Archiv článků

Kulatý stůl 2. 6. 2016Neúplných rodin a zejména sólo matek stále přibývá. A většina z nich je aktivních na trhu práce. Jaká je konkrétní situace v ČR, jaký kontext to pro zaměstnavatele znamená a jak na to reagovat?

Ve čtvrtek 2.6.2016 jsme uspořádali kulatý stůl pro zástupce a zástupkyně zaměstnavatelů. Setkání přineslo zajímavou diskusi firem na téma prorodinné politiky, ale také představilo výsledky projektu „Celoživotní ekonomické dopady mateřství“, ve kterém je platforma Byznys pro společnost odborným partnerem. Hostitelem celé akce byla členská firma Microsoft.

Dvouletý projekt byl zaměřen na šetření a výzkumy související s ekonomickými dopady mateřství a rodičovství na postavení žen na trhu práce a ve společnosti. Projektové studie a výzkumy byly provedeny Sociologickým ústavem AV ČR a CERGE při Národohospodářském ústavu AV ČR a slouží jako vstupní podněty pro další práci, jak směrem ke státní správě – zejména ve vztahu ke koncepci rodinné politiky, tak i směrem k zaměstnavatelům. Na kulatém stole je představila Helena Skálová z neziskové organizace Gender Studies.

Jedna ze studií se v detailu zaměřila na téma neúplné rodiny – sólo rodiče.

Tato situace se u nás týká především žen, a přináší celoživotní ekonomický dopad na jejich postavení ve společnosti.  A jak konkrétně situace vypadá? V ČR je podle posledního sčítání lidu zhruba 2,09 milionu rodin, z toho je 27% neúplných, tzn. s jedním rodičem. Téměř v 90% stojí v čele neúplné rodiny žena, která je mnohem častěji ekonomicky aktivní než rodiče – ženy žijící s partnerem. Pro sólo rodiče se práce stává strategií přežití, spolu s podporou širší rodiny/rodičů. Zhruba 35% rodin s jedním rodičem je ohroženo chudobou, podíl na tomto stavu mají nižší příjmy. Zhruba 25% neúplných rodin má příjmy do 15 tisíc Kč měsíčně.

Navíc, sólo rodiče – ženy – čelí obtížnému uplatnění na trhu práce, a to z důvodu obtíženého hledání práce, která by umožnila skloubit práci a péči o děti. Následkem je přijetí a vykonávání nestandardních prací/pracovních úvazků, řetězení různých typů smluv a dohod. Výsledky celé studie prezentovala zaměstnavatelům Radka Dudová, vědecká pracovnice ze SOÚ AV ČR.

V Byznysu pro společnost jsme, pod hlavičkou evropské Charty Diverzity, sestavili již v pořadí druhý kompletní český Index zastoupení žen ve vedení 2016, který sledoval skupinu TOP 250 největších českých firem podle obratu.  Index zachycuje složení statutárních orgánů těchto firem (dozorčí rada a představenstvo u akciových společností a jednatele u společností s ručením omezeným). Přinášíme vám první výsledky. 

Žen ve vedení soukromých firem je konstantní počet, a to za posledních 5 let v průměru přes 38% v dozorčích radách akciových společností a přes 20% v představenstvech. Platí známá závislost, že u největších firem klesá míra zastoupení žen ve statutárních orgánech. Nejméně jich najdeme ve firmách s počtem zaměstnanců vyšším než 5000.

V zastoupení fungují i sektorová specifika. Zatímco v oboru pojišťovnictví, zásobování vodou či v zábavné a rekreační činnosti jich je zastoupeno nejvíce, nejméně jich ve statutárních orgánech najdeme v oborech těžba či stavebnictví.

Ženy u nás často ve své kariéře narážejí na nedostatky systému, jako příklad uveďme nedostatečnou péči o předškolní děti, ale i na celkové naladění vůči ženám ve vedení. I přestože se pohled za posledních pár let výrazně zlepšuje, stále platí, že společnost musí ženám i mužům pomoci překonat některé překážky plynoucí z výchovy i společenských zvyklostí. U žen se můžeme setkat s tím, že při stejných zkušenostech i vzdělání mohou mít nižší sebedůvěru a často nesou náročnou péči o rodinu (o děti i stárnoucí rodiče). Ženy se také automaticky neprosazují při povýšení, nemají blízké kontakty s výše postavenými ve firmě.

U českých TOP 250 největších firem dosahuje zastoupení žen ve všech statutárních orgánech 10,4% žen (to představuje 128 žen z celkového počtu 1227 mužů) a  dozorčích radách akciových společností 14,4% žen.

Alespoň 1 ženu ve vrcholných orgánech má 36% firem. V dozorčích radách má z TOP 250 alespoň 1 ženu 57,4% firem.

Index ženy ve vedení 2016 (žebříček firem)

Index je sestaven do tří základních úrovní podle zastoupení žen v daných vrcholových orgánech. Zlatou úroveň indexu dosahují ty společnosti, které mají zastoupení žen vyšší než 50%, stříbrné se zastoupením vyšším než 33% a bronzové, pokud přesáhnou základní kritéria Indexu pro danou kategorii (alespoň průměru u všech TOP 250 firem).

Výsledky naleznete zde:

index_žen

 

Data za 27 tisíc společností. 

Div_dinV pondělí 16. května se v Era světě historicky poprvé v České republice uskuteční Evropský Den Diverzity. Jeho premiéru doprovodí, krom slavnostního podpisu Charty diverzity ze strany významných firem, také diskuse odborníků a ministra pro lidská práva o sociálním a ekonomickém kontextu diverzity a prezentace čerstvých výsledků Indexu zastoupení žen ve vedení firem.

V rámci dne rozšíří evropská Charta Diverzity své řady hned o několik významných signatářů. Za osobní účasti ministra Jiřího Dienstbiera se přihlásí k Chartě společnosti jako Vodafone, RWE, Accor Hotels, Johnson & Johnson, Hochtief, Shell a Rossmann.

Akci u příležitosti Evropského Dne Diverzity pořádá Byznys pro společnost, která v ČR Chartu Diverzity koordinuje. V dalších evropských zemích se k Chartě a dodržování jejich principů zavázalo již více než 7500 zaměstnavatelů. Evropský Den Diverzity je v jednotlivých zemích pořádán členy evropské platformy Chart Diverzity, která funguje za podpory DG Justice. Akce má za cíl zpropagovat téma diverzity a rozmanitosti na pracovišti.

Byznys pro společnost zároveň představí zcela čerstvé výsledky Indexu zastoupení žen ve vedení 2016, který mapuje zastoupení žen a mužů v top 250 českých firmách dle obratu a představuje i sektorová specifika.

Den diverzity bude doprovázet také inovativní kampaň Nejsem žádný průměr! Tu spustil Byznys pro společnost s partnery přímo na jednotlivých pracovištích s cílem podpořit rozmanitosti v pracovních kolektivech. Jde o unikátní nástroj interní komunikace pro zaměstnavatele, kteří mohou zábavnou formou propagovat mezi svými zaměstnanci přínosy rozmanitosti/diverzity a ukázat, co pro její podporu dělají nebo plánují udělat. Kampaň si již vyzkoušely stovky českých zaměstnanců i u nás.

Celý program Dne divezity naleznete zde.

Text evropské Charty Diverzity a možnost, jak k ní přistoupit.

Akce je realizována v rámci projektu Diverzita 2013+ – Bereme ženy na palubu, kterou podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Div_din16. května rozšíří evropská Charta Diverzity své řady hned o několik významných signatářů. V rámci akce k evropskému Dni Diverzity se za osobní účasti ministra Jiřího Dienstbiera přihlásí k Chartě společnosti, jako Vodafone, RWE, Accor Hotels, Johnson & Johnson a další firmy.

Akci u příležitosti Evropského Dne Diverzity pořádá Byznys pro společnost, která v ČR Chartu Diverzity koordinuje. V dalších evropských zemích se k Chartě a dodržování jejich principů zavázalo již více než 7500 zaměstnavatelů. „Jsme rádi, že se k Chartě hlásí nové firmy. Jejich zájem potvrzuje, že zájem o téma mezi zaměstnavateli i v ČR stoupá a jsem velice ráda, že akci osobně podpoří i pan ministr Dienstbier“ říká Pavlína Kalousová z Byznysu pro společnost.

Evropský Den Diverzity je v jednotlivých zemích pořádán členy evropské platformy Chart Diverzity, která funguje za podpory DG Justice. Akce má za cíl zpropagovat téma diverzity a rozmanitosti na pracovišti. V České republice je pod názvem Evropský Den Diverzity: Czech Diversity Debate 2016 pořádán poprvé a jeho premiéru doprovodí, krom slavnostního podpisu Charty, také diskuse odborníků a ministra pro lidská práva o sociálním a ekonomickém kontextu diverzity, prezentace čerstvých výsledků Indexu zastoupení žen ve vedení firem nebo také inovativní kampaň Nejsem žádný průměr!

Tu spustil Byznys pro společnost s partnery přímo na jednotlivých pracovištích pro zaměstnance s cílem podpořit rozmanitosti v pracovních kolektivech. Jde o unikátní nástroj interní komunikace pro zaměstnavatele, kteří mohou zábavnou formou propagovat mezi svými zaměstnanci přínosy rozmanitosti/diverzity a ukázat, co pro její podporu dělají nebo plánují udělat. Kampaň si každý může vyzkoušet osobně na Dni Diverzity.

Program Dne diverzity a registrační formulář.

Text evropské Charty Diverzity a možnost, jak k ní přistoupit.

Akce je realizována v rámci projektu Diverzita 2013+ – Bereme ženy na palubu, kterou podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

...34567

Signatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN