Archiv článků

Více kariér v životě, odlišné vnímání benefitů a potřeba větší flexibility práce, která umožňuje přizpůsobit si pracovní dobu aktuálním životním potřebám – tak vypadají požadavky současné generace mileniálů, která bude už za 3 roky dominovat na trhu práce. Právě teď je proto nejvyšší čas začít se novým požadavkům přizpůsobovat, protože to, co se dnes používá k náboru zaměstnanců a HR, v dohledné době přestane fungovat a firmy nebudou mít dostatek kvalifikovaných pracovníků.

Podle průzkumů si tato generace dobře uvědomuje, že bude pracovat mnohem déle, než jejich rodiče. Proto se nebojí udělat i několikaměsíční přestávku v práci, odjet do zahraničí a po návratu začít „od znova“. Výjimkou proto nebude 5-6 kariér za život.

Kromě práce je pro mileniály také důležitý pocit, že pracují pro firmu, na kterou můžou být hrdí, jelikož se věnuje mnoha charitativním činnostem, za kterými stojí viditelný přínos pro společnost. Rádi se pak do těchto aktivit zapojují a chlubí se na svých sociálních sítích. Dobré renomé firmy je pro ně velmi důležité a benefitům typu auto nebo mobil již pomalu odzvonilo. Proč ne, vždyť si je mohou díky novým službám typu car sharing za pakatel vypůjčit.

Snem každého mileniála je stoprocentní svoboda výkonu práce = stoprocentní home office. Takovou možnost dává v České republice svým zaměstnancům například firma Microsoft, která však díky průzkumu sama zjistila, že by tento benefit měl mít i svá omezení. Důvodem je zachování sounáležitosti týmu. Stále totiž platí, že osobní kontakt je mezi kolegy velice přínosný a podporuje týmového ducha. K jeho zachování přitom stačí 2 společné schůzky týdně.

Firmy podnikající v České republice si zatím nové požadavky mladé generace příliš neuvědomují. Flexibilita práce je stále, s výjimkou velkých mezinárodních společností, na úrovni výjimečných zkrácených úvazků. A i v oblasti časové flexibility je ČR s 5,5 % zkrácených úvazků na konci EU. Průměr je přitom zhruba 4x vyšší.

Do které skupiny patříte vy? Více se můžete dočíst zde nebo v tabulce generací na http://generace.forbes.cz/tabulka/

Zatímco tuzemské pobočky nadnárodních korporací do svého vedení vtahují čím dál víc manažerek, v českých firmách vlastněných státem a společnostech kotovaných na pražské burze je trend opačný.

První zevrubná analýza zastoupení žen ve vedení strategických firem v Česku mimo jiné ukázala, že zastoupení žen v dozorčích radách společností kotovaných na burze je v ČR druhé nejnižší v rámci osmadvacítky EU. Zatímco u členských států unie průměr dosahuje devatenácti procent, v průměrné české firmě to je sedm procent. Hůře v celé Evropské unii už je na tom jenom Malta.

Analýzu si zadaly nevládní organizace Byznys pro společnost a Otevřená společnost u Národohospodářského ústavu Akademie Věd ČR v rámci dlouhodobého projektu Diverzita 2013+ – Getting women on board” (více na www.diverzita.cz). Výsledky průzkumu předsedkyni platformy Byznys pro společnost, Pavlínu Kalousovou, nepřekvapily: „Měli jsme jasné indikace z trhu, že u soukromých firem se situace přirozeně zlepšuje. Například signatářské firmy evropské Charty diverzity prokazují, že se naučily pracovat s diverzitou a začínají chápat, že se jim ženy ve vedení ekonomicky vyplatí. Takže zatímco v privátním sektoru jde v posledních 10 letech trend jednoznačně nahoru, u státních podniků a firem s většinovou státní účastí, stejně jako u firem kotovaných na burze se situace nejen nezlepšuje, ale naopak zhoršuje.”

Studie využívala data platná k 31. 12. 2013, ze kterých vyplývá, že ze 33 zkoumaných státních podniků vede dozorčí rady žena pouze ve čtyřech případech. Největší zastoupení ženského pohlaví v dozorčí radě pak vykazuje Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, který má sto procentní zastoupení, jelikož jeho tříčlennou radu tvořily tři ženy. Vysoký podíl ženského zastoupení v dozorčích radách má také Textilní zkušební ústav, Státní léčebné lázně Janské Lázně, Technický a zkušební ústav stavební Praha nebo Státní tiskárna cenin.

Detailní výsledky analýzy přinesly ve speciální příloze Hospodářské noviny.

U firem na burze se autoři studie zaměřili na rozložení sil v těch podnicích, kterých by se měla dotknout směrnice Evropské komise o povinném minimálním 40procentním zastoupení žen ve správních a dozorčích radách. „Šest ze třinácti firem kotovaných na pražské burze nemá ženu v představenstvu ani v dozorčí radě a jen tři z nich mají ženu v dozorčí radě,” komentoval výsledek Petr Janský z Národohospodářského ústavu Akademie Věd ČR.

„Stát, jako předkladatel regulací, by měl prosazované hodnoty sám reprezentovat. Je na místě otázka, proč je v případě státních podniků a státem vlastněných firem tak nízké zastoupení žen ve vedení těchto firem,” reagoval na výstupy dat Czeslaw Walek, šéf nevládní organizace Otevřená společnost, která na projektu spolupracuje.

„Většina debat o diverzitě se vede jen ve smyslu kvót a mluví se o nich hlavně v souvislosti se soukromými firmami. Naše analýza však ukazuje, že v privátní sféře by měl stát spíše využít pozivitních trendů a především podporovat firmy, které již se zastoupením žen pracují dobře. A pokud by měla nastoupit případná regulatorní opatření, tak by kvóty měly být směrovány jen tam, kde se změna přirozenou cestou nedaří,” uzavřela Pavlína Kalousová z Byznys pro společnost.

O projektu:

Projekt platformy Byznys pro Společnost Diverzita 2013+ – Getting women on board. Bereme ženy na palubu je realizován ve spolupráci s Otevřenou společností, Národohospodářským ústavem Akademie věd UK a norským Inistitute for Social Research díky finanční podpoře Norských fondů, prostřednictvím projektu Dejme (že)nám šanci, který v ČR realizuje Nadace Open Society Fund Praha. Projekt si klade za cíl intenzivní komunikační kampaní upozornit na opodstatněnost zvýšení, dosud nízkého, zastoupení žen ve vedení státních, městských i soukromých firem.

www.diverzita.cz

CSR novinky

Veřejnou diskuzi a zároveň natáčení uspořádalo vydavatelství Economia k jednomu z našich témat roku – pracovní diverzitě. Hlavního hosta, eurokomisařku Věru Jourovou, uvítal Kamil Čermák, výkonný ředitel skupiny BMM, která se stará o část majetku Zdeňka a Michaely Bakalových (jimž patří i Economia).

CSR novinky

Jedna z hlavních tezí setkání: Zatímco v českých pobočkách nadnárodních firem se poměr žen a mužů ve vedení vyrovnává, v českých státních firmách a společnostech na burze je situace opačná.

CSR novinky

Pavlína Kalousová, předsedkyně platformy Byznys pro společnost a Martina Březinová, generální ředitelka Sodexo Benefity.

CSR novinky

Moderování debaty se ujala Petra Horáková, redaktorka Hospodářských novin a držitelka Novinářské ceny odpovědného byznysu v rámci ankety TOP Odpovědná firma. V pozadí zprava Věra Jourová, Martina Březinová, Monika Šimánková ze společnosti Hestego a Pavlína Kalousová.

CSR novinky

Pořad se natáčel ve studiu v elegantním newsroomu vydavatelství Economia, kde mimo jiné pravidelně vzniká pořad DVTV.

CSR novinky

Diskuze v Economia byla součástí projektu platformy Byznys pro SpolečnostDiverzita 2013+ – Getting women on board. Bereme ženy na palubu”. Ten je realizován díky finanční podpoře Norských fondů, prostřednictvím projektu Dejme (že)nám šanci, který v České republice realizuje Nadace Open Society Fund Praha. Projekt si klade za cíl intenzivní komunikační kampaní upozornit na opodstatněnost zvýšení, dosud nízkého, zastoupení žen ve vedení státních, městských i soukromých firem.

 

CSR novinky

Věra Jourová se během debaty mimo jiné svěřila, že si váží všech debat o tématu rovnosti žen a mužů v práci, které jsou o širším významu diverzity, ne jen o kvótách.

CSR novinky

Celý záznam veřejné debaty najdete na webech vydavatelství Economia. Již brzy.

 

 

Naše aktivita na podporu diverzity je součástí projektu platformy Byznys pro Společnost Diverzita 2013+ – Getting women on board. Bereme ženy na palubu. Je realizován díky finanční podpoře Norských fondů, prostřednictvím projektu Dejme (že)nám šanci, který v České republice realizuje Nadace Open Society Fund Praha. Českými partnery projektu jsou Otevřená společnost, o.p.sNHÚ AV ČR, v.v.i. Norským partnerem je Institute of social research

 

CSR novinky

 

Hospodářské noviny 19. 1. 2015

TISKOVÁ ZPRÁVA:

Eurokomisařka Jourová jednala s vrcholnými představiteli českého byznysu o diverzitě a CSR

Praha, 16. ledna 2015 – Společenskou odpovědnost firem (CSR) a diverzitu jako klíčový pilíř podnikání firem podporovaných i Evropskou komisí (EK) probírala na setkání v Praze se zástupci největších tuzemských firem eurokomisařka Věra Jourová.

Česká zástupkyně v EK, která má na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost žen a mužů věnovala během jednání zvláštní pozornost pohledu domácího byznysu na program diverzity v zaměstnání. Tedy projektů, které řeší a podporují všeobecně tolerantní pracovní prostředí – nezávisle na pohlaví, věku, náboženství, zdravotním stavu, rase či sexuální orientaci.

Česko se na sklonku loňského roku stalo 14 zemí EU, ve které mohou zaměstnavatelé podepisovat závazky Charty diverzity, která tolerantnost v práci upravuje. V Evropě ji dosud podepsalo přes 7000 zaměstnavatelů a první dvacítka se již připojila i v ČR (více na www.diverzita.cz).

“Jsem potěšena, že se české firmy rozhodly přistoupit dobrovolně k samoregulačnímu opatření, kterým je evropská Charta diverzity a daly tím najevo opravdový závazek k podpoře různorodosti na pracovním trhu,” prohlásila po setkání s generálními řediteli a členy vedení firem Věra Jourová.

Pražskou schůzku organizovala platforma Byznys pro společnost (BpS), která sdružuje přední tuzemské podniky, zajímající se o společenskou odpovědnost a udržitelnost a která je rovněž národním koordinátorem evropské Charty diverzity v České republice.

„Pro úspěch odpovědného přístupu k podnikání potřebujeme obě strany, firmy i uznání a podporu státu. A diverzita na pracovním trhu je otázkou, která je nadnárodní a podpora Evropské komise hraje klíčovou roli i pro Česko”, vysvětlila Pavlína Kalousová z Byznysu pro společnost.

Zástupci firem se při debatě s komisařkou Jourovou shodli, že ČR musí řešit například nízké zastoupení žen ve vedení firem, s nímž se dlouhodobě potýká – v dozorčích radách a představenstvech není žen ani čtvrtina, ředitelek společností je méně než 10%. Třeba aktuální studie firmy Bisnode analyzující více než 4700 firem přitom upozornila, že přítomnost žen v představenstvu a dozorčí radě českých akciových společností má jasný pozitivní vliv na jejich finanční stabilitu.

Schůzka tuzemských top manažerů s Věrou Jourovou byla prvním krokem k širší diskuzi mezi zástupci byznysu a veřejné správy o strategickém rozvoji tuzemského CSR a programů diverzity, kterou hodlá platforma v roce 2015 rozvíjet.

INFOBOX: Top manažeři, kteří jednali s komisařkou Jourovou 16.1.2015 v Praze (firmy v abecedním pořadí):

ABB – Hannu Kasi, CEO

Accenture ČR – Alena Sochorová, členka vedení (Senior Executive)

ČEZ Group – Michaela Chaloupková, členka představenstva

ČMSS – Vladimír Staňura, CEO

Erste Group Bank AG – Vera Budway, Chief Diversity Officer

GSK – Monika Horníková, CEO

IBM ČR a SR – Milena Jabůrková, členka vedení (Governmental Programs Executive)

Komerční banka – Pavel Jirák, člen představenstva

Microsoft – Biliana Weber, CEO

O2 – Ctirad Lolek, HR Director

Skanska ČR a SR – Jan Doleček, člen představenstva

Sodexo Česká republika – Martina Březinová, CEO

Tesco Stores – Jiří Mareček, člen vedení

O Byznys pro společnost, z.s.:

Největší odborná platforma firem pro sdílení a šíření principů odpovědného a trvale udržitelného podnikání v ČR. Uděluje prestižní ceny TOP Odpovědná firma pro nejlepší CSR projekty (Corporate Social Responsibility).

www.byznysprospolecnost.cz Otevřít odkaz v novém okně

https://www.facebook.com/byznysprospolecnost Otevřít odkaz v novém okně

https://twitter.com/CSR_CZ Otevřít odkaz v novém okně

Kontakt pro média: Pavlína Kalousová, kalousova@byznysprospolecnost.cz

 

TISKOVÁ ZPRÁVA: Prvních 21 tuzemských firem podepsalo evropskou Chartu Diverzity

Praha, 26. listopadu 2014 Evropská Charta Diverzity, v níž se přední zaměstnavatelé hlásí k závazku rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí, oficiálně odstartovala i v Česku. Chartu podporuje Evropská komise (DG Justice) a v ČR je uváděna pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové.

Podpis a naplňování charty v České republice jako národní partner koordinuje nezisková organizace Byznys pro společnost, která sdružuje přední tuzemské podniky, zajímající se o společenskou odpovědnost a udržitelnost. Českou verzi Charty Diverzity již platforma představila v říjnu i na celoevropské konferenci v UNESCO v Paříži.

Česko je 14 zemí EU, ve které mohou zaměstnavatelé k chartě přistupovat. V Evropě ji podepsalo již přes 7000 zaměstnavatelů.

Charta se po podpisu stává jedním ze strategických dokumentů pro zaměstnavatele. Vychází z předpokladu, že v ekonomickém zájmu společností je budovat firemní kulturu, která je profesně otevřená každému, nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci. (kompletní text charty ZDE).

 „V každé zemi je text upraven podle národních podmínek, platí to i pro námi připravenou českou verzi,” uvedla Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznys pro společnost: „Klíčové je, že se i čeští zaměstnavatelé mohou připojit k principu diverzity a jasně deklarovat její podporu”.

Již 83% evropských firem přiznává, že programy diverzity mají pozitivní efekt na jejich byznys. A 52% zavádí diverzitu kvůli zlepšení firemní kultury a řízení lidí. Navíc 79% Evropanů chce, aby firmy podporovaly různorodost na pracovišti.  Dokument je zároveň podkladem pro evropské instituce, které se společenskou odpovědností byznysu a uplatňováním rozmanitosti na pracovištích zabývají.

“Diverzita je jedním ze způsobů, jak různorodost respektovat a využít. Snažíme se získat a udržet si zaměstnance s různorodými znalostmi, perspektivou, zkušenostmi či stylem práce, což podporuje kreativitu a inovace, základní předpoklad udržitelného podnikání,” říká k zavádění diverzity Monika Horníková, generální ředitelka GlaxoSmithKline.

Evropská Charta Diverzity v České republice startuje přesně rok od vzniku dokumentu Memorandum Diverzita 2013+, v němž se tuzemské podniky zavázaly zajistit rovné pracovní příležitosti žen. Jednadvacet z nich nyní svůj závazek prostřednictvím charty rozšířilo také na další skupiny na trhu práce(výčet společností – viz infobox níže). „Diverzita je jednou z priorit společnosti IBM na celosvětové úrovni. Výjimkou není ani Česká republika,” odůvodňuje podporu charty diverzity Branislav Šebo, generální ředitel IBM ČR.

Chartu podpořilo rovněž Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministryně Michaela Marksová k dokumentu poznamenala, že „považuje téma pracovní diverzity obecně za velice důležité, a proto Chartu Diverzity v České republice podporuje”.

Česká republika bude podle očekávání v příštích letech na poli společenské odpovědnosti firem, udržitelného rozvoje a rovných pracovních podmínek hrát velmi důležitou roli. Právě tuto agendu by jako jednu ze svých priorit měla v rámci EU obhajovat česká eurokomisařka Věra Jourová.

Výčet prvních signatářů v České republice (k datu 26.11.2014)

 

Accenture

Allen & Overy

Antalis

British Chamber of Commerce Czech Republic

Česká spořitelna

ČSOB

GE Money Bank

GSK

IBM Česká republika

Kooperativa pojišťovna

Microsoft Czech Republic

Novartis

Pivovary Staropramen

Plzeňský Prazdroj

PwC Česká republika

Skupina ČEZ

Sodexo

Sodexo Benefity

O2

Unilever ČR

ZENTIVA GROUP

 

 

O Byznys pro společnost, z.s.:

Největší odborná platforma firem pro sdílení a šíření principů odpovědného a trvale udržitelného podnikání v ČR. Každoročně uděluje také prestižní ceny TOP Odpovědná firma pro nejlepší a nejinovativnější CSR projekty (Corporate Social Responsibility).

www.byznysprospolecnost.cz Otevřít odkaz v novém okně

https://www.facebook.com/byznysprospolecnost Otevřít odkaz v novém okně

https://twitter.com/CSR_CZ Otevřít odkaz v novém okně

 

Kontakt pro média: Pavlína Kalousová, kalousova@byznysprospolecnost.cz, 724 260 607

12

Signatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN