Podporujete diverzitu na pracovišti? Přihlaste se do cen TOP OF!

 

Letošní ročník prestižních cen pro nejlepší projekty a programy na poli českého CSR (corporate social responsibility) nabízí možnost přihlásit se do kategorie Diverzita, která je určena firmám, které strategicky podporují diverzitu (rozmanitost) a inkluzi na pracovišti, a to z hlediska věku, pohlaví, handicapu, národností, sexuální orientace a dalších hledisek a pozitivním způsobem ovlivňují otevřenost firemní kultury.

V této kategorii oceníme společnosti, pro které je diverzita a inkluze součást firemní strategie, aktivně téma diverzity na pracovišti podporují a realizují programy a inovativní systémová nastavení nad rámec svých zákonných povinností.

Nová podmínka

Podmínkou pro získání ocenění v kategorii Diverzita 2017 je vyplnění dotazníku DISA (Diversity and Inclusion Strategic Assessement), který firmě přinese hodnocení nastavení diverzity ve firmě.

Společnosti se mohou hlásit do dvou podkategorií. Do první vstupují  automaticky vyplněním dotazníku DISA, který hodnotí hlavní oblasti nastavení řízení diverzity na pracovišti, tedy např. jakým způsobem a do jaké míry přístup v oblasti diverzity přispívá k celkovému rozvoji firmy, jak se do realizovaných aktivit zapojují různé skupiny zaměstnanců atp. Při hodnocení dotazníku budou výsledky porovnány s ostatními účastníky a dle dosažené úrovně budou následně rozdány tituly.

Druhé ocenění lze získat, pokud vyplníte dotazník DISA a k němu zároveň pošlete  konkrétní projekt či aktivitu v jednotlivých oblastech diverzity. Máte-li zájem ucházet se o ocenění v kategorii Diverzita, získat informaci, zda vaše společnost vyplnila dotazník DISA či zaslat formulář pro přihlášení vašeho projektu/příkladu dobré praxe, kontaktujte Ivu Macháčkovou: machackova@byznysprospolecnost.cz

Už jen 2 týdny!

Pokud vás kategorie Diverzita nezaujala, můžete se podívat na celou nabídku kategorií, do kterých se můžete v rámci TOP OF hlásit. Stačí přitom udělat pár jednoduchých kroků. Přidáte se tak k desítkám firem, kterým není společenská odpovědnost lhostejná. Nápovědu najdete zde.

Přihlašování je zdarma a uznání se dostane každému dobře nastavenému projektu, ale  i nováčkům či malým podnikům, které s aktivitami společenské odpovědnosti teprve začínají, ale jdou správným směrem.
Více informací také najdete zde

Comments are closed.