Archiv článků

Pod hlavičkou evropské Charty Diverzity jsme sestavili již v pořadí třetí kompletní český Index ženy ve vedení 2017, který sledoval skupinu TOP 250 největších českých firem podle obratu k 31. 12. 2016.

U českých TOP 250 největších firem dosahuje zastoupení žen ve všech statutárních orgánech 12,5 % žen (to představuje 168 žen z celkového počtu 1349 osob). Oproti minulému roku se jedná pouze o 0,5% nárůst.  V dozorčích radách akciových společností evidujeme 15,8 % žen a meziroční zvýšení o 0,7 %. Alespoň 1 ženu ve vrcholných orgánech má 45,2 % firem. Ve statutárních orgánech má pak z TOP 250 firem 1 ženu 30 %, 2 ženy 10,4 % a 3 ženy již pouze 3,2 %. Existuje také pravidlo vlivu. Tam, kde je žena v čele daného statutárního orgánu, je o nejméně 8% vyšší zastoupení žen než v případech, kde je v čele muž.

Nejvíce žen s ohledem na sektorové rozdělení u TOP 250 firem najdeme ve velkoobchodu, maloobchodu (16,2 %), zpracovatelském průmyslu (11,9 %), výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla (11,7 %). Nejméně žen pracuje v oborech stavebnictví (7,1 %), peněžnictví a pojišťovnictví (8,7 %) a těžba a dobývání (2,9 %).

Data z celého trhu

Při pohledu na statistiky u 27 000 společností je zastoupení žen ve vedení soukromých firem konstantní a za posledních 5 let se v průměru pohybuje přes 37 % v dozorčích radách akciových společností a přes 17 % v představenstvech. Platí známá závislost, že u největších firem klesá míra zastoupení žen ve statutárních orgánech. Nejméně jich najdeme ve firmách s počtem zaměstnanců vyšším než 5 000.

Podíl žen jednatelek ve společnostech s ručením omezeným je 21,6 %, s tím, že za posledních 5 let se situace nemění.

„Bohužel se zdá, že situace v nejvyšším vedení největších společností se nemění nebo se mění tak pomalu, že se jedná o jednotky žen. Ženy v ČR často ve své kariéře narážejí na mnoho překážek, zejména při slaďování rodinného a pracovního života. Klíčová je proto flexibilita a mobilita pracovního trhu i dostatečná podpora prorodinné politiky pro zaměstnance i zaměstnavatele,“ říká Pavlína Kalousová, z Byznysu pro společnost.

Index zastoupení žen ve vedení 2017 (žebříček firem)

Index je sestaven do tří základních úrovní podle zastoupení žen v daných vrcholových orgánech. Zlatou úroveň Indexu dosahují ty společnosti, které mají zastoupení žen vyšší než 50 %, stříbrné se zastoupením vyšším než 33 % a bronzové, pokud přesáhnou základní kritéria Indexu, tj. 12,5 %.

Mezi firmy s nejvyšším zastoupením žen patří například společnosti ABB, GSK, Nestlé, Hruška, Sanofi-Aventis, Tetra Pak Česká republika.

Kompletní výsledky naleznete ZDE.

Z médii: Businessinfo.czE15, Denik

 

Evropský den diverzity je už za dveřmi. Historicky druhý ročník se uskuteční v úterý 16. května v pražském multikulturním centru Forbidden Spot – White Room na Praze 7.

Bavit se budeme například o nutnosti podpory různorodých zaměstnaneckých skupin nebo způsobu, jak neztrácet talenty. Byznys pro společnost zároveň představí zcela čerstvé výsledky Indexu zastoupení žen ve vedení 2017, který mapuje zastoupení žen a mužů v top 250 českých firmách dle obratu a představuje i sektorová specifika.

Zároveň dojde i k rozšíření Charty Diverzity o nové členy. K slavnostnímu podpisu dojde za účasti ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky.

Na setkání se těší například Michaela Somolová (Lidskasila.cz) nebo Martin Pejša (Creative Dock). Více informací najdete na našem webu a Facebookové stránce Byznys pro společnost, kam budeme průběžně ukládat podrobnější údaje o jednotlivých spíkrech.

Akci u příležitosti Evropského dne diverzity pořádá Byznys pro společnost, která v ČR Chartu Diverzity koordinuje.

Kapacita na akci je již naplněna. V případě zájmu kontaktujte Ivu Macháčkovou : machackova@byznysprospolecnost.cz

 

Podporujeme zaměstnavatele v zavádění principů LGBTI diverzity

Ve čtvrtek 16. března 2017 jsme společně se zástupci společností IBM, Vodafone, Ogilvy, Hilton a Prague Pride podepsali „Pride Business Forum Memorandum 2017+“.  Jedná se o dokument, který má za cíl podpořit zaměstnavatele v zavádění principů LGBTI diverzity a zaměstnance v jejich úsilí o dosažení férového přístupu firem ke každému bez ohledu na sexuální orientaci a genderovou identitu.  Memorandum má zároveň rozvinout veřejnou diskuzi na toto téma.

„Přístup k LGBTI komunitě je jedním z témat v rámci celkové strategie firem v rovině diverzity. Většina velkých korporací dnes již svůj postoj k diverzitě zaujímá. V České republice však stále převládají témata typu ženy ve vrcholových pozicích, integrace lidí s OZP, věková diverzita, ale s tématem LGBTI na pracovišti jsme u nás stále na začátku,“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznys pro společnost.

Věříme, že aktivní podporou tématu LGBTI diverzity můžeme nejen změnit přetrvávající stereotypní vnímání této problematiky, ale zároveň také posílit přístup, který je dobrý pro business i pro zaměstnance.

Signatáři „Pride Business Forum Memoranda 2017+“ se zavazují:

  1. Rozvíjet firemní kulturu, která stojí na vzájemném respektu a toleranci a je otevřená všem zaměstnancům bez ohledu na jejich sexuální orientaci. Podpořit bezpečné prostředí, které umožňuje otevřeně sexuální orientaci komunikovat.
  2. Podporovat a zavádět opatření, která umožní všem zaměstnaným čerpat stejné výhody a slaďovat soukromý a pracovní život bez ohledu na sexuální orientaci.
  3. Zavádět pravidla řízení lidských zdrojů, která podpoří LGBTI diverzitu s důrazem na férový nábor a výběr zaměstnanců, kariérní růst, hodnocení a odměňování, osobní a rodinnou situaci.
  4. Aktivně komunikovat téma LGBTI diverzity a inkluze napříč firmou/organizací a v případě, že je to možné, motivovat vznik LGBTI zaměstnaneckých skupin.
  5. Aktivně propagovat zavádění LGBTI diverzity mezi zaměstnavateli, účastnit se aktivit v rámci Prague Business Fora a stimulovat veřejnou diskusi prostřednictvím pravidelných setkávání zaměstnavatelů, výroční konference i dalších způsobů propojujících klíčové strany.

„Naše inciativa je v souladu se základními principy evropské Charty diverzity. Vnímáme diverzitu jako princip, který umožňuje všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně rozvinout jejich osobní potenciál. Proto vyzýváme další zaměstnavatele a instituce, aby se připojili k naší iniciativě a veřejně vyjádřili podporu principu LGBTI rovnosti na svém pracovišti,“ řekl Czeslaw Walek, předseda Prague Pride

Iniciativa „Pride Business Forum Memorandum 2017+“ je důležitá i s ohledem na fakt, kdy nedávné studie potvrdily, že gayové a lesby běžně čelí překážkám ve svém každodenním životě a speciálně v práci. Například Eurobarometer o diskriminaci ukázal, že podmínky pro LGBTI zaměstnance jsou velice odlišné v jednotlivých zemích. Obecně je přístup vstřícný. 72 % Evropanů odpovědělo, že by neměli problém, kdyby měli gaye nebo lesbu jako kolegu/kolegyni na pracovišti. Avšak zatímco v zemích, jako je Švédsko, Holandsko, Irsko nebo Lucembursko jsou lidé otevření, tak například v Estonsku nebo České republice je situace bohužel méně vstřícná. Tento trend většinou koresponduje s aspektem přijímání gayů a leseb v soukromí, v rodinách neb i v politických pozicích. Zde je opět Česká republika, stejně jako například Itálie, pod průměrem oproti zbytku Evropy.

Podpis Memoranda navazuje na aktivity v rámci Pride Business Fora, které se letos uskuteční 16. června.  Sedmý ročník této ojedinělé LGBTI byznys akce spojí síly s Out & Equal, významnou neziskovou organizací z USA, která se zabývá tématem LGBTI diverzity na pracovišti.

„Již 20 let Out & Equal spojuje lidi, kteří se snaží přispívat k začlenění LGBT lidí na pracovišti. Tím, že spojíme své síly s Pride Business Forem, vytvoříme pro firmy ze střední a východní Evropy a zástupce jejich managementu platformu, kde si mohou vyměňovat zkušenosti. A v neposlední řadě se vzájemně inspirovat v přípravě strategii, které by měly vést k pokroku ve vytváření rovných příležitostí v zaměstnání v tomto regionu.“

Konference se uskuteční v prostorách hotelu Hilton Prague, Pobřežní 311/1, Praha 8.

 

Zaměstnavatelé a zástupci státní správy se shodli na nutnosti podporovat návrat matek po mateřské dovolené. Vyplynulo to z konference Matky vítány, která se uskutečnila 10. března 2017 v Praze.

Nezaměstnanost v ČR je rekordně nízká, přesto zde ve srovnání s okolními evropskými státy pracuje velice málo žen s dětmi do 6 let. Zaměstnavatelé kvůli tomu přichází o velký potenciál.

Pokles počtu jeslí ženám vzalo možnost svobodné volby. Otázkou zůstává, jak ženám s dětmi umožnit pracovat,“ řekl prof. Vojtěch Krebs, odborník na sociální politiku z VŠE. Pro dosažení tohoto cíle je nutná provázanost flexibilního pracovního trhu, nabídky přístupné předškolní péče, úprava dávek a zdanění. „V ČR je nízká zaměstnanost žen s malými dětmi a také málo mužů, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. Může za to mimo jiné i výše dávky, která má dopad na rozhodnutí, kdo z rodičů zůstane doma,“ vysvětlila Martina Štěpánková Štýbrová, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV ČR.

Vít Kaňkovský z Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doplnil, že je pro zaměstnavatele velmi důležité, aby se nebál zaměstnávat ženy po mateřské. Je proto dobře, že existuje celá řada rodičů, kteří mají vlastní pozitivní zkušenosti. Je mezi nimi i Kateřina Rothbauer Bernardová, která se rozhodla pro svůj pracovní návrat, když bylo dítěti 6 měsíců. „Odchod od dítěte nebyl snadný, ale v rozhodnutí mne podpořil manžel a také zaměstnavatel,“ shrnula své zkušenosti.

Sedm z deseti matek si myslí, že hlavní překážkou návratu do práce je nedostatečně flexibilní pracovní doba v podobě např. zkráceného úvazku. Dvě pětiny uvedlo, že se po rodičovském volnu do původního zaměstnání nevrátilo kvůli neochotě zaměstnavatele nebo zrušení pracovního místa. Vyplynulo to z našeho březnového průzkumu, kterého se zúčastnilo 436 matek. „Největší problém vidí ženy v nedostatečně flexibilním trhu práce, který nemusí znamenat pouze zkrácené úvazky. Ty mohou být paradoxně v některých profesích již finančně nemotivační“ uvedla Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznys pro společnost.

Mezi vstřícné firmy patří např. Vodafone, Karina Govindji, Head of Diversity & Inclusion potvrdila, že se v rámci pilotních programů osvědčily zaměstnanecké sítě, v rámci kterých maminky mezi sebou sdílí zkušenosti. Podle Marie Zemanové z ČSOB Penzijní společnosti je každá vracející se matka výborně vybavená, protože zvládá řešit problémy a je flexibilní. Společnost jim nabízí celou řadu  programů včetně firemní školky. Petra Červinková ze společnosti Hennlich k tomu dodala, že odchody zaměstnanců na mateřskou vytváří ve firmě příležitost k odstraňování stereotypů, zavádění nového stylu komunikace včetně managementu mateřské a rodičovské dovolené. Pro své zaměstnance například zprostředkovává brožuru, jak naplánovat svůj odchod na mateřskou a rodičovskou dovolenou a následný návrat co nejefektivněji. Anna Hudáková, Sanofi Group potvrdila, že je udržování kontaktu se zaměstnanci velice důležité. Firma k tomu využívá mimo jiné internetové stránky a newsletter.

Nástrojem osvobození od stereotypního myšlení je technologický pokrok, upozornila Adriana Dergam z Vodafone. Umožňuje tak ženám svobodnou volbu kombinace mateřství a kariéry. Maminky pracující ve společnosti Vodafone mohou po uplynutí šestiměsíční mateřské dovolené využít zkrácené pracovní doby na 30 hodin týdně, za kterou dostanou zaplaceno stejně, jako kdyby pracovaly na plný úvazek. Půl roku po návratu do zaměstnání navíc dostanou dorovnaný rozdíl mezi mzdou ve Vodafonu a finanční podporou od státu za prvních 16 týdnů mateřské dovolené.

Speciální průzkum Byznysu pro společnost také ukázal, že mezi dotazovanými zaměstnavateli (36 společností) jsou dvě třetiny firem, které jsou se ženami na rodičovské dovolené stále v kontaktu. Tři čtvrtiny umožňují matkám částečný úvazek a 63 % práci z domova. Tu řeší i zákoník práce, který by měl být, podle Markéty Pekarové Adamové, předsedkyně Podvýboru pro lidská práva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nastaven tak, aby zaměstnavatelé mohli využít potenciál všech zaměstnaneckých skupin. Zatuhlému českému trhu práce by také pomohlo zmírnění podmínek pro zřizování školek, spravedlivější výpočet mateřské a zrychlené čerpání rodičovského příspěvku. „Také firmy musí začít uvažovat jinak. Průměrný počet zkrácených úvazků je v Evropě kolem 20 %, u nás je to jen kolem 5 %. To by se mělo změnit,“ upozorňuje Hana Púllová ze společnosti Randstad. Milena Jabůrková ze Svazu průmyslu a dopravy ČR k tomu dodává, že pravidla flexibilní práce v praxi nefungují, pokud si o jejich zavedení sami zaměstnanci neřeknou. Stát by přitom měl zaměstnavatelům odstraňovat byrokratické překážky.  A také by měl jít příkladem a ukázat, že lze v pohodě sladit osobní a pracovní život, upozornila Jana Kvasnicová z Kanceláře veřejného ochránce práv.

 

Fotogalerie ZDE

 

Ke stažení:

 

Děkujeme partnerům konference.

Hlavní partner:

Partneři:

             

Mediální partneři:

      

Jak firmy začleňují LGBT zaměstnance do pracovního kolektivu a pomáhají s coming outem, jakým způsobem sjednocují poskytování benefitů a jak jim v tomto snažení pomáhá stát? To byla témata letošního prvního workshopu v rámci Pride Business Forum, které se uskutečnilo 10. 2. 2017 v sídle společnosti Vodafone. Setkání uspořádal společně Byznys pro společnost (evropská Charta Diverzity) a Prague Pride za podpory společnosti Vodafone.

Získání podpory vedení je jeden z nejdůležitějších předpokladů úspěšného začleňovaní LGBT zaměstnanců do komunity. V tomto ohledu má své dobré zkušenosti i Harry Odenhoven, Group Customer Experience and Operations Director, Vodafone, který stojí v čele veřejných projektů, které napomáhají LGBT zaměstnancům s přiznáním své sexuální orientace.  Konkrétní příklady kampaní také potvrdily, že se do cílených aktivit zapojuje jak většina zaměstnanců, tak i veřejnost.

Jeden ze současných trendů je také vznik podpůrné sítě zaměstnanců (ERG), které sjednocují LGBT komunitu uvnitř firmy. Je na každém jedinci, zda se připojí či nikoliv. Jejich snahou je napomoci vytvořit otevřenou firemní kulturu, v rámci níž LGBT zaměstnanci budou moci „volně dýchat“, tedy se účinně a otevřeně zapojit. Tomu napomáhá, zejména v zahraničí, i podpora státu a nová legislativní pravidla, mezi která patří například legalizace manželství mezi páry stejného pohlaví, právo na adopci či umělé oplodnění atd. Své zkušenosti ze zahraničí k tomuto tématu představili zástupci portugalské Charty Diverzity Cavalheiro Gonçalo, Pires Joana a Pereira João.

Nedílnou a nezbytnou součástí otevřené firemní kultury je i narovnání benefitů mezi zaměstnanci. V praxi to například znamená, že všichni zaměstnanci mají nárok na 1 den volna na uzavření sňatku/ registraci, 5 dnů volna pro čerstvé rodiče atd. O změnu interních pravidel a své dobré zkušenosti z praxe se proto podělila i Jana Vychroňová, Business Partner, Vodafone Czech Republic.

Vytvářet více inkluzivní prostředí pro LGBT zaměstnance, dodavatele a zákazníky napomáhá v České republice právě iniciativa Pride Business Forum. Fórum každoročně přináší manažerům a byznys profesionálům ojedinělou příležitost ke sdílení zkušeností v otázkách diverzity ve firemním prostředí. Letošní konference bude opět ojedinělou příležitostí. Informace o akci poskytneme již brzy.

 

12345...

Signatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN