsmanky) v průběhu konzultačního setkání, které se uskutečnilo v Praze 25. dubna.

 Proč? Ombudsmanka zvažuje vydat oficiální doporučení zaměstnavatelům k problematice obtěžování na pracovišti a nechce tak učinit bez znalosti jejich zkušeností, názorů a pohledů. Ocenila proto, že si desítka oslovených firem, které působí v různých oborech, našla čas a přispěla svými zkušenostmi k tomu, aby si zmapovala stávající situaci a přístup k tématu mezi zaměstnavateli, a mohla na ně ve svých doporučeních reagovat.

Nejen v České republice je obtěžování na pracovišti, mobbing, bossing, staffing, šikana nebo sexuální obtěžování něčím, o čem firmy a zaměstnavatelé ví. Některé znají a uplatňují jasné postupy řešení, jiné tápou, další případy obtěžování a jiného nevhodného chování bagatelizují a zametají pod koberec. Jaká je zkušenost ve Francii?

Podle průzkumu francouzského Výboru pro rovnost v profesním životě (Conseil supérieur de l’égalité professionnelle, CSEP) je 80 % zaměstnaných žen pravidelně konfrontováno se sexistickými postoji nebo rozhodnutími, které mají vliv na jejich sebevědomí, pracovní výkon a spokojenost v práci.

Termín ‚sexismus‘ se objevil na konci 60. let 20. století ve Spojených státech a ještě dnes v pracovním prostředí často představuje tabu – dokladuje totiž, zjednodušeně řečeno, nerovnováhu v hierarchii mezi ženami a muži. Souvisí se sociálním konstruktem rolí a genderových stereotypů, které ospravedlňují převahu jednoho pohlaví nad druhým. Může se projevovat různě – poznámkami, vtipy, přehlížením, nezdvořilým chováním nebo gesty – a ve všech těchto formách má za cíl vyvést ženy z rovnováhy nebo je ponížit.

Jak se v souvislosti se sexismem (za)chovat v pracovním prostředí? Ve Francii sexismus řeší zákoník práce od srpna 2015, jak potvrzuje Laurence Rossignol, bývalá ministryně pro rodinu, dětství a práva žen, a doplňuje, že oproti mnoha desítkám let, kdy byly ženy zneviditelňovány, dnes má Francie v rukou dostatek nástrojů a opatření, jak zajistit skutečnou rovnost mezi muži a ženami.

Nad rámec zákona se objevují různé dobrovolné kroky, které se staví proti sexismu na pracovišti. V prosinci 2018 se 30 společností připojilo k iniciativě #StOpE, za níž stojí společnosti L’Oréal, Accor a EY ve spolupráci s Brigitte Grésy, tajemnicí Výboru pro rovnost v profesním životě. Zakladatelkami #StOpE jsou Anne-Laure Thomas, ředitelka pro diverzitu a inkluzi společnosti L’Oréal, Anne-Sophie Béraud, která zastává stejnou pozici ve společnosti Accor, a Morgane Reckel, partnerka pro diverzitu a inkluzi v EY. Co je vedlo k tomu, aby iniciativu odstartovaly?

„‘Obyčejný‘ sexismus znevažuje postavení žen na trhu práce, může brzdit potenciál žen v zaměstnání a škodit kvalitě života všech ve firmách. Je proto důležité se tématu uvnitř firem věnovat,“ uvádí Anne-Laure Thomas ze společnosti L’Oréal. Společně s ostatními iniciátorkami #StOpE si uvědomily, že firmy bývají v předcházení a řešení případů sexismu osamoceny. „Chtěly jsme sdílet příklady dobré praxe a společně být efektivnější,“ doplňuje Anne-Sophie Béraud ze společnosti Accor. Všechny tři se dlouhodobě věnují diverzitě a inkluzi a díky svým zkušenostem i různorodým kontaktům se jim rychle podařilo oslovit skupinu dalších společností, které chtějí měnit atmosféru nejen uvnitř firem, ale i ve společnosti. „Slovo ‚obyčejný‘ dáváme ve spojení s termínem sexismus do uvozovek záměrně. Není totiž výjimkou, že je ve firmách zákeřný a zároveň banalizovaný. Je proto důležité ho pojmenovat a mluvit o něm, aby každý a každá pochopili, co to znamená a k čemu může vést. Každý z nás totiž může nějak přispět k tomu, aby v prostředí, kde pracuje, ‚obyčejný‘ sexismus nebyl vítán,“ doplňuje Morgane Reckel z EY.

Francouzská Charta diverzity se pyšní tím, že 22 z celkem 30 společností, které se otevřeně přihlásily ke krokům proti sexismu, patří mezi její signatáře.

A jaké jsou cíle iniciativy #StOpE?

 • Zavázat se a aplikovat princip nulové tolerance
 • Informovat s cílem zvýšit povědomí o sexistickém chování a jeho dopadech
 • Vzdělávat a informovat o příkladech dobré praxe v předcházení a potírání sexismu
 • Vytvářet a mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi firem rozšiřovat nástroje, jak čelit sexistickému jednání ve firmách
 • Podněcovat všechny ve firmě, aby sexistické chování identifikovali, předcházeli mu a dokázali na ně reagovat
 • Předcházet situacím, kdy se sexismus objevuje, a pomáhat obětem, svědkům i těm v rozhodovacích pozicích, v řešení těchto situací
 • Postihovat toto zavrženíhodné chování a informovat o přijatých opatřeních
 • Nastavovat indikátory přijatých kroků a vyhodnocovat je

Zdroje: https://www.charte-diversite.com/le-sexisme-dit-ordinaire-en-entreprise/; https://www.charte-diversite.com/interview-linitiative-stope-par-les-trois-fondatrices/

12345...


Signatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN