Archiv článků

Stále více lidí se snaží skloubit práci s péčí o někoho blízkého. Ať se jedná o stárnoucí rodiče, manžela nebo manželku po úrazu, dlouhodobě nemocného nebo zdravotně postiženého člena rodiny, péče o blízkou osobu je velmi náročná a mnohdy i vyčerpávající fyzicky, psychicky i finančně. Pro všechny, kteří se v této náročné situaci nacházejí a zároveň pracují Byznys pro společnost provozuje bezplatnou poradnu Starám se a pracuji.

Naši odborníci rádi poskytnou zdarma individuální pomoc a podporu všem, kteří neformálně pečují, a to v rozsahu až 60 hodin. Praktické informace naleznou neformálně pečující také na webovém portálu www.staramseapracuji.cz.

Odpovědi na základní otázky spojené s péčí o své blízké dostanou neformální pečující taktéž v následujících videích, která jsme nově připravili.

Flexibilita – často ji požadujeme po našich zaměstnancích a zaměstnankyních. Jsme jim ale schopni poskytnout flexibilní formy práce, když je sami potřebují?

Co ještě můžeme jako zaměstnavatel udělat, abychom podpořili neformálně pečující a vytvářeli tzv. Caregivers Friendly Workplaces? Proč je čím dál důležitější věnovat pozornost skupině neformálně pečujících zaměstnanců a zaměstnankyň?

Vše se dozvíte ve videu, které vzniklo v rámci našeho programu Starám se a pracuji, pod jehož hlavičkou provozujeme také bezplatnou poradnu pro neformálně pečující.

Jak se stát zaměstnavatelem, který je přátelský vůči neformálně pečujícím? Sledujte follow-up workshop navazující na Den Diverzity 2020 II.

Workshop se uskuteční dne 12. 11. 2020 v době od 15:00 do 16:30 hodin na platformě Zoom meeting.

Pro připojení k online workshopu klikněte na tento odkaz a spusťte stažený soubor nebo se připojte přes prohlížeč.
Meeting ID: 817 0792 3934
Passcode: 263221

Workshop se zaměří zejména na témata:

 • Proč by zaměstnavatelé měli být tzv. Caregivers Friendly Employers
 • Proč bude téma neformálně pečujících zaměstnanců/zaměstnankyň na trhu práce čím dál více důležité?
 • Co mohou zaměstnavatelé udělat pro to, aby se stali Caregivers Friendly Employers?
 • Jaká je dobrá praxe zaměstnavatelů na českém trhu práce a jak podporují „své“caregivers?
 • Jak může stát podporovat a motivovat zaměstnavatele, kteří chtějí být Caregivers Friendly Employers?

Na workshopu můžete vidět a slyšet:

 • Ivanu Šturmovou, manažerku útvaru udržitelného rozvoje ČEZ, a. s.
 • Martina Hasince, HR Managera, Microsoft, Czech Republic & Slovakia
 • Martinu Štěpánkovou Štýbrovou, ředitelku odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV

Workshop moderuje Pavel Štern, Byznys pro společnost

Zajímá-li vás téma neformálně pečujících, respektive jak se stát Caregivers Friendly Emloyers, připojte se na náš online workshop a sdílejte s námi praxi a zkušenosti zaměstnavatelů.

Pro připojení k online workshopu klikněte na tento odkaz a spusťte stažený soubor nebo se připojte přes prohlížeč.
Meeting ID: 817 0792 3934
Passcode: 263221

Těšíme se na vaši účast a podrobnosti k workshopu sledujte na webu Byznys pro společnost nebo zde na portále Starám se a pracuji.

Kontaktní osoba:
Mgr. Michaela Kocourková, program „Starám se a pracuji“
kocourkova@byznysprospolecnost.cz
Tel: +420 739 311 486

Těšíme se na virtuální setkání s vámi!

V pátek 9. 10. pořádá Byznys pro společnost, největší odborná platforma pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného podnikání v ČR a lokální garant Charty diverzity, Den diverzity II. Akce s podtitulem Na cestě od strategií k diverzitě pro každý den je setkáním zástupkyň a zástupců politické reprezentace, zaměstnavatelů/firem, veřejné správy a dalších stakeholderů dnes tolik aktuálního tématu diverzity.

„V diverzitě je síla, a o pracovním trhu to platí dvojnásob, o čemž se přesvědčujeme právě v těchto složitých časech. Úkolem státu je diverzitu podporovat a posilovat, mimo jiné formou motivace zaměstnavatelů. V neposlední řadě tím totiž přispívá i k empatičtější a sociálně spravedlivější společnosti,“ je přesvědčena poslankyně PSP ČR a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která nad akcí převzala záštitu.

Live stream konference, jež proběhne z reprezentativních prostor společnosti Dentons, bude řešit zásadní témata, mezi která patří aktuální trendy a zkušenosti s diverzitou a inkluzí, flexibilitou práce na domácí i mezinárodní úrovni i v kontextu covid-19. Konference nabídne odpovědi na otázky, jak účinně zavádět a podporovat strategie diverzity v českém prostředí a jak propojit aktivity centrál s realitou českých zaměstnavatelů. Účastníci budou rovněž diskutovat o nejdůležitějších tématech spojených s „work life balance“ v kontextu nové evropské směrnice a sdílet navzájem zkušenosti a dobrou praxi, jak udržet a podporovat rodiče včetně duhových rodin na trhu práce i v současné náročné situaci.

V programu vystoupí: 

 • Markéta Pekarová Adamová, poslankyně, PSP ČR a předsedkyně TOP 09
 • Ayesha Rekhi, H.E. Ambassador, Embassy of Canada
 • Martin Hasinec, HR Manager, Microsoft, Czech Republic & Slovakia
 • Lucy Hughes, Deputy Head of the Mission, British Embassy Prague
 • Pavlína Kalousová, Ředitelka firemních vztahů a komunikace CZ&SK, Plzeňský

       Prazdroj

 • Klára Escobar, HR Director, MONETA Money Bank
 • Line Bødker Høegh, Head of HR REEMEA, LEGO Group
 • Jana Šrámová, Head of Operative HR Care, Digitalisation and HR 4.0 at ŠKODA AUTO
 • Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů, Úřad vlády České republiky

       a další zajímaví a inspirativní hosté.

Prezentace British Council

Prezentace Radan ŠafaříkStáhnout

FOTOGALERIE ZDE

DIVERZITA. SOLIDARITA. ODPOVĚDNOST.

Tři pilíře, na nichž spočívá druhý letošní Den diverzity, ale také principy, jejichž důsledné uplatňování je v současné situaci důležitější než kdy dřív. Právě nyní se totiž ukazuje, že skutečně odpovědné firmy dokážou v dobách plných výzev nejen samy prosperovat, ale umějí také podat pomocnou ruku tam, kde je to nejvíce potřeba.

„Diverzita, tedy pestrost a různorodost – názorů, přístupů, strategií, odlišností a hledání cest – nemůže v našem pracovním prostředí fungovat sama o sobě, ale pouze ve spojení s flexibilitou, a inkluzí. V letošním roce se vedle těchto tří pojmů výrazně uplatňuje i solidarita.

Přibývají totiž velké skupiny zaměstnanců napříč segmenty, které ji potřebují více než kdy předtím. Zaměstnavatelé a celá společnost tak nyní musejí intenzivně hledat cestu, jak tyto skupiny účinně podpořit,“ uvádí Jana Skalková, manažerka HR programů Byznysu pro společnost.

Tyto čtyři klíčové pojmy – diverzita, flexibilita, inkluze a solidarita – společně tvoří Chartu diverzity, evropský projekt zastřešovaný Evropskou komisí, který je momentálně realizován ve více než 20 zemích. Charta diverzity slaví v letošním roce 10. výročí a v České republice se k této živé platformě připojilo již více než 80 firem napříč segmenty. Základní tezí, kterou se signatáři Charty snaží uvádět do každodenní praxe a skutečně ji žít, je, že každý z nás má být schopen své unikátní dovednosti uplatnit na trhu práce – bez ohledu na to, jakého jsme pohlaví, vyznání, věku, jaké je naše rodinné uspořádání či v jakém regionu žijeme. „Charta diverzity není formálním souborem frází, ale skutečným závazkem, který musí prostupovat celkovou strategií i firmou samotnou a zrcadlit se ve všech aspektech její činnosti. Byznys pro společnost proto nabízí nástroje a způsoby evaluace, které firmám umožní změřit, jak si v dané oblasti vedou a zda se jim daří jejich závazky naplňovat,“ říká Daniela Němcová, ředitelka BPS. 

„Diverzita je o propojování, a dnes se k ní silněji než kdy předtím váže solidarita. Proto jsme na jaře vyhlásili iniciativu Pomáháme hrdinům, stáváme se hrdiny. V jejím rámci signatářské firmy reagovaly na situaci spojenou s covid-19 například tím, že své produkty nabízely zaměstnancům IZS či dávaly k dispozici kapacity školek. Dobrým příkladem solidarity jsou i opatření, která ve prospěch svých zaměstnanců zaváděly obchodní řetězce dm, Tesco či Lidl. Právě tyto firmy tak celou společnost skutečně podpořily. Stejně skvělým příkladem solidarity je IKEA, která vyhradila zajímavou část svého rozpočtu a produktů a nabídla je matkám samoživitelkám. Microsoft zase prostřednictvím Teams od jara intenzivně podporuje učitele, aby se děti mohly učit online,“ uvádí Jana Skalková inspirativní příklady z praxe, k nimž patří i přístup společnosti Dentons:

„Je nám ctí, že můžeme hostit letošní Den Diverzity v naší advokátní kanceláři. Diverzita je součástí naší firemní DNA. Vyjádřením toho není jen skutečnost, že Dentons je zlatým ambasadorem Charty diverzity, ale především naše aktivní účast na práci platformy. V naší kanceláři jsme například 9. září letošní roku přivítali tým personalistů u kulatého stolu platformy na téma LEGISLATIVA PODPORUJÍCÍ FLEXIBILITU 2020 – 202, kde naši právníci živě diskutovali s personalisty o legislativní úpravě pracovního trhu. Snažíme se takto pomoci v této nelehké covidové době,“ vysvětluje Michal Hink, Czech Republic Managing Partner ve společnosti Dentons. „Jsou to jen některé z mnoha případů, ale máme radost, že se v rámci platformy Charty diverzity dařilo a daří tyto projekty realizovat,“ uzavírá Jana Skalková.

Polovina rodičů nezvažuje při plánování nastavení péče dlouhodobé  kariérní dopady. V rychlejším návratu a sladění práce a rodiny je podporuje více než polovina zaměstnavatelů

Doba strávená mimo zaměstnání z důvodu mateřské a rodičovské dovolené výrazně ovlivňuje profesní a kariérní dráhu rodičů. Více než tři čtvrtiny rodičů (77 %) a dvě třetiny zaměstnavatelů (66%) si myslí, že rodičovství má u nás stále negativní dopad na celoživotní uplatnění žen v práci. Téměř polovinu rodičů (48 %) neoslovil zaměstnavatel s nabídkou spolupráce či podpory i během mateřské a rodičovské dovolené a zhruba stejné procento rodičů zůstalo na rodičovské dovolené tři a více let.

Největší vliv na rozhodování, zda na rodičovské dovolené zůstane matka nebo otec a také, jak dlouho, (podle dlouhodobých statistik jsou to v ČR dominantně ženy – matky) mají podle rodičů finanční důvody (43 %). Stejný názor mají i zaměstnavatelé. Téměř 9 z 10 zaměstnavatelů (87 %) se domnívá, že při rozhodování rodičů hrají největší roli finanční důvody.

U 30 % rodičů hrají klíčovou roli v rozhodování o nastavení péče o děti společenské normy, tj. názory, že žena má doma pečovat o děti a muž rodinu zajišťovat ekonomicky. To potvrzuje i zkušenost více než polovina zaměstnavatelů (53 %). Zhruba polovina rodičů (51 %) uvedla, že při rozhodování o rodičovské a její délce vůbec nezvažovali finanční a kariérní dopady rodičovství. Naopak 47% rodičů vážně zvažuje dlouhodobé dopady rodičovství a mateřství na finanční situaci a kariéru při plánování rodičovství. Roste počet těch rodičů, kteří zvažují nebo realizují kratší rodičovskou dovolenou. To ukázaly výsledky průzkumu aliance Byznys pro společnost představené na konferenci Matky a otcové vítáni.

Průzkum se věnoval i tématům, jak jsou zejména matky podporovány k dřívějšímu návratu z mateřské či rodičovské dovolené či pokračující spolupráci v průběhu „rodičovské přestávky“. „Současná krize ukazuje, že o otevírání pracovního trhu rodičům malých dětí nestačí jen mluvit. V současnosti jsou matky stále odsouvány na druhou kolej ve svých kariérách, a otcové ve svém rodičovství. Nakonec na tom ale prodělává celá společnost“, uvedla k výsledkům průzkumu poslankyně PSP a předsedkyně TOP 09 Marketa Pekarová Adamová.

Právě to, jaké podmínky nastaví zaměstnavatel, může podpořit v rozhodování rodiče, kteří zvažují ekonomické i kariérní dopady rodičovství. Podmínkám u zaměstnavatele pro

rozhodování o délce rodičovské dovolené přisuzuje důležitost 23 % rodičů a 48 % zaměstnavatelů. Téměř polovina rodičů (48 %) však bohužel potvrzuje, že je zaměstnavatel při plánování jejich odchodu na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou s nabídkou spolupráce či podpory i během této doby neoslovil.

Při návratu z rodičovské dovolené po „standardní době“, tj. po třech letech či později, dostala od zaměstnavatele nabídku podpory, která by jim usnadnila návrat do zaměstnání jen čtvrtina rodičů, jednalo se nejčastěji o flexibilní formy práce (24 %). Právě nastavení podmínek pro rodiče může prolomit i některé stereotypy. Starání se o naše zaměstnance – rodiče způsobem, aby mohli trávit více času s rodinou, se nám projevuje ve větší spokojenosti v práci“, řekla Hana Martinkovičová, z České spořitelny, regionální HR Busines partner, Jižní Morava.

Nízkou podporu státu v přípravě a návratu do práce vnímá 14 % rodičů-zaměstnanců. Pro zaměstnavatele je pocit nízké podpory významnější (31 %).

Co na to zaměstnavatelé?

Více než třetina zaměstnavatelů (34 %) považuje dlouhou rodičovskou dovolenou za problém. Jiný je pohled na nízkou návratnost zaměstnanců po „rodičovské“, kterou za problém považují více než dvě pětiny zaměstnavatelů (44 %) a téměř tři z pěti zaměstnavatelů (58 %) své zaměstnance na rodičovské podporují v dřívějším návratu, než za „obvyklé“ tři roky.

Situace v souvislosti s pandemií Covid 19 vystavila zaměstnavatele i zcela novým výzvám, jak sladit pracovní a soukromý život.

„Společnost McDonald´s spol. s r.o., signatář Charty diverzity, zaměstnává ve svých řadách desítky otců a matek. „Rádi se se podělíme o zkušenosti jak se zaměstnáváním rodičů, tak i s  komunikací se zaměstnanci v  průběhu COVID 19. Byla to pro nás obrovská výzva a odnášíme si řadu podnětů, na co se v budoucnosti zaměřit.“ Uvedl za společnost McDonald Rastislav Tesár Senior HR & Training manager

Další oblastí, na kterou stále v ČR rodiny narážejí je tradiční pohled na problematiku rodičovství a rozdělení rolí. Podle statistik žije v České republice 11,5 % žen a 6,7 % mužů, kteří nejsou heterosexuální. Mnoho z nich usiluje o to, stát se také matkami a otci. V programu konference představily svoji dobrou praxi a benefity v rámci prorodinné politiky při podpoře duhových rodičů společnosti Vodafone CZ a Provident Financial. 

Tématem konference byli i letos rodiče samoživitelé, kteří v reálně životě musí čelit nejen předsudkům, ale velice obtížně sladují práci s péčí o děti a navíc v důsledku pandemie
Covid 19 se mnoho z nich dostalo do velmi závažné životní a finanční situace. 
Nadace Kooperativy ve spolupráci s aliancí Byznys pro společnost informovali o výsledcích společného projektu na podporu samoživitelů: https://byznysprospolecnost.cz/51-rodicu-samozivitelu-se-setkava-v-praci-s-predsudky/

Společnost IKEA další účastník panelu pro samoživitele na-sdílela svoji dobrou praxi diverzity a inkluze pro všechny skupiny rodičů včetně samoživitelů. Nora Fridrichová podporovatelka rodičů samoživitelů prezentovala své zkušenosti se spoluprací s firmami a s dárcovskými podpůrnými akcemi ve prospěch rodičů samoživitelů.

O KONFERENCI: Už pátý ročník konference „Charta diverzity: Matky a otcové vítáni“o trendech a nových pohledech na podporu rodičů v práci tentokrát s podtitulem: Příležitosti pro rodičovství a práci – zkušenosti z kolektivní izolace v době karantény Covid 19. Konference byla organizována v rámci Charty diverzitya v partnerství s Českou spořitelnou, Mc Donald´s ČR a Nadací Kooperativa a ve spolupráci se společností Randstat a Britskou obchodní komorou.

O průzkumu:

Průzkum aliance Byznys pro společnost probíhal v únoru a březnu 2020 a zúčastnilo celkem 314 rodičů napříč ČR. Z toho se v 90 procentech jednalo o ženy (matky, respektive pečující osobu) a v 10 % o otce.
 Naprostá většina rodičů má v péči jedno (36 %) nebo dvě děti (46%), dohromady tvořili více než čtyři pětiny (82 %). Tři a více dětí má méně než pětina zúčastněných respondentek a respondentů (18 %).
 Z hlediska vzdělání jsou nejvíce zastoupeni vysokoškoláci (72 % rodičů) a středoškoláci s maturitou, kteří tvoří necelou čtvrtinu respondentů (24 %). Celkem 4 % rodičů jsou vyučeni nebo mají základní vzdělání.
 Z celkového počtu zúčastněných rodičů jich více než dvě třetiny (67 %) žije v obci s 50 tisící a více obyvateli. Zhruba 3 z 10 rodičů žijí ve městě do 15 tisíc obyvatel (28 %). Méně než desetina bydlí v obci 1000 obyvatel.

Obdobný průzkum mezi zaměstnavateli se uskutečnil v únoru až březnu 2020, a kterého se zúčastnilo celkem 78 respondentů (zaměstnavatelů) napříč ČR. Kromě dvou krajů byly zastoupeny všechny kraje ČR. Nejvíce byli zastoupeni zaměstnavatelé z hlavního města Prahy, kteří tvořili více než polovinu respondentů (56 %). Dalšími nejvíce zastoupenými kraji jsou kraje Moravskoslezský, Ústecký a Jihomoravský. Z hlediska velikosti, respektive počtu zaměstnanců, byli nejvíce zastoupeni zaměstnavatelé s 250 a více zaměstnanci, kteří tvořili zhruba polovinu všech respondentů (51 %). S klesajícím počtem zaměstnanců klesá i zastoupení těchto zaměstnavatelů. Firmy s 51 až 249 zaměstnanci a 11 až 50 zaměstnanci tvořili 18 %. Zaměstnavatelé s počtem 10 a míň zaměstnanců tvořili zhruba desetinu vzorku (12 %).

FOTOGALERIE ZDE

12345...


Signatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN