Archiv článků

Je to tady! Akce roku v oblasti diverzity, flexibility a inkluze – evropský měsíc diverzity. V čase, kdy si více než jindy uvědomujeme, jak důležité jsou evropské hodnoty pro naši společnost, jak důležité je propojení, spolupráce, společný postup, vzájemná podpora.

Diverzita, flexibilita, solidarita a inkluze jsou hodnoty, které ovlivňují náš každodenní život, formují na dlouhá desetiletí naší společnost.

26 zemí, v čele s eurokomisařkou Helen Dalli, která následuje příklad své předchůdkyně, Věry Jourové se rozhodlo poprvé společně propojit Evropu a poukázat na význam diverzity, podpořit ji.

Slavnostní zahájení proběhne on-line formou 4.5. v Bruselu a všichni jste k němu srdečně zváni.

Následovat bude série lokálních i zahraničních akcí, ke kterým se můžete přidat.

Všechny potřebné informace najdete zde

Zapojit se můžete také vy: sdílet lze příklady dobré praxe, vaše aktivity, ve kterých jste úspěšní, i ty, které chcete realizovat. Vše se počítá, každý dobrý střípek je důležitý. Prosím registrujte se: EUSurvey – Survey (europa.eu)

Už teď se těšíme na Vaše příklady, aktivity. Společně měníme české prostředí, společně měníme český trh práce!

Za tým Charty diverzity

Jana Skalková, Manažerka HR programů, skalkova@byznysprospolecnost.cz

Současně Vás chceme již nyní pozvat na workshopy a akce, které v rámci Evropského měsíce diverzity pořádáme za českou Chartu diverzity:

13. 5. 2021, od 14.00 do 16.00 – Workshop/Webinář: Strategie rovnosti mužů a žen a její implementace v českém prostředí

Slaďování profesního a osobního života, podpora duševního zdraví zaměstnanců a právo na odpojení

Workshop pořádáme společně s Úřadem vlády ČR.

Diskutovat a příklady dobré praxe budou sdílet například společnosti Accenture; Česká pošta; Exxon Mobile; Puls investiční.

workshop_13. 5._PDF

21. 5. 2021, 9.00 – 14.15 Evropský den Diverzity v Parlamentu ČR

Přidejte se k top eventu v oblasti diverzity v ČR!

Pořádá Byznys pro společnost, národní koordinátor Evropské Charty diverzity. TOP event je součástí „Evropského měsíce diverzity“ v ČR. Záštitu poskytly poslankyně a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a Šárka Jelínková, senátorka PČR. Konference je pořádána s podporou Evropské komise a ve spolupráci s Německou Chartou diverzity. 

Evropský Den diverzity bude věnován mezinárodní spolupráci a networkingu v diverzitě, inkluzi a flexibilitě. Aktuálním zkušenostem a trendům, budoucnosti práce a reflexi dopadů Covidu 19 na zaměstnavatele a lidi v práci. Na Evropském Dni diverzity vystoupí významní zástupci a zástupkyně byznysu z České republiky a Německa, z veřejné správy a samosprávy, Evropské Unie, velvyslankyně a velvyslanci z Evropy i zámoří, zástupci akademické sféry a další. Tradičně je Evropský Den diverzity spojen se slavnostním přistoupením nových signatářů Evropské Charty diverzity i za účasti významných hostů konference. Jednacími jazyky budou čeština a angličtina, simultánní tlumočení bude zajištěno. 

Evropský den diverzity 2021 CZ PDF

European Diversity Day 2021 EN PDF

24. 5. 2021, 9.00 – 12.00 Workshop česko-slovenská spolupráce, tréninkové centrum společnosti McDonald´s

Řada firem působících v ČR má své zázemí, sesterskou organizaci také na Slovensku. V dnešní Covid 19 době to tak díky uzavřeným hranicím znamená:

  • Přetržené týmy – a horší interkulturní spolupráce
  • Přetržené rodiny – napříč generacemi (situace ČR a SR je z historického hlediska velmi specifická,
  • Počet Slováků, pracujících v ČR napříč odvětvími je po Ukrajině druhý nejvyšší z pohledu zastoupení cizinců).

Zlatý ambasador Charty diverzity, společnost McDonald´s poskytuje zázemí pro diskusi ve svém tréninkovém středisku, diskutovat dále budou Zuzana Filipová z Moneta Money Bank, Petra Valentová z GEFCO, Daniela Hrbková z TESCO a další.

31. 5. 2021, 14.00 – 16.00 Workshop k tématu Gender pay gap ve spolupráci s MPSV a projektem Rovná odměna

Málokteré téma rezonuje českým pracovním trhem s takovou urgencí, jako podpora rovného odměňování mužů a žen a systematicky, procesně uchopená redukce gender pay gap. Rozdíl v odměňování mužů a žen je dlouhodobě 22 %. Dotýká se žen již při nástupu do zaměstnání, fatálně pak při rodičovské dovolené a návratu do zaměstnání po RD. Řešíte i u vás, jak procesně vyřešit tento problém? Jak zrevidovat a upravit procesy odměňování, valorizace, career promotion? Přijďte se s námi podělit o své zkušenosti a diskutovat se zaměstnavateli a zástupci HR, kteří už podobné aktivity ve svých firmách realizují.

Již 1. 5. začíná pro diverzitu a inkluzi velmi očekávaný a klíčový měsíc. Květen – měsíc rozmanitosti.

Letos poprvé všech 26 evropských charterových iniciativ zajistí, aby se z rozmanitosti práce ve světa stalo evropské hnutí s národními dny a týdny zaměřené na diverzitu a inkluzi.

U této příležitosti vás Evropská komise zve na zahajovací akci, která se uskuteční 4. května v 10 hodin s hlavním projevem komisařky pro rovnost Heleny Dalli, která si připravila výstupy z oblasti politiky, obchodu a zájmových skupin.

Všechny informace o zahajovací akci a registraci naleznete na: https://www.eudiversity-month2021.eu/agenda/

Společně v rozmanitosti a společně za rozmanitou Evropu.

Zdravice zástupců 26 evropských iniciativ v rámci Evropského měsíce diverzity.

Při příležitosti letošního Mezinárodního dne žen vláda schválila strategii rovnosti žen a mužů na následující desetiletí. Jejím cílem je zvýšit kvalitu života žen i mužů v Česku na srovnatelnou úroveň s ostatními evropskými státy. Zefektivní se například prevence domácího násilí, sníží genderové nerovnosti v příjmech či ve vzdělávání.

Ženám i mužům by se u nás mohlo žít daleko lépe, alespoň podle mezinárodních srovnání, ve kterých Česká republika zaostává za zbytkem Evropy. Mnohé genderové nerovnosti se pod vlivem pandemie covid-19 prohloubily. Zvlášť zasaženou skupinou jsou ženy, na které je potřeba při celospolečenské obnově pamatovat. Nová strategie na nerovnosti pohlíží intersekcionální optikou, tj. kromě genderových nerovností bere v potaz i vliv dalších faktorů, jako je například věk či zdravotní znevýhodnění.

Strategie je výsledkem společného úsilí

Strategie přináší více než 400 opatření ke snížení genderových nerovností, a to v osmi oblastech. Vizí strategie je společnost, kde ženy i muži můžou žít svobodně a plně rozvíjet svůj potenciál bez ohledu na pohlaví.
Dokument byl sestaven Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR ve spolupráci s řadou odborníků a odbornic ze státního, akademického a občanského sektoru. S Byznysem pro společnost v přípravných fázích strategie jednal odbor hlavně v oblasti trhu práce a péče. „Názory a zkušenosti soukromého sektoru jsou pro nás velmi cenné a důležité. Využívali jsme studie a analýzy Byznysu pro společnost a zástupci a zástupkyněmi organizace se aktivně zúčastnili kulatých stolů,“ uvádí Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů.

Genderová rovnost na trhu práce

Kapitola Práce a péče pojednává o příjmových nerovnostech a souvisejícím tradičním genderovém rozdělení péče o rodinu. Přestože si Česko vede dobře, pokud jde o nízkou nezaměstnanost a rostoucí příjmy, přetrvávající genderové nerovnosti v této oblasti jsou dlouhodobě mezi nejvyššími v rámci EU.

Ve strategii je sada opatření, která cílí na snížení příjmových nerovností specificky prostřednictvím platové transparentnosti v odměňování . „Odborné výzkumy i Evropská unie se shodují, že zavádění nástrojů transparentnosti, jako je poskytování informací o mzdě či platu před nástupem do zaměstnání či analýza a zveřejňování gender pay gapu na úrovni zaměstnavatelů, může výrazně napomoci snížení rozdílů v odměňování žen a mužů. Díky Byznysu pro společnost jsme některé z těchto nástrojů měli možnost diskutovat na workshopu se zaměstnavateli, kde zazněly i zkušenosti z praxe,“ vysvětluje Tereza Zvolská z Odboru rovnosti žen a mužů, expertka na oblast trhu práce.

Strategie na rizika, která souvisejí se zkrácenými úvazky, prací z domova nebo nejistými formami práce , pamatuje a navrhuje například větší zapojení mužů do péče. Narovnání podmínek pro ženy a muže nejen na trhu práce, ale také v péči je totiž přínosem pro všechny.

Více se dočtete ve zkrácené verzi strategie (http://bit.ly/Strategie_shrnuti), plné znění strategie – http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vlada-dnes-schvalila-strategii-rovnosti-zen-a-muzu-na-leta-2021—2030-187164/

Podívejte se na zdravici Radana Šafaříka, ředitele Odboru rovnosti žen a mužů, kterou ÚV ČR připravil v rámci Evropského měsíce diverzity.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je BPS-1-300x150.jpg.

Evropský měsíc diverzity se blíží – všichni společně měníme trh práce k větší diverzitě, flexibilitě a inkluzi!

Je tomu rok, co se život nás všech – lidí, zaměstnanců, zaměstnankyň, zaměstnavatelů výrazným způsobem a navždy změnil. Pandemie covidu-19 a rok trvající mimořádná vládní opatření, přicházející ve vlnách, opakovaně a dlouhodobě výrazně zasáhla do našeho každodenního pracovního i soukromého života.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je PPT_EUdiversitymonth_frames_Facebook_LinkedIn1-300x300.png.

Pandemie nám ukázala řadu témat, souvisejících s diverzitou, flexibilitou a inkluzí v novém kontextu a ve světle souvislostí, nedostatků a potenciálních řešeních.

Slaďujeme práci a rodinu, domov se pro mnohé z nás stal místem, ze kterého se pracuje, učí se zde děti různého věku, současně ale také prožíváme dlouhodobý tlak na naši psychiku, duševní rovnováhu a zdraví.

Práce z domova – home-office a naše aktuální zkušenosti ukazují, že flexibilita práce není a už nikdy nebude jen „pouhým benefitem“, ale postupně se stane běžnou součástí – standardem práce. Kterou bude třeba spolu s ostatními flexibilními formami práce vhodně a inovativně legislativně začlenit a propojit s aktuálními potřebami lidí a zaměstnavatelů v praxi. Flexibilitu práce je současně důležité vnímat a podporovat i napříč všemi segmenty zaměstnavatelů – aby se dále nerozevíraly sociální „nůžky” mezi výrobou, službami, obchodem a finanční sférou podnikání. Diverzita, inkluze a flexibilita práce jsou mj. významné indikátory kvality života ve společnosti.

V celé společnosti se mění pohled na mezigenerační solidaritu – hledáme cesty, jak chránit Ty nejvíce zranitelné (věkově starší a věkově nejmladší) a současně zajistit vysokou kvalitu života, svobody a bezpečí pro všechny skupiny obyvatel, zaměstnanců, zaměstnankyň. Mezigenerační solidarita by se měla patřičně projevit i v diverzitě, inkluzi a flexibilitě pro věkové skupiny od 55 let výše!

Pandemie také silně dopadá na ženy, zejména matky malých dětí. Alarmující čísla o výši nezaměstnanosti žen – absolutní číslo 58.000 (podle ČSU z ledna 2021).  Rostoucí „nůžky“ v platovém ohodnocení mužů a žen (22 % v neprospěch žen), ukazují na dlouhodobou neschopnost využít a udržet si potenciál žen na trhu práce, či na postavení žen ve společnosti obecně.

Uzavřené hranice, snížená mobilita zaměstnanců zase ukázaly, jak velkým problémem našeho trhu práce je nedostatečná schopnost integrovat zaměstnance a zaměstnankyně ze zahraničí, na kterých jsou přitom mnohá odvětví (výroba, obchod) hodně závislá – počet cizinců v ČR je podle ČSÚ na 5 %, oproti Lucemburským 47 %.

Řešením všech uvedených témat na trhu práce jsou diverzita, flexibilita a inkluze. Nejen ta teoretická, daná „shůry“ formou strategií a policies ze strany mateřských společností. Role mezinárodních a nadnárodních firem je v oblasti diverzity, flexibility a inkluze klíčová, jsou motorem změn a inovací! Má-li ale diverzita skutečně žít, je důležité podporovat i lokální specifika, možnosti, geopolitické a sociální souvislosti. Diverzita, která se stane vědomou součástí každodenního života: napříč skupinami lidí, regiony a odvětvími na pracovním trhu.

Květen je proto měsícem diverzity v celé Evropě a u nás v České republice. Společně můžeme hledat cesty, jak stavět mosty napříč rozdělenou společností. Jak z respektu, podpory, šance k využití individuality a talentu udělat standard, žádanou a klíčovou hodnotu, nikoliv „nechtěné“ či opomíjené „dítě“.

Přidejte se k nám.

Květen je měsícem, kdy společně můžeme sdílet příklady úspěšných projektů, aktivit, kampaní, strategií a jejich řešení, lidské inspirativní příběhy – vše, čím v rámci diverzity, flexibility a inkluze žijeme v našich firmách. Není malých kroků. Každá kapka je důležitá.

Více informací naleznete na odkaze níže:[

Máte-li jakékoliv otázky, ozvěte se nám, rádi vám pomůžeme.

Sdílení a vzájemná podpora, růst rodiny Diverzity tak letos může být nejen na České, ale i Evropské úrovni. Sdílíme společné, Euro-atlantické hodnoty.

Budete-li chtít Evropský měsíc diverzity podpořit graficky, níže získáte podklady k využití:

BANNERY

EMAIL SIGNATURE WORD

EU DIVERSITY MONTH VISUAL

PPT – EU DIVERSITY MONTH

SOCIAL MEDIA TOOLKIT

SOCIAL MEDIA VISUALS EXTERNAL

SOCIAL MEDIA VISUALS WITH QUOTE

Těšíme se na vás

Daniela Němcová, ředitelka BPS

Jana Skalková, Manažerka HR programů, Charta diverzity

12345...


Signatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN