Archiv článků

Zaměstnavatelé a zástupci státní správy se shodli na nutnosti podporovat návrat matek po mateřské dovolené. Vyplynulo to z konference Matky vítány, která se uskutečnila 10. března 2017 v Praze.

Nezaměstnanost v ČR je rekordně nízká, přesto zde ve srovnání s okolními evropskými státy pracuje velice málo žen s dětmi do 6 let. Zaměstnavatelé kvůli tomu přichází o velký potenciál.

Pokles počtu jeslí ženám vzalo možnost svobodné volby. Otázkou zůstává, jak ženám s dětmi umožnit pracovat,“ řekl prof. Vojtěch Krebs, odborník na sociální politiku z VŠE. Pro dosažení tohoto cíle je nutná provázanost flexibilního pracovního trhu, nabídky přístupné předškolní péče, úprava dávek a zdanění. „V ČR je nízká zaměstnanost žen s malými dětmi a také málo mužů, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. Může za to mimo jiné i výše dávky, která má dopad na rozhodnutí, kdo z rodičů zůstane doma,“ vysvětlila Martina Štěpánková Štýbrová, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV ČR.

Vít Kaňkovský z Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doplnil, že je pro zaměstnavatele velmi důležité, aby se nebál zaměstnávat ženy po mateřské. Je proto dobře, že existuje celá řada rodičů, kteří mají vlastní pozitivní zkušenosti. Je mezi nimi i Kateřina Rothbauer Bernardová, která se rozhodla pro svůj pracovní návrat, když bylo dítěti 6 měsíců. „Odchod od dítěte nebyl snadný, ale v rozhodnutí mne podpořil manžel a také zaměstnavatel,“ shrnula své zkušenosti.

Sedm z deseti matek si myslí, že hlavní překážkou návratu do práce je nedostatečně flexibilní pracovní doba v podobě např. zkráceného úvazku. Dvě pětiny uvedlo, že se po rodičovském volnu do původního zaměstnání nevrátilo kvůli neochotě zaměstnavatele nebo zrušení pracovního místa. Vyplynulo to z našeho březnového průzkumu, kterého se zúčastnilo 436 matek. „Největší problém vidí ženy v nedostatečně flexibilním trhu práce, který nemusí znamenat pouze zkrácené úvazky. Ty mohou být paradoxně v některých profesích již finančně nemotivační“ uvedla Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznys pro společnost.

Mezi vstřícné firmy patří např. Vodafone, Karina Govindji, Head of Diversity & Inclusion potvrdila, že se v rámci pilotních programů osvědčily zaměstnanecké sítě, v rámci kterých maminky mezi sebou sdílí zkušenosti. Podle Marie Zemanové z ČSOB Penzijní společnosti je každá vracející se matka výborně vybavená, protože zvládá řešit problémy a je flexibilní. Společnost jim nabízí celou řadu  programů včetně firemní školky. Petra Červinková ze společnosti Hennlich k tomu dodala, že odchody zaměstnanců na mateřskou vytváří ve firmě příležitost k odstraňování stereotypů, zavádění nového stylu komunikace včetně managementu mateřské a rodičovské dovolené. Pro své zaměstnance například zprostředkovává brožuru, jak naplánovat svůj odchod na mateřskou a rodičovskou dovolenou a následný návrat co nejefektivněji. Anna Hudáková, Sanofi Group potvrdila, že je udržování kontaktu se zaměstnanci velice důležité. Firma k tomu využívá mimo jiné internetové stránky a newsletter.

Nástrojem osvobození od stereotypního myšlení je technologický pokrok, upozornila Adriana Dergam z Vodafone. Umožňuje tak ženám svobodnou volbu kombinace mateřství a kariéry. Maminky pracující ve společnosti Vodafone mohou po uplynutí šestiměsíční mateřské dovolené využít zkrácené pracovní doby na 30 hodin týdně, za kterou dostanou zaplaceno stejně, jako kdyby pracovaly na plný úvazek. Půl roku po návratu do zaměstnání navíc dostanou dorovnaný rozdíl mezi mzdou ve Vodafonu a finanční podporou od státu za prvních 16 týdnů mateřské dovolené.

Speciální průzkum Byznysu pro společnost také ukázal, že mezi dotazovanými zaměstnavateli (36 společností) jsou dvě třetiny firem, které jsou se ženami na rodičovské dovolené stále v kontaktu. Tři čtvrtiny umožňují matkám částečný úvazek a 63 % práci z domova. Tu řeší i zákoník práce, který by měl být, podle Markéty Pekarové Adamové, předsedkyně Podvýboru pro lidská práva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nastaven tak, aby zaměstnavatelé mohli využít potenciál všech zaměstnaneckých skupin. Zatuhlému českému trhu práce by také pomohlo zmírnění podmínek pro zřizování školek, spravedlivější výpočet mateřské a zrychlené čerpání rodičovského příspěvku. „Také firmy musí začít uvažovat jinak. Průměrný počet zkrácených úvazků je v Evropě kolem 20 %, u nás je to jen kolem 5 %. To by se mělo změnit,“ upozorňuje Hana Púllová ze společnosti Randstad. Milena Jabůrková ze Svazu průmyslu a dopravy ČR k tomu dodává, že pravidla flexibilní práce v praxi nefungují, pokud si o jejich zavedení sami zaměstnanci neřeknou. Stát by přitom měl zaměstnavatelům odstraňovat byrokratické překážky.  A také by měl jít příkladem a ukázat, že lze v pohodě sladit osobní a pracovní život, upozornila Jana Kvasnicová z Kanceláře veřejného ochránce práv.

 

Fotogalerie ZDE

 

Ke stažení:

 

Děkujeme partnerům konference.

Hlavní partner:

Partneři:

             

Mediální partneři:

      

Jak firmy začleňují LGBT zaměstnance do pracovního kolektivu a pomáhají s coming outem, jakým způsobem sjednocují poskytování benefitů a jak jim v tomto snažení pomáhá stát? To byla témata letošního prvního workshopu v rámci Pride Business Forum, které se uskutečnilo 10. 2. 2017 v sídle společnosti Vodafone. Setkání uspořádal společně Byznys pro společnost (evropská Charta Diverzity) a Prague Pride za podpory společnosti Vodafone.

Získání podpory vedení je jeden z nejdůležitějších předpokladů úspěšného začleňovaní LGBT zaměstnanců do komunity. V tomto ohledu má své dobré zkušenosti i Harry Odenhoven, Group Customer Experience and Operations Director, Vodafone, který stojí v čele veřejných projektů, které napomáhají LGBT zaměstnancům s přiznáním své sexuální orientace.  Konkrétní příklady kampaní také potvrdily, že se do cílených aktivit zapojuje jak většina zaměstnanců, tak i veřejnost.

Jeden ze současných trendů je také vznik podpůrné sítě zaměstnanců (ERG), které sjednocují LGBT komunitu uvnitř firmy. Je na každém jedinci, zda se připojí či nikoliv. Jejich snahou je napomoci vytvořit otevřenou firemní kulturu, v rámci níž LGBT zaměstnanci budou moci „volně dýchat“, tedy se účinně a otevřeně zapojit. Tomu napomáhá, zejména v zahraničí, i podpora státu a nová legislativní pravidla, mezi která patří například legalizace manželství mezi páry stejného pohlaví, právo na adopci či umělé oplodnění atd. Své zkušenosti ze zahraničí k tomuto tématu představili zástupci portugalské Charty Diverzity Cavalheiro Gonçalo, Pires Joana a Pereira João.

Nedílnou a nezbytnou součástí otevřené firemní kultury je i narovnání benefitů mezi zaměstnanci. V praxi to například znamená, že všichni zaměstnanci mají nárok na 1 den volna na uzavření sňatku/ registraci, 5 dnů volna pro čerstvé rodiče atd. O změnu interních pravidel a své dobré zkušenosti z praxe se proto podělila i Jana Vychroňová, Business Partner, Vodafone Czech Republic.

Vytvářet více inkluzivní prostředí pro LGBT zaměstnance, dodavatele a zákazníky napomáhá v České republice právě iniciativa Pride Business Forum. Fórum každoročně přináší manažerům a byznys profesionálům ojedinělou příležitost ke sdílení zkušeností v otázkách diverzity ve firemním prostředí. Letošní konference bude opět ojedinělou příležitostí. Informace o akci poskytneme již brzy.

 

V době, kdy je v České republice jedna z nejnižších úrovní nezaměstnanosti, jsou změny na pracovním trhu nevyhnutelné. Zaměstnavatelé si váží spolehlivých a pracovitých zaměstnanců a snaží se je udržet. V této souvislosti nelze opomenout skrytý potenciál, který mají přímo před očima. Jsou jimi matky, které se vrací po mateřské dovolené. Jak nalákat ženy zpět do zaměstnání, porozumět jejich potřebám a nabídnout vhodné benefity? Právě na to se zaměřují naše dva průzkumy, jejichž výsledky budeme prezentovat 10. března na konferenci „Matky vítány“.

Zapojte se i vy

Proč se matky nevrací dle očekávání? Známe dostatečně jejich potřeby? Nabízíme benefity, které jsou žádoucí? Otázky, které jsou pro firmu nevyhnutelné. Podělte se s námi, jak to chodí na straně zaměstnavatele.  Krátký dotazník najdete zde.

Plánujete návrat do zaměstnání a bojíte se, nebo jste se o něj již pokusila, ale nevyšlo to kvůli nepříznivým podmínkám na straně zaměstnavatele? Jaké jsou vaše potřeby, které ulehčí váš návrat? Zajímá nás váš názor. Krátký dotazník je k dispozici zde.

Konference

Výsledky průzkumu mají za cíl propojit přání a potřeby rodičů a zaměstnavatelů. K dispozici budou na již zmíněné konferenci „Matky vítány“. Diskutovat budeme především otázky, jaký mají matky sociální i ekonomický přínos pro zaměstnavatele, jakým způsobem je firmy podporují v rychlejším a efektivnějším návratu a zda existuje státní podpora pro firmy, které chtějí realizovat aktivity prorodinné politiky, která by usnadnila návrat rodičů do zaměstnání. Neopomeneme ani témata diverzita, flexibilita, work-life balance. Konference je určena pro velké i menší zaměstnavatele, odborníky, média, stát a profesní sdružení.

Hlavním partnerem je společnost Vodafone, spolupracujícím partnerem společnost ČSOB, Randstad a mediálním partnerem portál JenProŽeny.cz a časopis Týden.

 

Více informací a registrace zde.

 

Jak implementovat moderní HR do konzervativní firemní kultury? Jaká jsou na této cestě možná úskalí a dá se jim vyhnout? Nejen na tyto otázky jsme se zaměřili 25. ledna na diskuzním setkání, které jsme připravili společně s firmou HOCHTIEF CZ.

Adriana De Martini a Karolína Kříženecká ze společnosti HOCHTIEF CZ na příkladu společnosti HOCHTIEF provedly účastníky vlastními zkušenostmi při zavádění nástrojů moderního HR a interní komunikace. Diskuse se tak vedla nad tím, jak dobře nastavit komunikaci, jak provázat komunikaci s různorodou organizační strukturou, jak mohou pomoci klíčoví spojenci mezi zaměstnanci tzv. ambasadoři, jak zapojit vedení a střední management. Zajímavé bylo také téma, jak překonávat úskalí při komunikaci se zaměstnanci, kteří  nemají přístup na intranet. A jaká další témata se probírala? Jak pracovat se zaměstnanci s různou úrovní motivace, věková diverzita a stárnutí zaměstnanců, diverzita zaměstnanců z pohledu vzdělání a jak jí v HR komunikaci překlenout, jak motivovat střední management pro změnu, transformace konzervativní firmy na firmu 21. století (noví zaměstnanci versus zakladatelé), jak připravit firmu na inkluzi cizinců či mladých apod.

Celá řada témat rezonovala mezi účastníky, a tak se na dalším setkání budeme věnovat příkladům z jiných firem i detailní diskusi nad těmi nejpalčivějšími. Výsledkem by mohla být i sada doporučení a příkladů. Zájemci o účast se, prosím, hlaste Veronice Hejzlarové na email: hejzlarova@byznysprospolecnost.cz.

 

 

Byznys pro společnost ve spolupráci se společností HOCHTIEF CZ pořádá 25. ledna setkání, které se bude věnovat implementaci moderního HR (technologie, agilní firemní kultura, princip diverzity) v konzervativním prostředí. Důvod je zřejmý –  v České republice převládá spíše konzervativní firemní kultura s jednotným stylem HR a implementace každé změny je výzvou. Ve společnosti s takovou kulturou nebo u velmi zaměstnanecky různorodé základny není možné oslovovat zaměstnance jedním jazykem. Jednotlivé skupiny a úrovně mají různorodé potřeby, k jejich zapojení a motivaci je tak nezbytné volit různý přístup. Přes veškerou snahu je ale u zaměstnanců často cítit rozporuplné přijetí nových technologií a moderního modelu HR.

„Na setkání chceme sdílet zkušenosti z prosazování moderního HR, ať už se jedná o konkrétní nástroje a technologie, agilní firemní kulturu, nebo principy diverzity. Budou prezentovány příklady best practise, diskutovány ale budou i opačné situace a postupy, které se neosvědčily. Probírat se bude zapojení klíčových zaměstnanců, vlivu managementu společnosti a účinnosti interní komunikace. Dotkneme se také tématu různých generačních a vzdělanostních skupin na pracovišti,“ říká Adriana De Martini, Head of HR Management HOCHTIEF CZ.

K dispozici jsou ještě volná místa, proto se neváhejte na akci registrovat a přijďte se podělit o své zkušenosti, na co narážíte ve vaší společnosti a jak se daří tyto obtíže řešit.

 

...23456...

Signatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN