Archiv článků

Byznys pro společnost ve spolupráci se společností HOCHTIEF CZ pořádá 25. ledna setkání, které se bude věnovat implementaci moderního HR (technologie, agilní firemní kultura, princip diverzity) v konzervativním prostředí. Důvod je zřejmý –  v České republice převládá spíše konzervativní firemní kultura s jednotným stylem HR a implementace každé změny je výzvou. Ve společnosti s takovou kulturou nebo u velmi zaměstnanecky různorodé základny není možné oslovovat zaměstnance jedním jazykem. Jednotlivé skupiny a úrovně mají různorodé potřeby, k jejich zapojení a motivaci je tak nezbytné volit různý přístup. Přes veškerou snahu je ale u zaměstnanců často cítit rozporuplné přijetí nových technologií a moderního modelu HR.

„Na setkání chceme sdílet zkušenosti z prosazování moderního HR, ať už se jedná o konkrétní nástroje a technologie, agilní firemní kulturu, nebo principy diverzity. Budou prezentovány příklady best practise, diskutovány ale budou i opačné situace a postupy, které se neosvědčily. Probírat se bude zapojení klíčových zaměstnanců, vlivu managementu společnosti a účinnosti interní komunikace. Dotkneme se také tématu různých generačních a vzdělanostních skupin na pracovišti,“ říká Adriana De Martini, Head of HR Management HOCHTIEF CZ.

K dispozici jsou ještě volná místa, proto se neváhejte na akci registrovat a přijďte se podělit o své zkušenosti, na co narážíte ve vaší společnosti a jak se daří tyto obtíže řešit.

 

Tematické expertní setkání, které proběhlo 22. 11. 2016 v sídle společnosti PwC Česká republika, představilo účastníkům z řad signatářů Charty Diverzity příklady dobré praxe, hodnocení a benchmarking dotazníku DISA (Diversity and Inclusion Strategic Assessment) a připravované akce a projekty na rok 2017.

Program zahájily dvě firmy, které se umístily na předních příčkách v kategorii Diverzita 2016 cena společnosti GSK, udílené v rámci ceny TOP Odpovědná firma 2016. Logistická společnost C.S. CARGO, která sídlí ve Středočeském kraji, představila svůj program na získávání nových zaměstnanců na pozici řidičů kamionů, kterých má dlouhodobě nedostatek. Firma svoji komunikaci zacílila na ženy, potenciální řidičky, kterým za pomoci mediálních kanálů ukázala, že práce řidiče kamionu je přístupná i jim. Zároveň společnost ženám nabídla na míru ušité podmínky a benefity. Kampaň byla velmi úspěšná a C.S.CARGO v ní nadále pokračuje.

Jana Vychroňová, Business partner People and Property, ze společnosti Vodafone, která získala zlatý certifikát v kategorii Diverzita 2016, prezentovala program na podporu LGBT komunity. Firma je k této skupině velmi přátelská svojí firemní kulturou. Zavedla navíc den volna na registrované partnerství, na které zákon zapomíná. Do tohoto tématu také aktivně zapojuje vedení firmy, které například při zdolání cíle finanční sbírky pro organizaci S barvou ven, strávilo celý den v barevných parukách.

Byznys pro společnost pak podrobně představil výsledky dotazníku DISA, který hodnotí nastavení strategie diverzity v jednotlivých společnostech v různých oblastech a signatáři Charty Diverzity ho povinně každé dva roky vyplňují. Hodnocení firem také zahrnuje benchmark, který ukazuje stav trhu u vybraných otázek dotazníku. Podrobné výsledky budou veřejnosti představeny na jaře 2017.

 

2-kopie

 

patricia-kabathova-general-manager-medical-devices-czech-republic-slovakia-hungary-dana-vlckova-hr-managerV minulých 6 měsících se počet signatářů Charty Diverzity rozrostl o 6 nových firem. Svým podpisem stvrdili, že budou vytvářet pracovní prostředí, které je otevřené každému nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci.

Podporovat diverzitu a rozmanitost na pracovišti se rozhodla společnost BONATRANS GROUP, která je jediný český a největší evropský výrobce železničních dvojkolí a patří mezi světové špičky v oboru. Své produkty exportuje do více než osmdesáti zemí světa na pěti kontinentech. Kromě toho, že je významným výrobcem a regionálním zaměstnavatelem, věnuje se dlouhodobě a systematicky společenské odpovědnosti. Pro BONATRANS se kolo inovací, nových nápadů a projektů nikdy nepřestává točit a firma dodává, že je hrdá na svoji péči o životní prostředí a na snižování ekologické stopy, stejně tak na programy, kterými aktivně přispívá k rozvoji místní komunity.

Chartu Diverzity podepsal také první státní podnik. Je jím Palivový kombinát Ústí, s. p., který dlouhodobě naplňuje principy společenské odpovědnosti a aktivně podporuje rovné příležitosti ve vztahu nejen ke svým zaměstnancům. Podle ředitele státního podniku Ing. Petra Lence mají všechny stěžejní činnosti a cíle firmy přesah směrem k CSR. K jejich naplnění je proto třeba různých specialistů zastoupených v projektových týmech. Organizace má řadu pracovních míst, v nichž nacházejí uplatnění zaměstnanci se zdravotním postižením a podnik také podporuje genderovou vyváženost, mj. v oblasti zaměstnávání žen ve vedoucích funkcích.

 Dalším signatářem je jednička na českém drogistickém trhu dm drogerie markt. Ve střední a jihovýchodní Evropě patří k největším drogistickým řetězcům. „Důvodem podpisu je, že považujeme diverzitu za zdroj energie, kreativity a nových impulsů. Díky propojení rozmanitých světů se spolupracovníci dm učí od sebe navzájem a dochází tak k přínosným synergiím. Vítáme spolupracovníky bez ohledu na věk, pohlaví či národnost. Upřednostňujeme spolupráci v týmech a zároveň ctíme individualitu každého jednotlivce,“ říká Alena Střížová, prokuristka společnosti a vedoucí lidských zdrojů.

„Podepsání Charty diverzity bylo pro nás dalším logickým krokem na cestě aktivního upevňování diverzity a inkluze do firemní kultury,“ vysvětluje svůj podpis Patrick Tobler, ředitel lidských zdrojů v Carrier Commercial Refrigeration. Carrier je světovým lídrem v oblasti špičkových klimatizačních a chladicích řešení. Je součástí divize Climate, Controls & Security, která patří do korporace United Technologies. Od roku 2014 firma vyrábí v České republice také klimatizační jednotky a tepelná čerpadla.

Globální advokátní kancelář Dentons Česká republika si zakládá na poskytování svým klientům konkurenční výhody ve stále složitějších a vzájemně provázaných tržních podmínkách. Svůj úspěch měří kvalitou služby, kterou poskytuje. A zakládá si i na svých zaměstnancích. „Jsme hrdí na to, že se jméno naší kanceláře objevilo mezi signatáři Charty Diverzity. Její podpis považujeme za přirozené doplnění našeho dlouhodobého úsilí o rozvoj všeobecně tolerantního a otevřeného pracovního prostředí. Věříme, že různorodé individuality v naší kanceláři se navzájem doplňují a že rozmanitost je jedním z faktorů, které nás jako tým zásadním způsobem posilují,“ dodává Ladislav Štorek, vedoucí partner Dentons pro Českou republiku a Slovensko.

Svým podpisem stvrdila svůj závazek dodržování principů Charty Diverzity i společnost Johnson & Johnson, Medical Devices. Společnost Johnson & Johnson je největší zdravotnickou společností na světě, která se již více než 120 let věnuje péči o zdraví lidí. „Hodnoty Charty Diverzity jsou plně v souladu s hodnotami a krédem naší společnosti. Lidé jsou to nejcennější, co ve společnosti máme a vzájemný respekt, podpora a tolerance je naší firemní kulturou. Chceme, aby se u nás zaměstnanci cítili dobře a vnímali, že jsou respektováni a oceňováni pro to, kým jsou,“ potvrzuje MUDr. Patricia Kabáth, generální ředitelka, Johnson & Johnson, Medical Devices Česká Republika, Slovensko, Maďarsko.

Chcete se také připojit? Kontaktujte prosím Veroniku Hejzlarovou na email: hejzlarova@byznysprospolecnost.cz a zjistěte více.

Současné zahraniční i domácí trendy v odpovědném podnikání, včetně konkrétních příkladů z řad velkých i menších firem, panelové diskuse i praktické workshopy, to vše přinese „Mezinárodní fórum udržitelného podnikání“ – UP!“, které společně 9. listopadu 2016 pořádají platforma Byznys pro společnost a mediální dům Economia.

Fórum je příležitostí pro CSR, HR a další profesionály seznámit se s aktuálními trendy v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR). Mezi tématy, která se budou diskutovat na panelech, najdeme modely CSR od paralelních CSR projektů a nadšenectví až k profesionální CSR strategii, včetně doporučení, jak vše integrovat do řízení firem či jak pracovat s tématem odpovědnosti vůči zaměstnancům. Odpovědné podnikání je také provázáno s oblastí HR, diverzity a inkluze, což zejména v současné situaci na trhu práce hraje významnou roli. Program Fóra se dotkne i udržitelného podnikání či cirkulární ekonomiky. Více zde.

Generální partner UP! 2016 je Skupina ČEZ, partneři Microsoft, Staropramen, ČSOB, Nizozemská ambasáda v Praze.

Konference je pod záštitou předsedy vlády Bohuslava Sobotky, místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera a ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka.

Otvíráme citlivá témata“ – s tímto sloganem vstoupila společnost Vodafone Czech Republic do nezávislé ceny TOP Odpovědná firma a získala ocenění projekt roku v kategorii Diverzita 2016, cena společnosti GSK.

Odborná porota ocenila, že podpora rozmanitosti na pracovišti je ve Vodafonu součástí firemní kultury a zaměřuje se na všechny skupiny, včetně LGBT komunity, které umožňuje využívání stejných benefitů, jako mají heterosexuální zaměstnanci.

Zavedli jsme volný den na registrované partnerství a 5 dnů volna při narození dítěte pro partnerku maminky,“ říká Jana Vychroňová, HR Business Partner ze společnosti Vodafone a dodává: „Vodafone také aktivně účastní průvodu Prague Pride a mezi návštěvníky měl letos velký úspěch náš stan na Letné, kde se mohli vyfotit v Sharing boxu, dobít si telefon nebo jen chvíli relaxovat. Podporu LGBT komunitě vyjadřují i zaměstnanci, kteří mezi sebou vybrali peníze na projekt sbarvouven.cz, který pomáhá lidem s „coming outem“.

Cena společnosti GSK – Diverzita 2016 – je určena firmám, které strategicky podporují diverzitu (rozmanitost) pracovních týmů z hlediska věku, pohlaví a dalších hledisek a pozitivním způsobem ovlivňují vnímání diverzity ve firemním prostředí. 13. ročník ceny TOP Odpovědná firma již tradičně uspořádala odborná nezávislá platforma Byznys pro společnost.

 

 

 

...23456...

Signatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN